Czy Polsce wystarczy gazu na zimę? Raport BNP Paribas

Czy Polsce wystarczy gazu na zimę? Raport BNP Paribas
Fot. stock.adobe.com/corund
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gazu w Polsce wystarczy - w optymistycznym scenariuszu - na cały sezon, a w ramach pesymistycznego scenariusza gaz skończy się w Polsce w styczniu 2023 r., wynika z raportu przygotowanego przez analityków BNP Paribas Bank Polska.

„W „czarnym” scenariuszu zakładamy, że począwszy od września 2022 roku zużycie gazu kształtuje się na średnim poziomie z ostatnich 5 lat, import LNG jest bliski maksymalnym możliwościom gazoportu w Świnoujściu, produkcja krajowa jest równa wartościom sprzed roku, import z Niemiec jest niemożliwy ze względu na wstrzymanie dostaw gazu z Rosji, przesył gazu z Litwy pozostaje na poziomach zbliżonych do obecnych a transfer gazu przez Baltic Pipe ograniczony jest w całym okresie jedynie do surowca wydobywanego w Norwegii przez PGNiG” – czytamy w raporcie pt. „Polska: Czy wystarczy nam gazu na zimę? Przegląd sytuacji na rynku gazu ziemnego”.

W takim scenariuszu Polsce zaczęłoby brakować gazu już w styczniu 2023 roku, a całkowity niedobór surowca w okresie wrzesień 2022 – maj 2023 wyniósłby około 24 TWh.

Czytaj także: Plan redukcji zużycia gazu będzie zimowym testem jedności Unii Europejskiej >>>

Zużycie gazu w Polsce

Według cytowanych w raporcie danych Eurostatu, zużycie gazu w Polsce wyniosło w ubiegłym roku 23,4 mld m3. Biorąc pod uwagę średnią kaloryczność wykorzystywanego w Polsce gazu na poziomie 35,97 MJ/m3 (dane Eurostat) roczna konsumpcja gazu wyniosła około 234 TWh. Od początku roku widać jednak znaczące spadki zużycia. W I połowie roku wykorzystanie gazu obniżyło się o ponad 14%. Wpływ na to miały zapewne wysokie ceny, które skłoniły do poszukiwania alternatywnych źródeł energii i/lub zoptymalizowania zużycia. Dodatkowo mniejsza konsumpcja wynikała także z korzystnych warunków pogodowych w pierwszych miesiącach roku. Utrzymanie spadków tej skali do końca roku oznaczałoby, że w całym 2022 roku zużycie gazu wyniesie około 20 mld m3, wskazali analitycy.

Zmniejszenie ryzyka niedoborów gazu wymaga większych oszczędności

Zdaniem autorów raportu, zmniejszenie ryzyka niedoborów gazu wymaga większych oszczędności niż dotychczas. W pierwszych sześciu miesiącach roku konsumpcja gazu była o około 5% mniejsza niż średnia w ostatnich 5 latach. Dopiero spadek o 10-15% względem 5-letniej średniej czyli roczne zużycie na poziomie 18-19 mld m3, znacząco zwiększyłby bezpieczeństwo ciągłości dostaw.

Polska silnie zależna od cen i dostępności gazu na światowych rynkach

Analitycy wskazują, że krajowa produkcja pokrywa jedynie około 25% konsumpcji i w efekcie Polska jest silnie zależna od cen i dostępności gazu ziemnego na światowych rynkach. Obecnie przesył gazu z Niemiec kształtuje się na poziomie około 2500 GWh miesięcznie, ale okresowo wzrastał on nawet do blisko 7000 GWh. W warunkach wstrzymania dostaw gazu z Rosji do Niemiec przez gazociąg Nordstream, możliwość importu surowca z Niemiec do Polski może jednak stać pod znakiem zapytania.

Otwarcie gazociągu Baltic Pipe

Pod koniec września otwarty ma zostać gazociąg Baltic Pipe pozwalający na połączenie Polski ze złożami gazu na Morzu Północnym. Przepustowość do końca roku ma wynosić 2-3 mld m3 a od początku 2023 roku powinna wzrosnąć do 10 mld m3.

„Informacje podane przez minister klimatu Annę Moskwę wskazują jednak, że zakontraktowanie gazu do przesyłu gazociągiem Baltic Pipe w przyszłym roku wynosi obecnie 4,5 mld m3 i jest wyraźnie niższe niż maksymalna przepustowość połączenia w 2023 r.” – zwracają uwagę autorzy raportu.

Optymistyczny scenariusz

Analitycy BNP Paribas zakładają, że w rzeczywistości sytuacja gazowa w Polsce w najbliższych miesiącach kształtować będzie się gdzieś pomiędzy „czarnym” i „dostatnim” scenariuszem.

„W tzw. dostatnim scenariuszu zakładamy, że począwszy od września 2022 roku zużycie gazu ziemnego kształtuje się na poziomie niższym od osiąganego średnio w ostatnich 5 latach o 15%, import LNG jest bliski maksymalnym możliwościom gazoportu w Świnoujściu, produkcja krajowa jest równa wartościom sprzed roku, import z Niemiec jest zbliżony do obecnego, przesył gazu z Litwy także pozostaje na poziomach zbliżonych do obecnych a transfer gazu przez Baltic Pipe przez cały okres analizy jest równy maksymalnej przepustowości”- czytamy w raporcie.

W takim scenariuszu poziom zapasów przez cały okres zimowy pozostaje bardzo wysoki i już w marcu 2023 roku magazyny są w pełni wypełnione. Z raportu wynika, że jest to bardzo optymistyczna wizja wydarzeń. Zazwyczaj bowiem po zimie poziom wypełnienia gazu w magazynach spada do około 40%.

Źródło: ISBnews