Comarch: zysk netto w II kw. poniżej oczekiwań, wyniósł 20,3 mln zł

Comarch: zysk netto w II kw. poniżej oczekiwań, wyniósł 20,3 mln zł
Logo firmy Comarch Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Comarch w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 20,3 mln zł i był 0,4 proc. wyższy rok do roku ‒ poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 23,6 mln zł. Oczekiwania sześciu biur maklerskich wahały się od 20,3 mln zł do 26 mln zł.

#Sprzedaż była generowana przez klientów z sektora finansowo-bankowego, handlowo-usługowego (głównie na rynkach zagranicznych), a także w obszarze rozwiązań #ERP (zarówno na rynku polskim, jak i #DACH) oraz rozwiązań #IT dla medycyny #COVID19 @ComarchGroup

Wynik EBITDA grupy Comarch wzrósł rok do roku o 4 proc. i sięgnął 51,4 mln zł. Średnia prognoz zebranych przez PAP Biznes to 46,4 mln zł.

W drugim kwartale 2020 roku grupa osiągnęła 136,3 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, czyli 1,1 proc. mniej niż przed rokiem.

Sprzedaż zagraniczna wyniosła w drugim kwartale 194,6 mln ł i była o 2,4 proc. wyższa. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w drugim kwartale 58,8 proc. całkowitych przychodów Grupy.

Wyższe przychody ze sprzedaży

W całym półroczu 2020 roku przychody ze sprzedaży grupy Comarch były wyższe o 6,3 proc. rdr. Wynik operacyjny osiągnął 71 mln zł i był wyższy o 55,5 proc. w porównaniu do osiągniętego w pierwszym półroczu 2019 roku.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w pierwszym półroczu 2020 r. był wyższy o 27 proc. i wyniósł 34,5 mln zł.

W drugim kwartale 2020 roku struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży grupy Comarch nie uległa znacznym zmianom.

Przychody ze sprzedaży usług informatycznych spadły o 0,9 proc. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego pozostały na porównywalnym poziomie i wyniosły 48,3 mln zł.

Sprzedaż własnych wyrobów gotowych wzrosła o 249,9 proc. Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego wzrosły o 154,5 proc. Nieznaczny wzrost odnotowały również przychody ze sprzedaży hardware obcego, które wzrosły o 27,9 proc.

Czytaj także: Comarch Corporate Banking w chmurze będzie dostępny dla klientów Banku BNP Paribas

„W pierwszym półroczu 2020 roku popyt na usługi i produkty informatyczne grupy Comarch był zwiększony w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, mimo wystąpienia w drugim kwartale ogólnoświatowej pandemii COVID-19.

Po przejściowym spowolnieniu popytu w okresie kwiecień‒maj 2020 roku, grupa Comarch w czerwcu 2020 roku zaobserwowała dynamiczne zwiększenie sprzedaży oferowanych rozwiązań informatycznych.

Była ona generowana przez klientów z sektora finansowo-bankowego, handlowo-usługowego (głównie na rynkach zagranicznych), a także w obszarze rozwiązań ERP (zarówno na rynku polskim, jak i DACH) oraz rozwiązań IT dla medycyny” ‒ napisano w komunikacie spółki.

Prognoza wyniku w drugim półroczu

Comarch poinformował, że portfel zamówień grupy zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kilku kolejnych okresach.

Istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Comarch w drugim półroczu 2020 roku będą miały: pozyskanie dużych i wymagających znacznych nakładów kontraktów, koszty związane z rozwojem nowych rozwiązań IT, szybko rosnące koszty pracy, jak również ograniczenia związane z funkcjonowaniem w warunkach pandemii COVID-19.

Czytaj także: Citi Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch poprzez CitiConnect API

Rentowność sprzedaży

Po sześciu miesiącach 2020 roku marża na sprzedaży wzrosła do 28,38 proc., z 25,92 proc. przed rokiem.

Rentowność sprzedaży na działalności operacyjnej wzrosła do 10,13 proc. (6,93 proc. rok temu), rentowność sprzedaży brutto sięgnęła 8,03 proc. (6,92 proc. rok wcześniej), a rentowność sprzedaży netto wzrosła do 4,87 proc., z 4,08 proc. rok wcześniej.

Mniejsze zatrudnienie

30 czerwca 2020 r. Grupa Comarch zatrudniała 6269 osób, tj. o 79 osób mniej niż na koniec 2019 roku.

Wartość aktywów Grupy Comarch na koniec czerwca 2020 roku wzrosła o 11,3 proc. w stosunku do końca czerwca 2019 roku, natomiast wartość kapitału własnego w tym samym czasie wzrosła o 12,8 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w drugim kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

Żródło: PAP Biznes

Czytaj także: Forum Technologii Bankowych | Wydanie Specjalne | Polska hubem IT Europy?

Źródło: PAP BIZNES