Czyste Powietrze: gminy mogą zgłaszać akces do programu do końca marca, ponad 100 mln zł na nowe bonusy

Czyste Powietrze: gminy mogą zgłaszać akces do programu do końca marca, ponad 100 mln zł na nowe bonusy
Fot. stock.adobe.com/dGrzegorz Polak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedłużył termin na zgłoszenia gmin chętnych do podpisana porozumienia w sprawie programu "Czyste Powietrze" do końca marca, podał Fundusz.

Jeszcze przez miesiąc, czyli do końca marca 2021 r., gminy mają szansę na wyrażanie chęci podpisania porozumienia – w sprawie programu „Czyste Powietrze” – uwzględniającego nowe bonusy dla gmin.

„Dzięki temu samorządy będą korzystać z pakietu startowego na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego i podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski. Premiowane będą też gminy, które tych wniosków złożą najwięcej” – czytamy w komunikacie.

Łączny budżet zachęt to ponad 100 mln zł

Łączny budżet zachęt, przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW, to ponad 100 mln zł. Obejmuje on wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

Czytaj także: Banki i gminy w nowej odsłonie Czystego Powietrza >>>

Gminy, które już przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”, czyli mają podpisane porozumienie z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia. Nowe porozumienia będą zawierane przez wojewódzkie fundusze do końca maja 2021 r.

Termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany w latach 2019-2029, a na działania w jego ramach zaplanowano kwotę ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Źródło: ISBnews