COVID-19: tarcza branżowa przedłużona na grudzień i styczeń, koszt to 7 mld zł, które firmy mogą skorzystać ze wsparcia?

COVID-19: tarcza branżowa przedłużona na grudzień i styczeń, koszt to 7 mld zł, które firmy mogą skorzystać ze wsparcia?
Fot. stock.adobe.com/Fokussiert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku z przedłużeniem lockdownu tarcza branżowa zostanie przedłużona na grudzień i styczeń, koszt tego rozwiązania to 7 mld zł - poinformowała w trakcie piątkowej wideokonferencji wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

„Tarcza branżowa, która weszła w życie 19 grudnia ubiegłego roku to przede wszystkim możliwość wykorzystania takich instrumentów jak ZUS, postojowe, mała dotacja bezzwrotna dla mikro- i małych firm w wysokość 5 tys. zł, jak również dopłaty do kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub zlecenie. Łączna kwota tej pomocy za listopad to ponad 4 mld zł” – powiedziała Semeniuk.

„Decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jak również Rady Ministrów, ta pomoc dla branż, które są w stałym zamknięciu, tzw. lockdownie, zostanie przedłużona o grudzień i styczeń. Takie rozporządzenie przygotowane przez nasz resort zostanie zaopiniowane i przyjęte na poczet kolejnych tygodni lockdown. To dodatkowe 7 mld zł dla 40 branż” – dodała.

Czytaj także: Tarcza 2.0: od 15 stycznia małe firmy mogą składać wnioski za pośrednictwem bankowości elektronicznej; komu przysługuje wsparcie?

15 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z II falą pandemii, tzw. tarczę 6.0.

Wsparcie dla firm z określonych branży

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów), transportową (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Cztery formy wsparcia

Zaplanowano cztery formy wsparcia:

– wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  FGŚP) na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników – gdy przychód z działalności uzyskany przed złożeniem wniosku był w następstwie wystąpienia COVID-19 niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w okresie porównawczym; dofinansowanie ma być udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku;

– wypłatę ponownego świadczenia postojowego – przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego; świadczenie ma być udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

– dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

– zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. lub tylko styczeń 2021 r. – jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do 31 października 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES