Certyfikaty Związku Banków Polskich dla 114 bankowców

Certyfikaty Związku Banków Polskich dla 114 bankowców
Fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Edukacji nie kończymy wraz z uzyskaniem dyplomu uczelni – twierdzi przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, prof. nadzw. dr hab. Lech Kurkliński. Z potrzeby ustawicznego doszkalania i uzupełniania wiedzy doskonale zdaje sobie sprawę 114 reprezentantów polskich banków, którym 11 grudnia 2019 r. w warszawskim Klubie Bankowca nadano nowe stopnie zawodowe.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Otwarty umysł staje się większym atutem aniżeli wieloletnie doświadczenie w wąskiej dziedzinie #Certyfikaty ZBP #KształcenieBankowców #ZBP #PodnoszenieKwalifikacji

Była to już 56. uroczystość wręczenia Certyfikatów Związku Banków Polskich, przyznawanych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Przybyłych na ceremonię gości powitał Wojciech Golicz, doradca zarządu ZBP.

Diagnoza sektora: zmiany technologiczne

Następnie głos zabrał prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz, który przypomniał zgromadzonym, jak nieprzewidywalne procesy dokonują się obecnie w gospodarce. Przyczyną tak gwałtownej transformacji jest w pierwszej kolejności intensywny rozwój technik cyfrowych, której nieuniknionym efektem jest konsekwentna automatyzacja wielu procesów realizowanych dotychczas przez „czynnik ludzki”.

Prezes ZBP przypomniał też, że kadry instytucji finansowych zmniejszają swą liczebność, a fluktuacja pracowników osiąga poziom dotychczas nieodnotowywany. Coraz częściej o przewadze na rynku pracy decydują niekonwencjonalne umiejętności i kompetencje, a elastyczność i otwarty umysł staje się większym atutem aniżeli wieloletnie doświadczenie w wąskiej dziedzinie.

Czy proces ten powinien stanowić powód do zaniepokojenia dla polskich bankowców?

Nie musicie się Państwo obawiać. Możecie sprostać nowym wymaganiom i oczekiwaniom – uspokoił zebranych Krzysztof Pietraszkiewicz.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, Certyfikaty ZBP

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP Fot. ZBP

Diagnoza sektora: regulacje

Nie mniejszym wyzwaniem dla całego sektora finansowego, a w ostatecznym rozrachunku również dla jego pracowników, jest niesprzyjające otoczenie regulacyjne, nakładające na banki poważne obciążenia.

Prezes ZBP podkreślił, że takim balastem jest w szczególności podatek bankowy, który nie jest przeznaczany na zagwarantowanie większego poziomu bezpieczeństwa systemu finansowego − tylko w całości trafia do budżetu państwa.

Problemem jest także niemożność zaliczenia niektórych obligatoryjnych opłat, w rodzaju tych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w poczet kosztów uzyskania przychodów.

W efekcie polski sektor bankowy przeżywa stagnację – pomimo szybkiego przyrostu aktywów na przestrzeni ostatnich pięciu lat zyski banków utrzymują się na niezmienionym poziomie.

Nie wróży to dobrze, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się spowolnienia gospodarczego, którego pierwsze symptomy zaczynają już być odczuwalne.

Fot. ZBP

Samokształcenie to fundament kariery

W tak niełatwych i niesprzyjających warunkach rozwój kompetencji zawodowych i ustawiczna edukacja bankowców stanowi jedyny sposób, by w bezpieczny sposób kształtować własną ścieżkę kariery.

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz zauważył, że w obecnych realiach samokształcenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, istnieje bowiem bogata oferta szkoleń o charakterze zdalnym. Instrumenty te cieszą się duża popularnością wśród polskich bankowców, którzy korzystają z nich również w czasie wolnym od pracy.

To dobry prognostyk nie tylko dla nich samych, ale również, a może przede wszystkim, dla całego polskiego sektora finansowego.

W dobie tak dynamicznych zmian od kompetencji osób zatrudnionych w branży zależy wszak w niemałym stopniu kondycja gospodarki.

Na przedstawicielach całego sektora finansowego spoczywa szczególnie odpowiedzialne zadanie. Wszyscy będziemy musieli podejmować działania o charakterze antykryzysowym, tak, by spowolnienie nie było zbyt głębokie – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Więcej informacji dla pracowników sektora finansowego zainteresowanych potwierdzeniem swoich kwalifikacji poprzez uzyskanie Certyfikatu ZBP pod linkiem www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne

Adres kontaktowy w biurze ZBP: wojciech.golicz@zbp.pl

Źródło: aleBank.pl