Chiny: słabnie impuls kredytowy, co ze wzrostem gospodarczym?

Chiny: słabnie impuls kredytowy, co ze wzrostem gospodarczym?
Fot. stock.adobe.com / Eisenhans
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi danymi, roczne tempo wzrostu gospodarczego w Chinach obniżyło się w II kw. do 7,9% r/r wobec 18,3% w I kw. 2021 roku. Silny spadek rocznej dynamiki PKB był głównie efektem ustępowania efektów niskiej bazy sprzed roku (związanych z wybuchem pandemii COVID-19) i nie sygnalizuje tym samym spowolnienia wzrostu aktywności. Wzrost w ujęciu kw/kw, wolny od wspomnianych wyżej efektów statystycznych, przyspieszył z 0,6% w I kw. do 1,3% w II kw. (do 5,3% w ujęciu zannualizowanym). Taki wynik był lepszy od konsensusu rynkowego równego 1,2%, podkreślają analitycy z Credit Agricole Bank Polska.

W II kw. br. głównym motorem wzrostu PKB w ujęciu r/r była konsumpcja (kontrybucja równa 4,7 pkt. proc.). Wkład eksportu netto do wzrostu gospodarczego (2,4 pkt. proc. w II kw.) ukształtował się jednak na najwyższym poziomie od co najmniej 6 lat.

Oczekujemy, że utrzymujące się ożywienie w światowym handlu oraz uruchomienie pakietu fiskalnego w USA będą czynnikami wspierającymi szybki wzrost chińskiego eksportu w kolejnych kwartałach. Wkład inwestycji do wzrostu PKB w II kw. wyniósł tylko 0,7 pkt. proc. gdyż były one w największym stopniu (z poszczególnych składowych PKB) ograniczane przez efekty bazy.

Czerwcowe dane miesięczne potwierdziły (…) malejącą rozbieżność pomiędzy wciąż słabym popytem krajowym i silnym zagranicznym

Ponadto, rosnący w ostatnich miesiącach import surowców sygnalizuje, że inwestycje wkrótce przyspieszą. Struktura wzrostu gospodarczego w II kw. była zrównoważona od strony tworzenia. Tempo wzrostu wartości dodanej w przetwórstwie i usługach było zbliżone do siebie i wyniosło ok. 8% r/r.

Dodatkowo, wyższe od konsensusu rynkowego okazały się miesięczne dane nt. produkcji przemysłowej (8,3% r/r w czerwcu wobec 8,8% w maju przy oczekiwaniach równych 7,9%), sprzedaży detalicznej (12,1% wobec 12,4%; 11,0%) oraz inwestycji w aglomeracjach miejskich (12,6% wobec 12,5%; 15,4%).

Czerwcowe dane miesięczne potwierdziły jednocześnie utrzymującą się, aczkolwiek stopniowo malejącą rozbieżność pomiędzy wciąż słabym popytem krajowym i silnym zagranicznym. W czerwcu, produkcja przemysłowa ukształtowała się na poziomie o 13,5% wyższym od swojej wartości z 2019 r., podczas gdy sprzedaż detaliczna była wyższa tylko o 6,6%, a inwestycje o 9,1%.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska.

Czytaj także: G-7 chcą swoim planem B3W konkurować z chińskim projektem Pasa i Szlaku

Stopa rezerw obowiązkowych w dół?

Mimo relatywnie dobrych danych za II kw., perspektywy wzrostu gospodarczego w Chinach w kolejnych kwartałach wciąż są niepewne. Głównym czynnikiem ryzyka jest kształtowanie się akcji kredytowej. Impuls kredytowy, definiowany jako nowe finansowanie zapewnione przez rząd, sektor bankowy i inne źródła (np. emisję obligacji i akcji) w relacji do PKB, kształtował się w trendzie spadkowym od początku br. Jest to wskaźnik z wyprzedzeniem przewidujący nie tylko dynamikę PKB w Chinach, ale również tempo wzrostu aktywności w światowym przetwórstwie przemysłowym (por. wykres).

W celu utrzymania szybkiego wzrostu w Chinach konieczne będzie zwiększenie wsparcia ze strony polityki fiskalnej i/lub pieniężnej. Dwa tygodnie temu Ludowy Bank Chin obniżył stopę rezerw obowiązkowych o 50pb.

Nie wykluczamy, że w IV kw. Ludowy Bank Chin zdecyduje się na kolejną obniżkę stopy rezerw obowiązkowych

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach rządowe działania ukierunkowane na wspieranie wzrostu gospodarczego będą realizowana głównie z użyciem polityki fiskalnej (np. poprzez emisję obligacji przez lokalne jednostki rządowe w celu finansowania inwestycji infrastrukturalnych). Nie wykluczamy, że w IV kw. Ludowy Bank Chin zdecyduje się na kolejną obniżkę stopy rezerw obowiązkowych.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska.

Czytaj także: Bank centralny Chin obniżył stopę rezerw obowiązkowych o 0,5 pkt. proc.

Aprecjację kursu juana względem dolara

Podtrzymujemy naszą prognozę, że wzrost gospodarczy w Chinach obniży się do 6,0% r/r w III kw. br. i 4,3% w IV kw. głównie ze względu na oddziaływanie efektów bazy. Niemniej jednak w skali całego roku PKB zwiększy się o 8,5% r/r, co z dużym zapasem pozwoli na zrealizowanie rządowego celu dla wzrostu gospodarczego („co najmniej 6%”).

Prognozujemy, że wzrost PKB spowolni do 5,7% średniorocznie w 2022 r., gdyż rząd będzie musiał balansować pomiędzy dalszym wspieraniem gospodarki a ograniczaniem wzrostu zadłużenia państwa. Oczekujemy, że w warunkach ożywienia wzrostu gospodarczego będziemy obserwować dalszą stopniową aprecjację kursu juana względem dolara.

Spodziewamy się osłabienia juana wobec złotego.

Prognozujemy, że kurs USDCNY obniży się do 6,35 na koniec 2021 r. i 6,20 na koniec 2022 r. Biorąc pod uwagę naszą prognozę kursu USDPLN (por. tabela kwartalna) spodziewamy się osłabienia juana wobec złotego. Prognozujemy wzrost kursu PLNCNY z obecnego poziomu 1,67 do 1,71 na koniec br. i 1,79 na koniec 2022 r.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska

Jakub Borowski, Główny Ekonomista;

Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista;

Jakub Olipra, Ekonomista;

Credit Agricole Bank Polska S.A., tygodnik ekonomiczny „MAKROmapa”.

Źródło: aleBank.pl