CRR i CRD: Pakiet bankowy bliżej końca

CRR i CRD: Pakiet bankowy bliżej końca
Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prace nad pakietem bankowym czyli zmianami w CRR i CRD zmierzają ku końcowi na poziomie Rady i Parlamentu. Stanowisko Rady uwzględni zapewne postulat wydłużenia stosowania przepisów przejściowych w zakresie odliczania od wartości Tier I ubytku wartości obligacji skarbowych i łagodniejszego traktowania ekspozycji w obligacje w walucie innej niż krajowa, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Prezydencja czeska, która obecnie przewodniczy pracom w Radzie zapowiada skierowanie uzgodnionego między państwami projektu podejścia ogólnego w zakresie kompleksowej nowelizacji CRR oraz CRD na posiedzenie Rady ECOFIN jeszcze w listopadzie 2022 r.

Przypomnijmy, że chodzi o uwzględnienie w europejskich przepisach ostrożnościowych kwestii wynikających z tzw. finalizacji Bazylei III, określanej przez niektórych jako Bazylea IV ze względu na szeroki zakres wprowadzonych zmian.

Propozycja wydłużenia tymczasowych przepisów

Przy okazji tychże prac pojawiły się postulaty wydłużenia obowiązywania przepisów o charakterze tymczasowym, wprowadzonych do CRR przez rozporządzenie 2020/873. Chodzi tutaj o przepis art. 468 CRR dotyczącego możliwości nieuwzględniania strat w wycenie ekspozycji na instrumenty dłużne takie jak obligacje skarbowe bądź art. 500a CRR odnoszącego się do względniejszego traktowania ekspozycji na obligacje w walucie innej niż krajowa.

Ma to znaczenie w trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej długoterminowymi skutkami ekonomicznymi pandemii, połączonymi z nakładającymi się efektami wojny w Ukrainie.

Polskie inicjatywy

W sprawie obu tych artykułów szereg działań na forum UE podjęło zarówno Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli, jak i reprezentanci Ministerstwa Finansów, uczestniczący w pracach legislacyjnych Rady.

Polska wspólnie z Rumunią i Węgrami przedstawiła tzw. non-paper do dyskusji na grupie roboczej w Radzie dot. art. 500a. Spotkało się to z pozytywną i aprobującą reakcją pozostałych państw członkowskich.

Przedstawicielstwo ZBP prowadziło wspólnie z rumuńskim sektorem bankowym działania wspierające na forum unijnym, a ponadto opracowało we współpracy ze związkami bankowymi z Rumunii i Węgier stanowisko w sprawie art. 468 CRR. W tej samej sprawie tzw. non-paper przedstawiły Włochy na forum grupy roboczej w Radzie.

W wyniku powyższych działań uzgodniono na poziomie roboczym, że przepisy art. 468 będą obowiązywały do końca 2025 roku, przy zastosowaniu współczynnika „f” równego jeden przez cały czas obowiązywania (w przeciwieństwie do obecnej wartości 0,4).

W przypadku art. 500a, ma on obowiązywać do końca 2026 roku, z zastrzeżeniem, że waga ryzyka wyniesie 0% do końca 2024 roku, 20% do końca 2025 roku oraz 50% do końca 2026 roku.

Długi proces legislacyjny

Są to z pewnością bardzo dobre wiadomości dla polskich banków, lecz jest też łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Otóż, nie ma szans, aby proces legislacyjny zakończył się przed końcem 2022 r., kiedy to przestaje obowiązywać w obecnym kształcie art. 468 i 500a CRR.

Wynika to z tego, że po przyjęciu stanowisk przez Radę i Parlament Europejski (który przyjmie swoje stanowisko według zapowiedzi w grudniu 2022 r.), Rada i PE muszą zasiąść do negocjacji w trilogu, który trwać będzie przynajmniej jeden, jeśli nie dwa kwartały.

Oznacza to, że polityczne porozumienie możliwe jest w okolicach maja bądź czerwca 2023 r. Później przed formalnym uchwaleniem przepisów nastąpi praca legislatorów i tłumaczy nad tekstem aktu prawnego, formalne głosowanie w Radzie i w PE i finalnie publikacja w Dzienniku Urzędowym, która zapewne nastąpi pod koniec roku 2023 r.

Przepisy te wejdą w życie z końcem 2023 bądź początkiem 2024 roku. Nie wynika to z opieszałości, lecz zwyczajnej dynamiki procesu legislacyjnego w UE.

Będziemy mieli zatem do czynienia z formalnym nieobowiązywaniem tych przepisów przez pewien okres.

Źródło: aleBank.pl