Czy sektor finansowy jest przygotowany na zmiany dotyczące regulacji systemów SI?

Czy sektor finansowy jest przygotowany na zmiany dotyczące regulacji systemów SI?
Fot. stock.adobe.com / metamorworks
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kwietniowa (2021 rok) propozycja Komisji Europejskiej zmierzająca do uporządkowania prawnej sytuacji wybranych systemów SI (w tym w szczególności systemów określonych jako systemy tzw. wysokiego ryzyka) wywołała dyskusję na temat obciążenia nowymi wymogami, ale również stała się przyczynkiem do wzmożonych prac nad uregulowaniem niektórych kwestii związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji m.in. w sektorze finansowym, przypomina Michał Nowakowski.

Również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w maju br. przekazał do organizacji branżowych ankietę w sprawie wykorzystania SI.

Jednocześnie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) intensywnie pracuje nad rozwiązaniami mającymi obniżyć koszty regulacyjne dla instytucji finansowych, które w chwili obecnej i tak znajdują się na bardzo wysokim poziomie.

Wprowadzenie nowych wymagań może niewątpliwie przyczynić się do wyrównywania szans w relacjach między klientami a bankami, ale jednocześnie niewątpliwie będzie wiązało się z kosztami po stronie samych instytucji i to niezależnie od przyjętego modelu regulacji zastosowania SI.

Czytaj także: Nowy raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o platformach cyfrowych w sektorze finansowym

Niniejsza ankieta ma na celu zdiagnozowanie stanu i poziomu zaawansowania rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych dotyczących SI w działalności instytucji finansowych, niezależnie od wielkości i skomplikowania działalności.

Pozwoli to na ocenę przygotowania sektora finansowego na ewentualne wyzwania, które mogą pojawić się zarówno w związku z uchwaleniem projektowanego rozporządzenia, jak i ewentualnych wytycznych regulatora.

Czytaj także: EBA: 25 rekomendacji dotyczących kosztów raportowania, obniżenia kosztów nadzorczych

Mam jednocześnie świadomość, że granica pomiędzy statystycznymi modelami stosowanymi przez instytucje finansowe a technologicznie bardziej zaawansowanymi modelami uczenia maszynowego jest niekiedy trudna do nakreślenia.

Dlatego też pytania zostały skonstruowane w taki sposób, aby wyraźnie oddzielić te tradycyjne metody od tych, które związane są z szeroko pojętą automatyzacją oraz wykorzystaniem nowych rozwiązań technicznych.

Wyniki badania posłużą do opracowania raportu nt. stanu przygotowania sektora finansowego w Polsce do wyzwań związanych z wykorzystaniem SI, jak również opracowania naukowego w tym zakresie.

Będę zobowiązany za poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety.

Michał Nowakowski
Michał Nowakowski, https://pl.linkedin.com/in/michal-nowakowski-phd-35930315, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym. Adres e-mail: michal.nowakowski@ngladvisory.com
Opinie wyrażone w artykule są osobistymi opiniami Autora i nie mogą być utożsamiane z jakąkolwiek instytucją, z którą Autor jest lub był związany. Źródło: NGL Advisory

Źródło: aleBank.pl