Credit Agricole: wzrost PKB Polski spowolni do 3,9 proc. rdr w III kwartale

Credit Agricole: wzrost PKB Polski spowolni do 3,9 proc. rdr w III kwartale
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowana na wtorek publikacja wstępnego szacunku PKB w Polsce w III kw. Dynamika PKB zmniejszyła się do 3,9% r/r z 5,8% w II kw., prognozują ekonomiści Credit Agricole w najnowszej MAKROmapie.

„Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego pomiędzy II i II kw. była konsumpcja (efekt zmniejszonego popytu na dobra trwałe, wysokiej inflacji i pogorszenia nastrojów gospodarstw domowych). Nasza prognoza kształtuje się powyżej konsensusu (3,4%), a tym samym jej materializacja będzie pozytywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji”, oceniają ekonomiści Credit Agricole w MAKROmapie banku „Czy wydatki na zbrojenia przyspieszą wzrost gospodarczy w Polsce?”.

Silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2023 roku

Credit Agricole Bank Polska zwrócił uwagę, że wydatki państwa przeznaczone na modernizację techniczną polskich Sił Zbrojnych w latach 2022-2035 będą stanowiły czynnik stabilizujący wzrost gospodarczy w warunkach oczekiwanego w prognozach przez bank, silnego spowolnienia w 2023 r. Bank wskazał, że ok. 1/4 wydatków zostanie zrealizowanych w Polsce (tj. 137,7 mld zł, ok. 5% PKB), pozostała większość zamówień będzie pochodziła z importu.

„Szacujemy, że wydatki te wyniosą 0,2% PKB w 2022 r. i 0,4% PKB w 2023 r. Będą one stanowiły zatem czynnik stabilizujący wzrost gospodarczy w warunkach oczekiwanego przez nas silnego spowolnienia w 2023 r. Szacujemy, że w 2024 r. wartość wydatków zwiększy się do 0,5% PKB ponownie wspierając tempo wzrostu gospodarczego. W kolejnych latach wspomniane wydatki przestaną być czynnikiem dynamizującym wzrost PKB w Polsce” – czytamy dalej.

Czytaj także: Komisja Europejska: PKB w Polsce w 2023 roku wzrośnie tylko o 0,7 procent >>>

Profil czasowy wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych stanowi ryzyko w górę dla prognozy banku wzrostu gospodarczego w 2023 r. do 1,2% r/r wobec 4,5% w 2022 r. oraz inwestycji ogółem w 2023 r. (1,1% r/r wobec 4% w 2022 r.), podano także.

„Należy jednak nadmienić, że planowana znacząca skala wzrostu wydatków na zakup i utrzymanie uzbrojenia w najbliższej dekadzie będzie generowała bardzo duży wzrost ogólnych potrzeb finansowych rządu. W warunkach rosnącego zadłużenia sektora general government i nasilających się trudności ze znalezieniem finansowania dla potrzeb pożyczkowych bardzo prawdopodobna jest materializacja scenariusza, w którym obecny lub przyszły rząd (wybrany w wyborach parlamentarnych w 2023 r.) będzie zmuszony ponownie przeanalizować plan wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych i dokonać korekt polegających na ich znaczącym cięciu. Taki rozwój wydarzeń jest szczególnie prawdopodobny w przypadku ewentualnego braku odbicia wzrostu gospodarczego w 2024 r. Tym samym pozytywny wpływ zwiększonych wydatków na obronność na wzrost PKB byłby mniejszy niż szacowany powyżej” – podsumowano.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A., ISBnews