Emeryci – ważni klienci banków

Emeryci – ważni klienci banków
Fot. stock.adobe.com / oneinchpunch
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Emeryci są dobrymi klientami banków. Mają stały dochód, którego realna wartość wprawdzie spada podczas wysokiej inflacji, ale co roku jest waloryzowana. Gdy inflacja jest niska rośnie także realny dochód emeryta, gdyż wskaźnik waloryzacji obejmuje nie tylko wyrównanie strat, poniesionych na skutek inflacji, ale dodatkowo 1/5 wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, pisze Witold Gadomski.

Emeryci i renciści stanowią, według danych GUS aż 24,4% ludności Polski. Samych emerytów jest ponad 7,1 mln, czyli stanowią 18,6% społeczeństwa.

Połowa emerytów ma mniej niż 69 lat

Szczególnie atrakcyjnymi dla banków klientami są emeryci młodsi, którzy potrafią korzystać z bardziej nowoczesnych instrumentów bankowości, a także ci, z grubszymi portfelami.

Według danych GUS W grudniu 2021 r. połowa emerytów w systemie pozarolniczym i rolniczym miała nie więcej niż 69 lat, czyli prawdopodobnie większość z nich korzysta z internetu, a także z różnorodnych instrumentów bankowych.

Przeciętna emerytura nie jest wysoka, ale tylko 7% emerytów deklaruje, że ich sytuacja materialna jest zła lub bardzo zła. 42% ocenia swą sytuację jako dobrą lub raczej dobrą, a połowa jako przeciętną.

Emerytury kobiet znacznie niższe od emerytur mężczyzn

Po waloryzacji w marcu 2021 r. przeciętna wysokość emerytury wypłacanych z ZUS (według stanu na 31 marca 2021 r.) wyniosła 2544,54 zł, przy czym dla mężczyzn było to 3184,20 zł, a dla kobiet 2 127,81 zł. Najwyższe emerytury są w województwie śląskim ze względu na emerytury górnicze.

W innych województwach różnice są niewielkie, mniejsze niż różnice w średnich wynagrodzeniach. Najwyższe (poza Śląskiem) są w województwie mazowieckim – 2773,11 zł, najniższe w podkarpackim – 2374,37 zł.  

Połowa świadczeniobiorców (mediana) otrzymywała emeryturę w wysokości do 2244,56 zł, połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości do 2891,45 zł, natomiast połowa kobiet – w wysokości do 1 942,49 zł.

5,6% osób otrzymywało emerytury niższe niż 50% mediany (poniżej 1122,28 zł), natomiast 19,9% – wyższe niż 150% mediany (powyżej 3366,84 zł).

Na co stać emerytów?

5,4% emerytów, będących klientami ZUS (324 tys.) miało w roku 2021 świadczenia większe niż 5 tys. zł miesięcznie. Wyraźnie wyższe od średnich są też emerytury otrzymywane z Ministerstwa Obrony Narodowej (przeciętnie w roku 2021  3933,85 zł), MSWiA (3937,05 zł) i Ministerstwa Sprawiedliwości (4231,47 zł).

Gospodarstwa emeryckie są w dość dobrej sytuacji materialnej, z uwagi na to, że zwykle nie mają na utrzymaniu osób niepracujących. W 2021 roku dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie emeryckim wynosił 2096,28 zł, co oznacza, że gospodarstwa te są w stanie  nie tylko pokryć swoje wydatki, ale także niewielką część dochodu rozporządzalnego zaoszczędzić na cykliczne wydatki – np. wakacje.

Tylko 39% emerytów deklaruje, że nie stać ich na przynajmniej 1-tygodniowy wyjazd wypoczynkowy. Trzeba pamiętać, że młodsi emeryci (czyli ok. połowa wszystkich) mają często dodatkowe dochody z pracy. W dochodach rozporządzalnych stanowiły one w roku 2021 8,6%.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor „Kapitalizm. Fakty i iluzje.”
Źródło: BANK.pl