Chiny chcą sprzedać złe długi swoich banków o wartości 155 mld dolarów

Chiny chcą sprzedać złe długi swoich banków o wartości 155 mld dolarów
Fot. stock.adobe.com/Rzoog
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Chiny powinny pilnie podjąć kroki w celu ograniczenia zagrożeń dla stabilności finansowej w miarę ożywienia gospodarczego, Witold Gadomski pisze o zaleceniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Państwa Środka.

Zgodnie z art. IV statutu MFW, zespół pracowników tej organizacji odwiedza co roku  kraje członkowskie, zbierając informacje gospodarcze i finansowe. Przygotowywany jest raport, a dyrektor zarządzający MFW przekazuje władzom kraju podsumowanie.

Szybkie wychodzenie z pandemii

Na początku stycznia zarząd Funduszu opublikował ocenę sytuacji chińskiej gospodarki. Stwierdza się w niej, że chińska gospodarka kontynuuje szybkie wychodzenie z pandemii.

MFW prognozuje, że wzrost PKB wyniósł w 2020 roku 1,9%, a w 2021 roku wyniesie 7,9%. Następnie dynamika PKB stopniowo spadnie do 5,2 % w 2025 roku.

Chiny wyznaczyły sobie ambitny cel podwojenia wielkości produktu krajowego brutto do 2035 roku, co oznaczałoby średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 4,7–5% w ciągu następnych 15 lat.

Rosnące zadłużenie firm i spadająca jakość kredytów bankowych

Ekspertów MFW niepokoi jednak rosnące zadłużenie przedsiębiorstw i pogarszająca się jakość kredytów bankowych. Łączna kwota złych kredytów w Chinach osiągnęła najwyższy od 17 lat poziom.

Zadłużenie w czasie pandemii wzrosło zwłaszcza w sektorze prywatnym. Chiński sektor bankowy z aktywami wartości 45 bln USD przeżył w 2020 roku głęboki spadek zysków, pomagając milionom przedsiębiorstw dotkniętych pandemią.

Małe banki, konkurując o klientów jeszcze przed wybuchem epidemii prowadziły bardzo ryzykowną politykę udzielania kredytów.

Ponieważ gospodarka chińska znajduje się w fazie odbicia, pożyczkodawcy mogą bardziej ostrożnie zarządzać ryzykiem.

Co robić?

Chiny powinny pilnie podjąć kroki w celu ograniczenia zagrożeń dla stabilności finansowej w miarę ożywienia gospodarczego. Nadzwyczajne rozwiązania, takie jak wakacje w spłacie pożyczkobiorców i mniej rygorystyczna ocena zagrożonych pożyczek, wprowadzone w okresie epidemii, powinny być stopniowo wycofywane.

Banki i państwowe instytucje zarządzające złymi długami przygotowują program sprzedaży długów

Według MFW powodują one ryzyko wzrostu pokusy nadużycia i zniweczenia procesu naprawy banków, podejmowanego w ostatnich latach.

Niepokojąco wysoki jest także dług publiczny, obejmujący rząd centralny, samorządy lokalne i inne instytucje publiczne. Według szacunków MFW sięga on 92 % PKB, a do roku 2025 wzrośnie do 113 %.

Władze chińskie zdają sobie sprawę z grożącego kryzysu bankowego. Banki i państwowe instytucje zarządzające złymi długami przygotowują program sprzedaży długów.

Wymaga on jeszcze zatwierdzenia przez Chińską Komisję Nadzoru Bankowego i Ubezpieczeń. Program pozwoli pozbyć się zagrożonych pożyczek, wartości ok. 1 bln juanów (155 mld USD). Przyniesie korzyści zwłaszcza bankom detalicznym.

Program pilotażowy obejmuje sześć największych państwowych banków komercyjnych i 12 prywatnych banków notowanych na giełdzie, a także największe firmy zarządzające zagrożonymi  aktywami.

Źródło: aleBank.pl