Co trzeci klient instytucji finansowych ma problem z cyberbezpieczeństwem

Co trzeci klient instytucji finansowych ma problem z cyberbezpieczeństwem
Fot. stock.adobe.com/Sikov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niemal co trzeci klient instytucji finansowych ma problemy z opanowaniem zasad bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni – taki wniosek płynie z najnowszej edycji comiesięcznego badania koniunktury bankowej, przeprowadzonego przez instytut Kantar na zlecenie Związku Banków Polskich.

#MarcinIdzik: Przyrost odsetka osób w wieku powyżej 50 czy 60 lat, korzystających z bankowości elektronicznej naprawdę jest imponujący #KantarTNS #ZBP #Cyberbezpieczeństwo

Tak niepokojąca sytuacja nie jest tylko wynikiem nieświadomości konsumentów czy braku doświadczenia w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. – Problemem jest również swoista ignorancja, niechęć do przyswajania wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa – zauważył dr Marcin Idzik z instytutu Kantar.

Największy kłopot to inwestowanie

Cyklicznym pomiarom koniunktury bankowej tradycyjnie już towarzyszą ankiety przeprowadzane wśród przedstawicieli polskich banków odnośnie istotnych problemów sektora i całego rynku finansowego. W najnowszej edycji bankowcy musieli odpowiedzieć na pytanie, jaki obszar wiedzy finansowej jest dla klientów banków najtrudniejszy do przyswojenia.

Jak nietrudno się domyślić, konsumenci maja największe problemy z inwestowaniem posiadanych środków, co w czasach pokryzysowych i w otoczeniu niskich stóp procentowych nie powinno dziwić. Na ten obszar wskazywał co drugi z respondentów.

Sceptyczni seniorzy?

Równocześnie aż 30% ankietowanych bankowców stwierdziło, iż poważnym wyzwaniem dla osób korzystających z usług bankowych jest cyberbezpieczeństwo.

Na inne kwestie, takie jak produkty depozytowo-kredytowe czy rozliczenia podatkowe, wskazywało poniżej 10% uczestników badania. W tym kontekście pojawia się oczywiście pytanie, dla której grupy klientów kwestia bezpieczeństwa stanowi wyzwanie ponad siły.

Tradycyjnie przyjęło się postrzegać seniorów jako najbardziej sceptycznych wobec technologicznych nowinek, czy w tym przypadku również wyniki badania zdeterminowane są postawą osób starszych?

Coraz więcej seniorów w cyberprzestrzeni

Reprezentant instytutu Kantar twierdzi, że odpowiedź jest znacznie bardziej złożona.

Te trudności wynikają z różnych przyczyn. Z jednej strony faktycznie mamy do czynienia z brakiem kompetencji i umiejętności przyswajania tego typu wiedzy przez osoby starsze. Równocześnie jednak obserwujemy niemały poziom ignorancji i niechęci do stosowania się do zaleceń w zakresie bezpieczeństwa przez młodsze pokolenia konsumentów – zauważył dr Marcin Idzik.

Wbrew powszechnemu przeświadczeniu, seniorzy radzą sobie w cyberświecie coraz sprawniej, a potwierdzają to badania prowadzone przez instytut Kantar.

–  Monitorujemy, w jakim zakresie osoby starsze korzystają z nowoczesnych rozwiązań w bankowości. Przyrost odsetka osób w wieku powyżej 50 czy 60 lat, korzystających z bankowości elektronicznej naprawdę jest imponujący. Można powiedzieć, że w tej grupie wiekowej mamy do czynienia ze zjawiskiem upowszechnienia się tego typu usług – zauważył dr Idzik.

Źródło: aleBank.pl