Centrum Prawa Bankowego i Informacji – jubileusz: Za wcześnie na podsumowania (?)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.06.2012.foto.036.150xDwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą wydarzyło się wiele. Istotną cezurę stanowiło z pewnością wyprowadzenie z Izby statutowej działalności gospodarczej oraz regulacje formalnoprawne określające prawidła naszego działania. Waldemara Zbytka, członka zarządu - dyrektora zarządzającego Centrum Prawa Bankowego i Informacji wysłuchał Maciej Małek.

Waldemar Zbytek
członek zarządu,
dyrektor zarządzający CPBiI

Wydawnictwo

Istotnym momentem rozwojowym spółki było niewątpliwie utworzenie, pod koniec roku 2005, Wydawnictwa CPBiI, które po przejęciu „Miesięcznika Finansowego BANK”, miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” oraz kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” – stało się istotnym elementem komunikacji wewnątrz środowiska bankowego i finansowego.

Mam zaszczyt od samego początku być jego dyrektorem. Stopniowy rozwój wydawnictwa, a w szczególności utworzenie kolejnych pism: kwartalników „Kurier Finansowy” i „Europejski Doradca Samorządowy” to element otwierania się na nowe środowiska, do których pragnęliśmy dotrzeć. Podejmując wyzwania, jakie niosą nowe technologie, wydawnictwo już od trzech lat wydaje wszystkie tytuły także w formie cyfrowej oraz dokonało transferu wszystkich archiwalnych numerów pism do formy elektronicznej. W oparciu o te właśnie materiały archiwalne utworzony został i stale jest rozbudowywany portal wydawnictwa www.aleBank.pl, który już dzisiaj jest jednym z największych zasobów specjalistycznych materiałów o tematyce ekonomicznej zarówno w formie pisanej, jak i wywiadów powstałych w tworzonej właśnie Bank TV.

Z pewnością Centra Informacji Gospodarczej były i będą ważnym elementem w całym systemie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego budowanym od kilkunastu lat przez polski sektor bankowy.

Ważnym elementem rozwoju wydawnictwa było również kreowanie istotnych dla środowiska specjalistycznych konferencji i rankingów. I tak w ostatnich kilku latach na stałe do kalendarza projektów sektora wpisały się: ranking 50 największych banków w Polsce „Miesięcznika Finansowego BANK”, Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, ranking firm świadczących usługi na rzecz sektora finansowego „IT@BANK” oraz kilka konferencji – choćby „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej”, „Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej” czy też cykl 16 konferencji poświęconych finansom polskich samorządów.

Korzystając z wszystkich dotychczasowych doświadczeń i posiadanych zasobów, wydawnictwo uruchomiło jeden z największych programów edukacyjnych „Wiedza on-line” – polegający na bezpłatnym udostępnianiu wszystkich naszych zasobów środowisku bankowemu i akademickiemu. Już w pierwszym pilotażowym okresie projektu przystąpiło do niego ponad 80 uczelni ekonomicznych oraz ponad 250 banków, a łączna ilość zarejestrowanych użytkowników przekracza już 8000.

Centra Informacji Gospodarczej

Od początku funkcjonowania Centrum Prawa Bankowego i Informacji ważnym elementem naszej aktywności było uczestnictwo w budowie i rozwijaniu wszystkich zasobów bazodanowych zapewniających większe bezpieczeństwo działalności sektora oraz ograniczających ryzyko tej działalności.

W roku 2008 Centrum, a w jego ramach ja osobiście, podjęło się niełatwego zadania budowy ogólnopolskiej struktury edukacyjno-informacyjnej. Jej głównym zadaniem stało się promowanie pozytywnej historii kredytowej, wykorzystania informacji gospodarczej oraz ograniczania ryzyka w działalności polskich przedsiębiorców.

W ciągu tych czterech lata funkcjonowania CIG-ów obyto kilkanaście tysięcy bezpośrednich spotkań z przedsiębiorcami, braliśmy udział w kilkuset konferencjach i seminariach, zrealizowaliśmy z ponad 1700 samorządami projekt „Dłużnik Alimentacyjny”, wspieraliśmy też uczestnictwo banków spółdzielczych w bankowych Systemach Wymiany Informacji. Uczestniczyliśmy również w kampaniach promujących System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, a w ostatnich miesiącach uruchamiamy projekt współpracy z uczelniami ekonomicznymi – mający wprowadzać problematykę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego do programów nauczania. Z pewnością Centra Informacji Gospodarczej były i będą ważnym elementem w całym systemie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego budowanym od kilkunastu lat przez polski sektor bankowy.

Ze swej strony chcę zaproponować również Państwu wspólne zamyślenie się nad tym, co z dotychczasowych doświadczeń i niemałego dorobku wynika dla przyszłości i perspektyw rozwojowych spółki.

Zróżnicowane obszary naszej aktywności, niekiedy – choć tylko z pozoru – dosyć odległe, służą w istocie trzem podstawowym priorytetom sprowadzającym się do swoistego złotego trójkąta, którego wierzchołki tworzą: edukacja, informacja i promocja.

Podstawą obrotu gospodarczego jest zasilanie w kapitał, to zaś wymaga zaufania. Zwłaszcza w sytuacji, gdy krajowy system bankowy jedynie w 40 proc. finansuje się z własnych źródeł. Warunkiem przyciągnięcia kapitału ze źródeł zewnętrznych jest zaufanie inwestorów budowane nie tylko stabilną dynamiką wzrostu gospodarczego, lecz przejrzystym, funkcjonalnym i efektywnym systemem prawnym i podatkowym. Dwudziestoletnia wiedza z tego zakresu, liczne grono ekspertów i współpracowników, w tym stale obecnych także na naszych łamach, zwłaszcza w „Miesięczniku Finansowym BANK” – to nasz potencjał, trudno przeliczalny na pieniądze, lecz gwarantujący profesjonalne i skuteczne zarządzanie zmianą. Dzięki zarchiwizowaniu i zdigitalizowaniu naszych zasobów dysponujemy unikalnym rezerwuarem wiedzy z obszaru finansów, makro- i mikroekonomii, prawa cywilnego, finansowego, prawa spółek handlowych, regulacji nadzorczych, oraz potencjałem zawartym w systemach informatycznych, którymi nie tylko administrujemy, ale które stale rozwijamy i udostępniamy środowisku, wzmacniając bezpieczeństwo systemu bankowego a pośrednio obrotu gospodarczego.

Sprzężenie zwrotne

Zróżnicowane obszary naszej aktywności, niekiedy – choć tylko z pozoru – dosyć odległe, służą w istocie trzem podstawowym priorytetom sprowadzającym się do swoistego złotego trójkąta, którego wierzchołki tworzą: edukacja, informacja i promocja. Co więcej, pozostają one we wzajemnym funkcjonalnym związku, jeśli bowiem edukację traktować jako element misyjny, z natury rzeczy trudno mierzalny, gdy idzie o tzw. twarde efekty, łatwo udowodnić, że wiedza i umiejętności to warunek sine qua non korzystania z udogodnień oraz instrumentów i narzędzi, które oferujemy środowisku bankowemu, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, samorządom, bankom spółdzielczym – nie rozwijam, z braku miejsca, listy instytucji i organizacji pozostających w domenie naszej aktywności. Taki właśnie zagregowany potencjał wszystkich wymienionych elementów to nasza przewaga konkurencyjna i potężny potencjał rozwojowy, a jednocześnie wielkie wyzwanie na najbliższe lata.

Team spirit motorem napędowym

Rocznicowa okazja skłania do tego, by pozwolić sobie na nieco więcej niż w codziennych relacjach, niech więc Czytelnicy wybaczą mi pewnego rodzaju akcent osobistej natury. W życiu i w pracy kieruję się prostymi regułami opartymi na lojalności i wzajemnym zaufaniu. Dzięki temu w stosunkowo krótkim czasie udało się zbudować tak wiele, a perspektywy na przyszłość są zachęcające – mimo wagi wyzwań, jakie przed nami stoją. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie szansa uczenia się od najlepszych, którą uzyskałem w 2005 r., kiedy to przyszedłem do wydawnictwa. Po dziś dzień traktuję to jako rodzaj zobowiązania, które realizuję poprzez codzienną aktywność. Sztuką jest takie kształtowanie relacji w zespole, aby wszyscy razem i każdy z osobna czuli się współodpowiedzialni za efekty naszej pracy. Życzmy sobie, by nadchodzący czas potwierdził te motywacje i wybory.

 

.