Credit Agricole i Santander liderami sprzedaży kredytów z okresowo stałą stopą procentową

Credit Agricole i Santander liderami sprzedaży kredytów z okresowo stałą stopą procentową
Fot. stock.adobe.com/burdun
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W niektórych bankach udział kredytów z okresową stałą stopą procentową w puli nowych kredytów mieszkaniowych wynosi już kilkanaście procent. Jednak większość banków informuje, że coraz częściej klienci pytają o tego typu kredyty…i mimo to wybierają kredyty ze stopą zmienną. Sprawdziliśmy jak w obecnej chwili w poszczególnych bankach przedstawia się zainteresowanie klientów kredytami z okresowo stałą stopą procentową i co konkretnie banki proponują swoim klientom.

Komisja Nadzoru Finansowego chcąc chronić osoby zaciągające kredyty, zwłaszcza hipoteczne przed skutkami wzrostu stóp procentowych, a co za tym idzie niekontrolowanym wzrostem wysokości miesięcznych rat kredytowych wydała w Rekomendacji S zalecenie, aby banki miały w swojej ofercie obok kredytów ze zmienną stopą procentowa także kredyty oparte o stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową.

PKO Bank Polski, możliwe aneksy w czasie trwania umowy

W ofercie banku jest dostępny kredyt hipoteczny z okresową stałą stopą procentową. Stałe oprocentowanie dla kredytów hipotecznych oferowane w okresie 5-letnim ustalane jest jako suma 5-letniej stałej stopy bazowej oraz marży kredytowej (ustalanej umownie na cały okres kredytowania bez względu na to czy oprocentowanie jest w formule stopy stałej czy zmiennej).

Po okresie obowiązywania stałej stopy (5 lat) kredyt/pożyczka będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej (WIBOR + marża banku).

W trakcie całego okresu kredytowania klient może wystąpić o aneks do umowy o zmianę oprocentowania na stałą stopę procentową zgodnie z ofertą banku, która będzie wtedy obowiązywała.

Dodatkowymi wymogami dla kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową są: okres kredytowania nie może być krótszy niż 5 lat, licząc od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy, klient musi posiadać zdolność kredytową w zakresie stałej stopy oraz musi zaakceptować, że stała stopa obowiązuje przez 5 lat, licząc od wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.

Jeśli chodzi o zainteresowanie ofertą to, jak podaje bank, obserwuje coraz wyższą świadomość klientów w zakresie rodzaju oprocentowania kredytu oraz większe zainteresowanie kredytami hipotecznymi ze stałą stopą.

Bank BNP Paribas nie pobiera prowizji za całkowitą lub częściową wcześniejszą spłatę kredytu

Bank już od ponad pół roku oferuje kredyty hipoteczne o czasowej stałej stopie procentowej. Oferta jest dostępna dla kredytów z okresem spłaty powyżej 72 miesięcy, a czas obowiązywania stałej stopy kredytowej wynosi 5 lat.

Po tym okresie klient ma wybór, czy „zamrozić” swoje oprocentowanie na kolejny 5-letni okres bazując na aktualnych warunkach lub może zdecydować się na przejście na oprocentowanie zmienne ustalane jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży.

W przypadku kredytów o czasowej stałej stopie, bank nie pobiera prowizji za całkowitą lub częściową wcześniejszą spłatę kredytu.

Jak podaje bank, udział takich produktów w nowej sprzedaży jest na razie stosunkowo niewielki, jednakże ich sprzedaż systematycznie rośnie. Po podwyżce stóp procentowych przez RPP zaobserwowano większe zainteresowanie klientów produktami o stałej stopie procentowej.

Czytaj także: Czas na szybką decyzję o zaciągnięciu kredytu ze stałą stopą procentową?

mBank, kredyt maksymalnie na 35 lat

Okres obowiązywania stałego oprocentowania wynosi 5 lat. Na dwa miesiące przed zakończeniem okresu 5-letniego, bank zaproponuje klientowi nowe oprocentowanie stałe. Jeśli zdecyduje się na nie, podpisze z bankiem aneks.

Jeśli się nie zdecyduje, będzie spłacał kredyt wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę referencyjną WIBOR (aktualną na dzień zmiany) i marżę banku.

Maksymalny okres kredytowania dla kredytów wynosi do 35 lat. W tym okresie klient może spłacać kredyt w różnej formule oprocentowania (zmiennej, okresowo stałej), przy czym oprocentowanie stałe dla konkretnej stawki obowiązuje przez 5 lat.

Wyłączenia dla oprocentowania stałego: kredyt wypłacany w transzach, bez względu na cel, kredyt na zakup nieruchomości z garażem (udział lub odrębna własność garażu) oraz kredyt, w którym występuje dostawca zabezpieczenia lub dodatkowa nieruchomość zabezpieczająca kredyt.

Bank Pocztowy, jest oferta, ale jak na razie małe zainteresowanie klientów

Bank posiada w ofercie Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy, Pocztową Pożyczkę Hipoteczną i Pocztowy Kredyt Konsolidacyjny. Warunkiem uzyskania w/w produktu jest posiadanie zdolności kredytowej. RRSO dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego o okresowo (5 lat) stałym oprocentowaniu z przykładu reprezentatywnego 6,79%. RRSO dla Pocztowej Pożyczki Hipotecznej o okresowo (5 lat) stałym oprocentowaniu z przykładu reprezentatywnego 8,97%. RRSO dla Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego o okresowo (5 lat) stałym oprocentowaniu z przykładu reprezentatywnego 8,97%.

Aktualnie zainteresowanie produktami o stałym oprocentowaniu jest małe w porównaniu do produktów charakteryzujących się zmiennym oprocentowaniem.

Citi Handlowy, 5,22% na 5 lat

Bank oferuje kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną z okresowo stałym oprocentowaniem (5 lat). Oprocentowanie 5,22% dla kredytu i 5,90% dla pożyczki, prowizja 0%.

Ze względu na to, że parametry kredytu o stałej stopie procentowej cały czas poddawane są analizie, bank, jak informuje, nie ma możliwości na tym etapie informować o poziomie sprzedaży tego produktu.

Getin Noble Bank, oferta tylko dla posiadających już kredyt mieszkaniowy

Aktualnie nie udziela kredytów ze stałą stopą. Istotny jest tu fakt, że bank nie udziela od kilku lat jakichkolwiek kredytów hipotecznych. Klienci, którzy posiadają kredyty hipoteczne udzielone wcześniej mogą wnioskować o przejście na stałą stopę. W takim przypadku warunki są prezentowane im w sposób indywidualny.

Bank Ochrony Środowiska, oferta dla obecnych posiadaczy kredytu mieszkaniowego i dla nowych klientów

Bank dostosował swoją ofertę kredytów hipotecznych do zapisów Rekomendacji S, która dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Bank jest zobligowany do oferowania klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych, oprocentowanych okresowo stałą stopą procentową.

Dodatkowo, bank musi umożliwić klientom zmianę formuły oprocentowania w ramach już zawartej umowy kredytu zabezpieczonego hipotecznie – ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową. Aby ograniczyć ryzyko zmian stopy procentowej, oferuje kredyt z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie kredytowania.

Z tej oferty mogą skorzystać klienci, którzy: planują złożyć wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego lub złożą wniosek o zmianę sposobu oprocentowania dla umów zawartych po 1 stycznia 2018 r. z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie stałe w 5-letnim okresie kredytowania.

Warunkiem zawarcia umowy kredytu ze stałą stopą procentową przez 5 lat jest: akceptacja okresu obowiązywania stałej stopy przez 5 lat, pozostały okres kredytowania dłuższy niż 5 lat licząc od dnia wypłaty kredytu, spełnienie standardowych warunków związanych z udzieleniem kredytu, posiadanie zdolności kredytowej.

Klienci, którzy mają już kredyt hipoteczny w złotych, aby zmienić oprocentowanie muszą złożyć wniosek oraz zawrzeć aneks do umowy kredytu. Bank pobiera prowizję za zawarcie aneksu zgodnie z taryfą opłat i prowizji.

Oferta czasowo stałego oprocentowania, jak informuje bank, nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Spowodowane jest to ogólną zależnością zgodnie z którą kredyty z zamrożonym przez kilka lat oprocentowaniem posiadają aktualnie wyższe oprocentowanie niż te, oparte na oprocentowaniu zmiennym. Sytuacja może się zmienić, jeśli stopy procentowe ogłaszane przez RPP nie ulegną stabilizacji.

Santander Bank Polska, w październiku 16% kredytów mieszkaniowych ze okresowo stałym oprocentowaniem

Bank od 2012 r. rozwija finansowania oparte o stałe i maksymalne (czyli nie wyższe niż ustalone z klientem) oprocentowanie. W tym czasie wprowadzono rozwiązania produktowe takie jak kredyt ze stałym oprocentowaniem (dla klientów firmowych), leasing ze stałą ratą leasingową, kredyt z „oprocentowaniem nie wyższym niż” czy faktoring z „oprocentowaniem nie wyższym niż”.

Celem banku jest dalszy rozwój oferty finansowania dla firm, które będą oparte o stałe lub maksymalne oprocentowanie i łatwo dostępne dla klientów. Przykładem jest wprowadzony na początku października kredyt ratalny ze stałym oprocentowaniem dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Oferta dostępna jest w sieci oddziałów.

Jeśli chodzi o leasing ze stałą ratą, to rozwiązanie to oferowane jest klientom na okres do 61 rat. Bank widzi spore zainteresowanie tą usługą – udział umów leasingu na stałej stopie w całym portfelu Santander Leasing to aż 48%. Bank oferuje kredyty hipoteczne (kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne) oprocentowane okresowo stałą stopą procentową na 5 lat, a później stopą zmienną lub ponownie okresowo stałą.

Aktualnie bank obserwuje stopniowo rosnące zainteresowanie kredytami hipotecznymi ze stało zmienną stopą. Udział tych kredytów w sprzedaży wynosił w październiku około 16%.

Bank Credit Agricole, kredyt na 7 lat

W ofercie kredytów hipotecznych bank ma kredyt z okresowo stałą stopą obowiązującą przez 7 lat. Na oprocentowanie kredytu składa się stopa bazowa plus marża banku. Stopa bazowa na dziś wynosi 2,7%. Marża banku uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek, wkładu własnego oraz wariantu oferty. Minimalna marża wynosi 1,85% maksymalna 2,8%.

Od początku listopada z kredytu z okresowo stałą stopą skorzystało 27% klientów.

Bank Millennium, oprocentowanie uzależnione od wysokości LTV

W ofercie banku jest kredyt hipoteczny o okresowo stałej stopie procentowej i kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem dla klientów Biznes. Kredyt hipoteczny o okresowo stałej stopie procentowej wprowadzono w marcu 2021 r. Okres obowiązywania stałej stopy wynosi 5 lat.

Po zakończeniu tego okresu, oprocentowanie zmieni się automatycznie na oprocentowanie zmienne, jednak klient może wnioskować o kolejny, 5-letni okres obowiązywania stałej stopy procentowej. Maksymalny okres kredytowania dla kredytów hipotecznych w Banku Millennium to 35 lat (maksymalnie do 75 roku życia) – zarówno dla kredytów o okresowo stałej jak i o zmiennej stopie procentowej.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Banku Millennium uzależnione jest od wysokości wskaźnika LTV.

Od lat bank oferuje również kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem w segmencie Biznes. Był to zawsze wiodący produkt banku dla tego segmentu.

Przykładowo w październiku 2021 roku sprzedaż opisywanych kredytów stanowiła około 86% wartości sprzedaży wszystkich kredytów w segmencie Biznes. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie działalności bieżącej firmy. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania umowy i dla nowych kredytów wynosi obecnie 8,75%.

Bank Pekao, wzrost sprzedaży kredytów z okresowo stałą stopą o 30%

Kredyty z okresowo stałą stopą procentową bank ma w ofercie od marca 2020 r. Na początku produkt ten był proponowany tylko dla nowo zawieranych umów o kredyty mieszkaniowe w złotych, teraz umożliwia również zmianę formuły oprocentowania ze stopy zmiennej na okresowo stałą stopę procentową dla funkcjonujących w banku kredytów, także indeksowanych do walut EUR, SEK, NOK, USD i GBP.

Zapewniają one stabilność comiesięcznej raty, zabezpieczając przed wzrostami stóp procentowych przez 5 lat spłaty z możliwością przedłużenia obowiązywania stałej stopy na kolejne okresy. W ramach najnowszej oferty Pekao kredytobiorcy mogą liczyć na stałe oprocentowanie dla kredytów w złotych w wysokości 4,79%.

Jak podaje bank, na przestrzeni ostatnich miesięcy zauważa większe zainteresowania ofertą ze stałą stopą procentową. Liczba umów zawieranych na stałej stopie stanowi niewielką część portfela, ale w porównaniu do I kwartału 2021, III kwartał wskazuje na wzrost wolumenu udzielonych kredytów ze stałą stopą o 30%.

W najbliższych miesiącach spodziewane jest coraz większe zainteresowania stałą stopą, szczególnie w świetle ostatnich decyzji RPP dotyczących wzrostu stóp procentowych oraz wypowiedzi analityków o możliwości kolejnych wzrostów w przyszłości.

Bank BPS, kredyt na 60 miesięcy

Bank oferuje trzy produkty dla klientów indywidualnych zabezpieczone hipoteką: Kredyt Hipoteczny Mój Dom, Uniwersalny Kredyt Hipoteczny i Kredyt konsolidacyjny.

Obok oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową (liczoną jako suma marży i stawki WIBOR 3M) dla każdego z tych produktów istnieje alternatywa dla klienta, czyli możliwość skorzystania z formuły oprocentowania o okresowo stałej stopie procentowej (oprocentowanie okresowo stałe obowiązujące w okresach 60 miesięcznych, następnie oprocentowanie kredytu jest zmienne, chyba, że klient chce kontynuować umowę kredytu w formule oprocentowania stałego w kolejnych 60 miesiącach.

Jeśli chodzi o zainteresowanie kredytem o stałej stopie procentowej, to jak podaje bank, jest ono niewielkie.

Źródło: aleBank.pl