Czy Polska w końcu poprze cel neutralności klimatycznej na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej?

Czy Polska w końcu poprze cel neutralności klimatycznej na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej?
prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej. Źródło: KK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 24‒25 maja 2021 odbędzie się nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej. Przywódcy będą dyskutować m.in. o walce Unii Europejskiej z kryzysem klimatycznym. Polska jako jedyny kraj UE nie poparła dotąd celu neutralności klimatycznej, podkreśla Koalicja Klimatyczna.

– Obywatelki i Obywatele Europy oczekują, że w trakcie najbliższego szczytu Rady Europejskiej podjęte zostaną decyzje, w jaki sposób wdrażane będą nowe cele klimatyczne Unii Europejskiej.

Podjęcie natychmiastowych działań jest konieczne, jeśli chcemy zapobiec katastrofie klimatycznej i powstrzymać wzrost średniej temperatury na poziomie niższym niż 1,5ºC. Nie mamy już czasu na puste polityczne debaty i żmudne negocjacje.

Czytaj także: Polska na szczycie klimatycznym w USA, czas na naszą wyraźną deklarację

Potrzebujemy decyzji, w jaki sposób emisja gazów cieplarnianych będzie redukowana w takich sektorach jak transport, budownictwo, leśnictwo czy rolnictwo, aby zapewnić, że w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz pozostałych instrumentów finansowych Unii Europejskiej środki nie były wydawane w sposób, który może utrudnić w przyszłości osiąganie celów klimatycznych UE.

Nie mamy już czasu na puste polityczne debaty i żmudne negocjacje

Dlatego Koalicja Klimatyczna wzywa premiera Morawieckiego oraz innych przywódców UE do podjęcia wiążących decyzji już na tym szczycie Rady – komentuje prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

W grudniu 2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel polegający na osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Rok później uzgodniła wiążący unijny cel zakładający wewnętrzną redukcję netto emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

W myśl konkluzji z grudnia 2020 r. przywódcy będą się starali udzielić Komisji dodatkowych wskazówek co do przyszłych projektów legislacyjnych – informuje Sekretariat Generalny Rady.

Źródło: aleBank.pl