Czeka nas złota dekada rozwoju fotowoltaiki w Polsce?

Czeka nas złota dekada rozwoju fotowoltaiki w Polsce?
Fot. stock.adobe.com/vencav
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
16 grudnia 2021 r., pomiędzy administracją rządową i przedstawicielami sektora PV, zostało podpisane „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”. Zdaniem wiceministra Klimatu i Pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusz Zyski, który był obecny przy podpisaniu porozumienia „czeka nas złota dekada rozwoju fotowoltaiki w Polsce.”

Instytut Energetyki Odnawialnej w swoim newsletterze zauważa, że: porozumienie podpisywane jest w momencie przełomowym dla branży fotowoltaicznej.

Po okresie intensywnego rozwoju warunki funkcjonowania na tej technologii na rynku znacząco się zmienią.

Wpływają na to zarówno nowe regulacje, takie jak zmiana systemu rozliczeń prosumenta (od kwietnia 2022 roku), jak również rosnące ceny energii oraz coraz większe trudności w uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci dla dużych instalacji – czytamy w newsletterze IEO.

Zobowiązania państwa

IEO przypomina, że administracja rządowa zobowiązała się m.in. do:

  • tworzenia stabilnego otoczenia prawnego,
  • dalszego konsultowania z pozostałymi stronami zmian na poziomie krajowym i unijnym,
  • promocji przedsiębiorstw w zakresie local content, dalszego wsparcia finansowego i ulg podatkowych,
  • utrzymania systemu aukcji OZE,
  • analizy możliwości zmian w zakresie inwestycji w infrastrukturę sieciową oraz
  • podjęcia działań na rzecz wzbogacenia oferty edukacyjnej, aby zaspokoić potrzeby kadrowe w branży.

Fotowoltaika to nowe miejsca pracy i szanse rozwojowe dla polskich firm

Prezes IEO – Grzegorz Wiśniewski, w trakcie uroczystości podkreślał znaczenie porozumienia dla inwestorów, odbiorców energii oraz rynków finansowych, będących w jego opinii kluczowym czynnikiem, z punktu widzenia budowy zaufania inwestorów do branży fotowoltaicznej.

-Porozumienie zwiększy zaufanie do branży fotowoltaicznej i obniży ryzyko, w szczególności wśród przedstawicieli rynków finansowych. Obniżenie ryzyka oznacza zmniejszenie kosztów kapitału. W kapitałochłonnej i uzależnionej od regulacji fotowoltaice obniżenie kosztów kapitału np. o 2% powoduje spadek kosztów energii elektrycznej o 8%, co może istotnie poprawić konkurencyjność technologii oraz, poza korzyściami ekologicznymi, wzmacniać korzyści społeczne i gospodarcze wynikające z rozwoju fotowoltaiki – powiedział prezes prezes IEO, i dodał:

– Kluczowym czynnikiem, który zdecyduje o akceptacji społecznej dla dalszego, szybkiego rozwoju branży PV, będzie rosnący krajowy local content w dostawach dla polskich odbiorców, który obecnie wynosi 26%, a dzięki realizacji postanowień „Porozumienia” może wzrosnąć do 42% już w 2025 roku.

Źródło: aleBank.pl