Coraz lepsze opinie klientów o polskich bankach

Coraz lepsze opinie klientów o polskich bankach
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polacy ufają bankom i bez obaw powierzają im swoje pieniądze – wynika z badań przeprowadzonych przez KANTAR TNS na zlecenie Związku Banków Polskich w marcu tego roku na reprezentatywnej ogólnokrajowej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej.

#PrzemysławBarbrich: Na dobrą opinię o bankach wpływa praca 160 tysięcy dobrze wykształconych pracowników sektora bankowego #ZBP #WIB #BankowcydlaEdukacji

Na pytanie „komu powierzyłbyś oszczędności swojego życia” – 57 procent badanych odpowiada, że bankom.  Kolejne instytucje, gdzie Polacy umieściliby swoje oszczędności, to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – 9 procent wskazań.  Otwartym Funduszom Emerytalnym zaufałoby  7 procent Polaków, Giełdzie Papierów Wartościowych i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym po 4 procent.

19 procent badanych nie wie, komu powierzyłoby oszczędności swojego życia.

46 procent uczestników badania uznaje reputację banków za dobrą, bardzo dobrą, albo znakomitą.

Jednocześnie oferta banków jest znacznie bardziej czytelna dla klientów niż przedsiębiorstw z innych branż. Tak uważa 51 procent badanych.  Na drugim miejscu za sektorem bankowym plasuje się telefonia komórkowa.   Tylko 16 procent badanych uważa oferty firm z tej branży za klarowne i zrozumiałe.

 

Wyższa jakość usług  w bankach niż w branży energetycznej i telekomunikacyjnej

Na pytanie o jakość usług 47 procent badanych wskazuje na banki, 12 procent na energetykę, a 10 na telefonię komórkową.

„Odnotowany wzrost pozytywnych ocen sektora bankowego nastąpił mimo nieprzychylonej atmosfery tworzonej wokół polskich banków przez niektóre środowiska”, zauważa dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Public Relations  w Związku Banków Polskich.  I dodaje: „Klienci sektora bankowego wyrabiają sobie opinie na podstawie własnych doświadczeń. Najlepszą opinię o bankach mają ci klienci, którzy mają rachunek lub kredyt w banku. Są zadowoleni z poziomu ich obsługi. Trzeba powiedzieć, że na dobrą opinię o bankach wpływa praca 160 tysięcy dobrze wykształconych pracowników sektora bankowego”.

Wiemy za mało o ekonomii i nie chcemy wiedzieć więcej

Natomiast niepokojące są wyniki badań dotyczące wiedzy ekonomicznej klientów sektora bankowego.  Aż 38 procent badanych osób uznaje swoją wiedzę z zakresu finansów, ekonomii i gospodarki za raczej małą lub bardzo małą. Jest to mimo wszystko lepszy wynik niż w poprzednim roku.  W roku 2017 prawie 45 procent badanych stan swojej wiedzy ekonomicznej uważało za mały lub bardzo mały.

Najbardziej niepokoić może jednak fakt, że aż 62 procent badanych nie odczuwa potrzeby podnoszenia swojej wiedzy.  Mówi o tym dr Przemysław Barbrich, nawiązując do nabierającego coraz większego rozmachu programu „Bankowcy dla edukacji” realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich.

 

 

„Na pewno chcielibyśmy, aby poziom edukacji ekonomicznej klientów sektora bankowego był jak najwyższy. Wolimy klientów wyedukowanych, którzy rozumieją zasady działa oferowanych im usług i produktów.  Tacy klienci są bezpieczniejsi dla banków, rzadziej mamy z nimi problemy.  Odpowiedni poziom wiedzy ekonomicznej jest też warunkiem bezpieczeństwa samych klientów.

To, że mamy tysiąc woluntariuszy, pracowników banków, którzy w swoim wolnym czasie udają się do szkół, na uczelnie, do uniwersytetów trzeciego wieku po to żeby opowiadać o bankowości, o bezpiecznym obrocie bezgotówkowym, o bezpiecznych zakupach w internecie, świadczy o tym, że bankowcy są zaangażowani w swoją pracę, że im zależy na klientach i ich dobrej opinii sektorze bankowym.

Zapewne te nasze działania edukacyjne realizowane między innymi we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości, z bankami komercyjnymi, spółdzielczymi, ze szkołami i władzami samorządowymi wpływają na poprawiającą się ocenę polskich banków. Ale zaufanie do sektora bankowego jest już tak wysokie, że w kolejnych latach podniesienie poziomu naszej reputacji choćby o jeden punkt procentowy będzie bardzo trudne.”