Cyfryzacja i rozwój technologii to specjalność PKO Banku Polskiego, Zbigniew Jagiełło laureatem Nagrody Gospodarczej SGH

Cyfryzacja i rozwój technologii to specjalność PKO Banku Polskiego, Zbigniew Jagiełło laureatem Nagrody Gospodarczej SGH
Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Źródło: @PKOBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, został uhonorowany Nagrodą Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej PKO BP, która jest liderem rynku finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej ‒ poinformowało Centrum Prasowe PKO BP.

Od kilku lat #PKOBankPolski skutecznie realizuje strategię opartą na cyfryzacji. #DataScience, #MachineLearning, #ArtificialIntelligence stanowią trend, który bank rozwija w wielu obszarach #Digitalizacja #eUsługi @PKOBP @SGHWarsaw

Prezes Zbigniew Jagiełło, zarządzając Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego przez ponad dziesięć lat, umocnił ją na pozycji lidera sektora bankowego, nie tylko pod względem osiąganych wyników finansowych, ale również wdrażanych innowacyjnych i cyfrowych rozwiązań.

Pod kierownictwem prezesa Grupa przeszła rewolucyjne zmiany, zapewniając bankowi dominującą pozycję w branży finansowej.

„Cyfryzuj albo zgiń”

Bank nadaje ton przemianom na rynku i śmiało korzysta z najnowszych osiągnięć technologicznych. Wszystko to sprawia, że PKO Bank Polski tworzy klimat sprzyjający rozwojowi m.in. polskiej przedsiębiorczości i wzmacniania potencjału krajowej gospodarki.

– Cyfryzacja i rozwój technologii w bankowości to specjalność PKO Banku Polskiego. Prezes Jagiełło zwykł mawiać: „Zastałem bank papierowy, zostawię cyfrowy”. Podkreśla, że firma finansowa powinna działać według dewizy „cyfryzuj albo zgiń”.

Pod jego kierunkiem PKO Bank Polski nie jest już tylko tradycyjnym bankiem, ale stał się firmą technologiczną „PKO Bank Przyszłości”‒ mówił podczas wręczenia nagrody prof. Piotr Wachowiak, Rektor SGH.

Czytaj także: PKO Bank Polski: nowe funkcje aplikacji mobilnej iPKO biznes

PKO BP i chmura

Od kilku lat PKO Bank Polski skutecznie realizuje strategię opartą na cyfryzacji. Buduje przewagi konkurencyjne oparte na systematycznie rozbudowywanym potencjale technologicznym, który wykracza poza tradycyjny obszar finansów. Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence stanowią trend, który bank rozwija w wielu obszarach.

Zainicjował także powstanie spółki Operator Chmury Krajowej (OChK), którą obecnie rozwija wspólnie z udziałowcem ‒ Polskim Funduszem Rozwoju. Spółka OChK zawarła partnerstwa z Google i z Microsoft, a głównym celem współpracy jest pomoc polskim firmom we wdrażaniu i wykorzystaniu potencjału, jaki oferują zaawansowane chmury obliczeniowe.

Digitalizacja i e-usługi

Dzięki zaangażowaniu PKO Banku Polskiego zostały także wypracowane rozwiązania technologiczne, rewolucjonizujące podejście do usług e-administracji. Kierowany przez Zbigniewa Jagiełłę PKO Bank Polski dobrze wykorzystał okres koniunktury, aby z wyprzedzeniem przygotować się na dekoniunkturę gospodarczą, wywołaną przez pandemię.

Dzięki temu dynamika zysku PKO okazała się lepsza niż w całym sektorze. Pozwala to m.in. na kontynuację działań związanych z digitalizacją kolejnych procesów i aktywne włączanie się w pomoc polskim firmom i ich pracownikom.

Bank jest liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla mikro-, małych i średnich firm.

Czytaj także: PKO BP: przedsiębiorcy mogą już korzystać z globalnej platformy biznesowej Opportunity Network

Nawet w najostrzejszej fazie pandemii bank skupiał się na przyspieszeniu cyfryzacji. Owocem tych działań było m.in. uruchomienie platformy Automarket, wdrożenie otwierania wybranych rachunków osobistych „na selfie” oraz udostępniony już na pełną skalę asystent głosowy aplikacji IKO.

Dzięki zaangażowaniu PKO Banku Polskiego zostały wypracowane rozwiązania technologiczne, rewolucjonizujące podejście do usług e-administracji.

377 mld złotych aktywów

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I półroczu 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,3 mld zł, a wartość aktywów sięgnęła 377 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.).

Posiadając ponad 9,46 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec I półrocza 2020 r. miała ponad 4,7 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce.

Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Czytaj także: Lista największych płatników CIT za 2019: PKO Bank Polski na miejscu pierwszym

Źródło: PKO Bank Polski / PKO BP