Czego nauczyła świat biznesu pandemia COVID-19?

Czego nauczyła świat biznesu pandemia COVID-19?
Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska. Źródło: Marsh Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Raport COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications opracowany przez Światowe Forum Gospodarcze we współpracy z Marsh & McLennan Companies podsumowuje opinie blisko 350 specjalistów ds. ryzyka, którzy wskazali największe ich zdaniem zagrożenia (pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia i skali oddziaływania) dla świata i biznesu w perspektywie następnych 18 miesięcy ‒ pisze Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.

#WłodzimierzPyszczek: W nowej rzeczywistości ryzyka cybernetyczne znajdują się coraz wyżej na liście zagrożeń każdej firmy #Koronawirus #Lockdown #Ubezpieczenia @MarshGlobal

‒ Natychmiastowe skutki gospodarcze spowodowane COVID-19 zdominowały krajobraz ryzyk większości firm.

Wśród kluczowych eksperci wymieniają m.in.: przedłużającą się recesję w obliczu słabnącej koniunktury światowych gospodarek, zaostrzenie ograniczeń w transgranicznym przepływie towarów i osób oraz upadek głównych rynków wschodzących.

Analizując wzajemne powiązania, Raport COVID-19 Risks Outlook podkreśla, że światowi liderzy muszą podjąć natychmiastowe działania, które przeciwdziałają lawinie przyszłych kryzysów ‒ takich, jak kryzys klimatyczny, turbulencje geopolityczne, rosnące nierówności ekonomiczne, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego obywateli, luki w zarządzaniu technologią, czy systemów opieki zdrowotnej, będących pod nieustanną presją.

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że raporty takie jak COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications, opracowany przez Światowe Forum Gospodarcze we współpracy z Marsh & McLennan Companies nie są jedynie zbiorem futurologiczno-teoretycznych rozważań.

Okazuje się, że dostrzegane trendy w skali makro znajdują bezpośrednie przełożenie na prowadzenie biznesu przez poszczególne firmy oraz na życie nas wszystkich.

Dzisiaj już wiemy, że pojawiające się przez wiele lat w podobnych raportach ryzyko „pandemii” oznacza bardzo konkretne wyzwania: problemy finansowe sektorów gospodarki opartych na przepływie towarów i usług (np.: transport lotniczy, turystyka, aby wymienić te oczywiste), zaburzenia łańcucha dostaw do przemysłu, utrata pracy ‒ wylicza Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Pandemia w branży ubezpieczeniowej

‒ Od strony branży ubezpieczeniowej należy wskazać na fakt dość sprawnego dostosowania się do nowej sytuacji, wydaje się, że nie zanotowano poważniejszych problemów ubezpieczycieli z przestawieniem się na nowe zdalne metody prowadzenia działalności.

Oczywiście teraz zarówno ubezpieczyciele, jak i każda inna firma, przygotowują się na trudne czasy poprzez m.in. poszukiwanie oszczędności, ale też rewizję dochodowych lub bardziej ryzykownych projektów.

W przypadku działalności ubezpieczeniowej oznaczać to może podnoszenie cen ‒ przykładowo, ceny ubezpieczeń korporacyjnych na świecie wzrosły w pierwszym kwartale o 14%, ale już np.: ceny D&O na rynku londyńskim (z którego korzysta wiele polskich firm) ‒ o 46%; czy też ograniczanie tzw. pojemności ubezpieczeniowej (tj. obniżanie maksymalnego zaangażowania w określone ryzyko/klienta), co może stanowić problem dla dużych klientów korporacyjnych, szczególnie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej i D&O ‒ ocenia Włodzimierz Pyszczek.

Odpowiedzialność Członków Władz

‒ Spowolnienie gospodarcze, problemy finansowe i zwiększona liczba bankructw firm oznacza zawsze zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniami Odpowiedzialności Członków Władz spółek. Jest to bowiem znany mechanizm poszukiwania winnych zaistniałej, złej sytuacji w firmie i znajdowania ich w osobach członków władz spółki.

Tym bardziej, że sytuacja kryzysu związanego z COVID-19, przygotowania do niego, konieczność podejmowania szybkich decyzji w stanie dużej niepewności, przejście firmy na nowy sposób prowadzenia działalności faktycznie wiążą się z ryzykiem zarzutów braku podjęcia określonych decyzji lub tego, że podjęte decyzje po czasie okażą się błędne ‒ zauważa Włodzimierz Pyszczek.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter >>>

Pandemia a cyberbezpieczeństwo

‒ Należy także wspomnieć o tym, że kryzys związany z COVID-19 wymusił wzrost zainteresowania wszelkiego rodzaju rozwiązaniami informatycznymi, zdalnymi, online itp., a w ślad za tym, uświadomił powszechnie istnienie cyber ryzyk.

Myślę, że tak jak narzędzia informatyczne pozostaną z nami już na zawsze, tak też w nowej rzeczywistości ryzyka cybernetyczne znajdują się coraz wyżej na liście zagrożeń każdej firmy.

A ponieważ są one w sumie ryzykami dość podobnymi do innych ‒ można nimi zarządzać, choćby poprzez ubezpieczenia ‒ ocenia Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.

Kluczowe wnioski z raportu

‒ Długotrwała globalna recesja”, wysokie bezrobocie, widmo wybuchu kolejnej epidemii choroby zakaźnej oraz protekcjonizm to najważniejsze wyzwania dla firm w najbliższym czasie.

‒ Świat nie jest gotowy na efekt domina dla ryzyk środowiskowych, społecznych i technologicznych.

‒ „Zielone ożywienie” i wyróżniające się większą odpornością na ryzyko spójne, integracyjne i równe społeczeństwa mają szansę zaistnieć, jeżeli światowi liderzy zaczną działać.

Raport jest dostępny: www3.weforum.org/docs/WEF_COVID_19_Risks_Outlook_Special_Edition_Pages.pdf

Źródło: aleBank.pl