Czwarta edycja programu „Wokół Nas”: Firma Provident przeznaczy ponad 200 tysięcy złotych na realizację 65 wybranych projektów społecznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

provident.02.361x131Zakończył się proces zgłaszania projektów, które zrealizowane zostaną w ramach tegorocznej, czwartej już edycji programu "Wokół Nas". Cykliczna inicjatywa firmy Provident ma na celu wspieranie lokalnych społeczności oraz przeciwdziałanie problemom wykluczenia społecznego i finansowego. W tym roku dzięki środkom i zasobom organizatorów wcielonych zostanie w życie 65 nowych projektów o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych. Ich motywem przewodnim jest odpowiedź na potrzeby polskich rodzin w ich lokalnym środowisku. Projekty zrealizowane zostaną do końca sierpnia.

Spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw organizatorzy wybrali łącznie 65 projektów społecznych, które wspierają funkcjonowanie rodzin i w ten sposób wnoszą również realną zmianę w życie całej społeczności lokalnej. Inicjatywy i przedsięwzięcia z całej Polski, które zdaniem zgłaszających zasługują na realizację – przekazywane były organizatorom od 12 marca do 25 kwietnia. Swój pomysł mogła nadesłać każda zainteresowana osoba. Następnie, 9 Rad Programowych „Wokół Nas” spośród 327 zgłoszonych koncepcji wybrało 39, które uzyskały granty na realizację. Dodatkowo, 26 koncepcji zakwalifikowało się do etapu realizacji bezpośrednio poprzez głosowanie na Facebooku. Wsparcie finansowe i organizacyjne pozyskały projekty z całej Polski. Wiele z nich zrealizowanych zostanie w mniejszych miejscowościach, gdzie rzadko docierają duże programy społeczne. Łączna pula środków, które umożliwią wcielenie konkretnych inicjatyw w życie, wynosi ponad 200 tysięcy zł. Średnia wartość jednostkowego projektu to 5 000 zł.

Partnerzy lokalni i wolontariusze: łączmy siły

Po wyborze projektów rozpoczął się etap ich realizacji, który trwa od 16 maja i zakończy się 31 sierpnia. Oprócz poprawy jakości i równowagi życia rodzinnego z korzyścią dla całej społeczności, szczególne znaczenie przy organizacji każdego z przedsięwzięć będzie miała integracja środowisk lokalnych. Jak co roku, program „Wokół Nas” przyczynia się do rozwoju współpracy partnerów społecznych takich jak samorządy, organizacje pozarządowe, media czy przedstawiciele biznesu. Co bardzo istotne, w realizację każdego z projektów mogą włączyć się także wszyscy chętni – w tym wolontariusze i osoby o społecznikowskim zacięciu, którym na sercu leży dobro innych.

Wybór najciekawszych inicjatyw był dla nas dużym wyzwaniem. Cieszymy się z tak szerokiego odzewu. Oznacza to, że udało nam się skutecznie zachęcić Polaków, aby rozejrzeli się w swoim sąsiedztwie i rozważyli, czego najbardziej potrzebują dla siebie i swoich dzieci. W każdej z wyłonionych kategorii otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, dlatego też finalnie zdecydowaliśmy się zwiększyć liczbę projektów, które zrealizowane zostaną w ramach tegorocznej edycji programu. Pierwotnie planowaliśmy wsparcie 32 inicjatyw. Ostatecznie zakwalifikowaliśmy do realizacji łącznie 65 przedsięwzięć, które w różny sposób przyczyniają się do zwiększenia równowagi życia rodzinnego – powiedział Adam Czarnecki, Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności w firmie Provident Polska – Wśród wybranych przedsięwzięć znalazły się m.in. organizacja pikników rodzinnych, spotkań integrujących rodziny, zajęć rekreacyjnych i sportowych, a także Dnia Dziecka czy konkursów tematycznych. Wśród wybranych projektów wymienić można również zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół, odnowienie sal i pomieszczeń służących społecznościom lokalnym, aktywności mające na celu walkę z wykluczeniem społecznym i wiele, wiele innych.

Organizatorzy liczą, że wspólna realizacja projektów, z udziałem wszystkich chętnych, zmobilizuje Polaków do większej aktywności i otwartości na potrzeby społeczności lokalnych również po zakończeniu programu.

Źródło: Provident Polska S.A.