Comarch kwestionuje zasadność żądań Bank Pekao

Comarch kwestionuje zasadność żądań Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao wezwał Comarch Consulting, spółkę zależną Comarch, do zapłaty 100 mln zł za nienależyte wykonywanie umowy, dotyczącej kompleksowej obsługi systemu Comarch Internet Banking (bankowość korporacyjna). Comarch kwestionuje zasadność naliczenia kary i podejmie niezbędne kroki prawne, a także będzie dochodził roszczeń z tytułu naruszenie dobrego imienia spółki.

Wezwanie dotyczy podpisanej w grudniu 2005 roku umowy z Bankiem Pekao. Zgodnie z pismem banku, Comarch nie dotrzymał zapisanych w umowie parametrów gwarantowanego poziomu świadczenia usług (Service Level Agreement). Comarch nadal świadczy usługi w ramach umowy zawartej z bankiem.

Zarząd Comarchu nie uznaje wezwania za zasadne, wskazując na brak podstaw faktycznych i prawnych do naliczenia takiej kary. Według dostawcy oprogramowania przekroczenie parametrów SLA wynika z przyczyn leżących po stronie banku, gdyż liczba transakcji przetwarzanych przez system Comarch Internet Banking wielokrotnie przekroczyła założenia określone w umowie, a inwestycje banku w rozbudowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do właściwego funkcjonowania systemu informatycznego były niewystarczające. Znaczna część obecnie funkcjonującej infrastruktury dysponuje taką samą mocą obliczeniową jak w 2008 roku.

Według Comarchu bank był wielokrotnie informowany, że modernizacja infrastruktury i zwiększenie pierwotnych założeń wydajnościowych oraz rozbudowa systemu są niezbędne, aby dostosować go do ilości przeprowadzanych w nim transakcji.

Marcin Złoch