CSR: Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.11.foto.043.400xKryzys finansowy ostatnich lat wywołał dyskusję o społecznej odpowiedzialności banków na całym świecie. Finansiści i teoretycy biznesu przyznali, że potrzebna jest budowa wiarygodności opartej na rzeczywistych wartościach, na ekonomii społecznej, a nie na zabiegach PR. Bank Spółdzielczy w Płońsku od zawsze kieruje się tymi zasadami i przekonuje, że wynik finansowy jest bardzo ważny, ale najważniejsi są ludzie.

Piotr Koper

Dbałość o wynik finansowy, z poszanowaniem relacji społecznych z najbliższym otoczeniem bank wpisał w swój statut. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobywanej przez lata działalności, wypracowano mechanizmy oparte na zasadach ekonomii społecznej, uznając, że rozwój tak samej instytucji, jak i całego regionu powinien następować równomiernie i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Odpowiedzialnie w biznesie Dzisiaj teoretycy biznesu przyznają: wolny rynek, nowoczesne technologie, rozwój przedsiębiorczości i osiągnięcia materialne nie rozwiązują wszystkich problemów społecznych. Rozwinięta gospodarka powoduje nadmierną koncentrację kapitałów, pozbawiając większość społeczeństwa udziału w wypracowanych zyskach. By zapobiec narastaniu nierówności i kolejnym kryzysom w przyszłości, na nowo analizuje się teorie ekonomii społecznej i odpowiedzialnego biznesu.

Poszukując sposobu zmniejszania ciągle narastających nierówności w społeczeństwie, warto zainteresować się działalnością banków spółdzielczych. Dzisiaj sektor ten najpełniej realizuje idee odpowiedzialnego biznesu. Jest to zasługą podwójnej roli, jaką pełni w gospodarce: bank, będąc spółdzielnią, dba o bezpieczeństwo swoich klientów, często będących też jego udziałowcami, jednocześnie realokuje zgromadzone oszczędności w działalność kredytową podmiotów z lokalnego rynku, a wypracowany zysk w znacznym stopniu przeznacza na realizację swojej misji społecznej.

Bank spółdzielczy oznacza oferujący usługi, na których się zna, klientom, których zna

Bank Spółdzielczy w Płońsku, dążąc do sukcesu ekonomicznego w prowadzonej działalności gospodarczej, kieruje się czynnikami społecznymi i środowiskowymi. Jesteśmy przekonani, że otwartość na społeczność lokalną, wspólpraca z lokalnymi organizacjami i działania filantropijne przynoszą korzyści nie tylko bankowi, ale całemu otoczeniu. Taka filozofia działania nie kłóci się z osiąganiem dobrych wyników finansowych, co potwierdzają dane ekonomiczne z ostatnich lat. Banki spóldzielcze od zawsze inicjowały i finansowały działania społeczne, i to zanim hasła społecznej odpowiedzialności biznesu stały się modne. Powstawały bowiem z inicjatywy kupców, rzemieślników i rolników, odpowiadając na ich oczekiwania. Tak jest do dzisiaj, chociaż realizacja powyższego celu staje się coraz trudniejsza.

Bank niezmiennie oferuje tradycyjne produkty bankowe, zrozumiałe zarówno dla pracowników, jak i klientów. Dzięki temu mogą oni bez obaw skorzystać z szerokiej oferty produktów, nie obawiając się zapisów umowy – przestrzegamy bowiem zasad etyki także w marketingu. Nasze systemy wynagradzania nie promują sprzedaży za wszelką cenę. Lokalność to właśnie swoiste relacje z klientami, z którymi spotykamy się także poza bankiem, przekładające się na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI