Co klienci banków chcą wiedzieć o zamianie LIBOR CHF na SARON?

Co klienci banków chcą wiedzieć o zamianie LIBOR CHF na SARON?
Źródło: www.bankiwpolsce.pl/bmr/
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sprawdzamy w bankach jak klienci reagują na zastąpienie we frankowych umowach kredytowych wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF wskaźnikiem SARON, i jak banki informują o tej zmianie.

Zmiana ta jest efektem decyzji brytyjskiego nadzoru finansowego, który w marcu br. zapowiedział zaprzestanie publikacji LIBOR CHF wraz z końcem tego roku.

Jednocześnie Komisja Europejska wyznaczyła SARON jako zamiennik dla wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 roku.

SARON dotyczy nie tylko kredytów

– Instytucje finansowe nie muszą podejmować żadnych kroków wobec wprowadzenia SARON, ponieważ jest to zmiana z mocy prawa – podkreślił Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP.

Automatyczne wprowadzenie SARON będzie mieć miejsce wszędzie tam, gdzie umowy pomiędzy bankiem a odbiorcą usług nie przewidziały właściwej klauzuli awaryjnej, zakładającej możliwość użycia innego wskaźnika (np. stopy szwajcarskiego banku centralnego) na miejsce LIBOR CHF.

Nowe reguły będą miały zastosowanie do wszelkich kontraktów, które zostały wyrażone w walucie szwajcarskiej

Przedstawiciel ZBP zwrócił uwagę, że wiele instytucji finansowych zamieściło w umowach takie postanowienia, trudno jednakże oceniać, w jakich przypadkach maja one charakter właściwy, czyli czy odpowiadają wymogom przewidzianym w przepisach. Należy też pamiętać, że jakiekolwiek inne zmiany, także wprowadzane równolegle z podstawieniem nowego wskaźnika, wymagać będą indeksowania umów na zasadach ogólnych.

Nowe reguły będą miały zastosowanie do wszelkich kontraktów, które zostały wyrażone w walucie szwajcarskiej, a więc zarówno kredytów, depozytów, instrumentów finansowych jak i rynku hurtowego, jeśli tylko operacje na nim bazowały na LIBOR CHF.

Jedyne, co powinny w obecnej sytuacji zrobić banki, to poinformować klienta o dokonywanych zmianach, acz przedstawiciel ZBP wskazuje, że prawo nie przewiduje żadnej skonkretyzowanej formy takiego powiadomienia.

– Klientowi trzeba będzie przekazać informacje zorientowaną na niego – zauważył Norbert Jeziolowicz, dodając, że  w tym duchu wypowiadali się również przedstawiciele nadzoru.

Taki poradnik, przygotowany przez ZBP we współpracy z bankami, znaleźć można pod adresem https://www.bankiwpolsce.pl/bmr/, a także na profilu facebookowym kampanii.

Klienci rzadko pytają banki o nowy wskaźnik

Własne kampanie informacyjne na ten temat prowadzą również poszczególne banki. Anna Ciastoń, ekspert ds. PR i komunikacji online w Biurze Komunikacji i Relacji Inwestorskich BOŚ, podkreśla, iż instytucja ta cały czas podejmuje działania i przekazuje klientom informacje dotyczące wskaźników, w tym również LIBOR.

– W trzecim kwartale wysłaliśmy pierwszą informację na ten temat, a na www banku przygotowaliśmy stosowną zakładkę: https://www.bosbank.pl/wskazniki-referencyjne. W tym miejscu każdy klient znajdzie podstawowe informacje na temat wskaźników referencyjnych jak i działań i decyzji podejmowanych na poziomie KE. Do końca tego tygodnia wyślemy do klientów pocztą tradycyjną informacje, które szczegółowo wyjaśniają, dlaczego wprowadzany jest zamiennik dla LIBOR CHF, czym jest nowy wskaźnik SARON Compound Rate i czy ta zmiana wymaga od naszych klientów dodatkowych działań. – poinformowała nas przedstawicielka BOŚ.

Dodała, iż do tej pory instytucja nie odnotowała zwiększonego zainteresowania klientów ta problematyką.

Także i Bank Pekao nie zetknął się z napływem zapytań odnośnie skutków likwidacji LIBOR ze strony osób, korzystających z jego usług.

– W październiku informacje o wskaźnikach referencyjnych opublikowaliśmy na naszej www – w zakładce „Wskaźniki”: https://www.pekao.com.pl/wskazniki-referencyjne.html oraz w zakładce „Aktualności”: https://www.pekao.com.pl/o-banku/aktualnosci/b1889d0c-612d-4d31-afef-1f28 a290670e/z-koncem-2021-r-znika-wskaznik-referencyjny-libor-chf-w-ue-zastapi-go-wskaznik-r eferencyjny-saron.html.

Dodatkowo w grudniu realizujemy wysyłkę papierową i elektroniczną z tą informacją do klientów posiadających kredyty oparte o wycofywany LIBOR – czytamy w informacji, przesłanej nam przez biuro prasowe banku.

Działania edukacyjne ZBP i banków przynoszą dobry skutek

 Artur Newecki, rzecznik prasowy Getin Noble Bank deklaruje, że w ostatnich miesiącach instytucja ta odnotowała jedynie nieliczne przypadki pytań klientów związanych z tym zagadnieniem, co w jego opinii świadczy o skuteczności działań edukacyjnych, podejmowanych przez poszczególne banki oraz Związek Banków Polskich.

– W związku z decyzją brytyjskiego FCA ( Financial Conduct Authority ) o zaprzestaniu publikacji wskaźników opartych o LIBOR nasz bank prowadził szereg działań komunikacyjnych, których celem było rzetelne poinformowanie klientów o skutkach tej decyzji oraz przegotowanie ich na związane z tym zmiany. W II kwartale br. skierowaliśmy do wszystkich Kredytobiorców posiadających kredyty oparte o LIBOR pismo informujące o decyzji FCA. Uruchomiliśmy również aktualizowaną na bieżąco stronę internetową, która zawiera szczegółowe informacje związane z tym zagadnieniem. Przygotowaliśmy także merytorycznie pracowników dedykowanych jednostek odpowiedzialnych za wsparcie klientów w obsłudze walutowych kredytów hipotecznych – zapewnił Artur Newecki.

Także i klienci największego polskiego banku otrzymali niezbędne wyjaśnienia, dotyczące zmiany wskaźnika dla produktów frankowych. – Bank wysłał list z informacją o wycofaniu wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF (w związku z decyzją Komisji Europejskiej) do wszystkich klientów, których ta zmiana dotyczy. Dodatkowo na stronie internetowej banku można znaleźć wszystkie informacje związane z wycofaniem LIBOR.

-Na bieżąco aktualizujemy stronę o dodatkowe kwestie poruszane przez klientów. Nie zaobserwowaliśmy do tej pory większej liczby pytań w tej sprawie – taką informację przekazała nam Małgorzata Witkowska, specjalista w Zespole Komunikacji Produktowej Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego.

Link do strony: https://www.pkobp.pl/aktualnosci/likwidacja-wskaznikow-referencyjnych-z-grupy-libor/

W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1847 z dn. 14/10/2021r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) ING Bank Śląski poinformował klientów o zmianie stopy 6M LIBOR CHF na odpowiednią stawkę SARON wskazaną w Rozporządzeniu.

Na chwilę obecną nie odnotowaliśmy zwiększonego zainteresowania tą kwestią ze strony naszych klientów posiadających kredyty hipoteczne indeksowane kursem CHF – powiedziała Joanna Majer-Skorupa, Zastępca Rzecznika Prasowego

ING Banku Śląskiego.

Źródło: aleBank.pl