Czy wymogi regulacyjne wobec banków spółdzielczych mogą być mniej uciążliwe?

Czy wymogi regulacyjne wobec banków spółdzielczych mogą być mniej uciążliwe?
prof. Lech Kurkliński, Alterum
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki spółdzielcze, ze względu na swoją specyfikę i wielkość, powinny mieć zmodyfikowane obowiązki regulacyjne – mówił prof. Lech Kurkliński, dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM podczas XIV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019.

#LechKurkliński: Połączenie elementów samodzielności i autonomii z elementami zintegrowania o charakterze operacyjnym jest dobrym rozwiązaniem dla bankowości spółdzielczej #ForumTechnologiiBS #ALTERUM

Zasada proporcjonalności

Zdaniem prof. Lecha Kurklińskiego dyrektora  ALTERUM  przy stanowieniu obowiązków regulacyjnych nakładanych na banki spółdzielcze powinna być stosowana zasada proporcjonalności dotycząca oceny wagi ryzyka, która łączy się z danym podmiotem bankowym.

To oznacza, że na banki spółdzielcze  powinny być nakładane mniej absorbujące obowiązki niż na banki komercyjne, które – jak przypomina prof. Kurkliński – czasami są tak duże, że nie mogą upaść.

Same banki mogą sobie pomóc

W jego opinii należałoby rozważyć  jakie obowiązki powinny dotyczyć dużych, a jakie małych banków. To jest zadanie dla regulatora. Kłopot jednak polega na tym, że regulatorami są faktycznie urzędnicy, którym trudno jest wypracować precyzyjne rozwiązania.

Prof. Lech Kurkliński uważa, że same banki spółdzielcze mogą zmniejszyć uciążliwość ciążących na nich obowiązków regulacyjnych. Sposobem na to jest stworzenie wspólnego zintegrowanego zaplecza informatycznego, które pozwoli na sprawne i mniej kosztowne wywiązywanie się ze zobowiązań sprawozdawczych banków spółdzielczych. W ten sposób postępują banki spółdzielcze na zachodzie Europy.

Połączenie elementów samodzielności i autonomii z elementami zintegrowania o charakterze operacyjnym jest dobrym rozwiązaniem dla bankowości spółdzielczej – mówi dyrektor ALTERUM.

Źródło: aleBank.pl