Człowiek wciąż tak samo ważny

Człowiek wciąż tak samo ważny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Automatyzacja naszego życia postępuje szybciej, niż kiedykolwiek w historii. Dzwoniąc na bankową infolinię, coraz częściej napotykamy na elokwentnego czatbota, automaty mają też coraz więcej do powiedzenia w branży ubezpieczeniowej, inwestycyjnej czy e-commerce. Proces ten, określany mianem hiperautomatyzacji, a sprowadzający się do zastępowania ludzi przez inteligentne maszyny przy wykonywaniu prostych i powtarzalnych czynności, niesie za sobą rozliczne konsekwencje w wielu obszarach, począwszy od stricte technologicznego, poprzez biznesowy, aż po uwarunkowania prawne i konotacje moralne wdrażanych rozwiązań.

Problematyce tej poświęcony jest najnowszy raport, przygotowany na zlecenie Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, a zatytułowany „Od Robotic Process Automation do hiperautomatyzacji”.

Twórcy opracowania, dr Tomasz Kulisiewicz i prof. dr hab. Andrzej Sobczak, uświadamiają czytelnikom, iż proces hiperautomatyzacji nie powinien sprowadzić się jedynie do zakupu innowacyjnych rozwiązań, a jego podstawą powinien być przemyślany plan ich wykorzystania, uwzględniający aspekt biznesowy i organizacyjny, a także obowiązujące przepisy prawa. W raporcie wskazano wprost kilkanaście antywzorców hiperautomatyzacji, czyli błędów najczęściej popełnianych przez instytucje, przechodzące kolejną fazę cyfrowej rewolucji. Autorzy przekonują, iż wskutek tak przełomowych zmian ludzie nie utracą pracy, co więcej, stanie się ona ciekawsza.

Raport Robotic Process

Hiperautomatyzacja umożliwia uwolnienie pracowników od czynności uciążliwie monotonnych i pracochłonnych, pozwalając się im skoncentrować na działaniach o wyższej złożoności i wartości” – czytamy w publikacji, która, choć porusza kwestie z obszaru najnowszych technologii, dużo miejsca poświęca sprawom typowo ludzkim.

W raporcie znalazło się miejsce na pogłębioną analizę wpływu hiperautomatyzacji na ochronę prywatności i przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnieniem aktualnych wymagań wynikających z RODO. Nie zabrakło też refleksji etycznych, choćby odnośnie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w wykonaniu sztucznej inteligencji. Rozważania te uzupełniają przykłady wdrożeń robotyzacji w polskiej bankowości, zarówno w obszarze frontend, jak i back office.

Opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz partnerów technologicznych.