Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: Podwójny jubileusz

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.06.2012.foto.024.150xZ prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Panie Prezesie, jakie były przesłanki powstania Bankowej Spółki Prawniczej, której kontynuatorem i spadkobiercą jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji, które obchodzi w tym roku swoje 20-lecie?

– Pomysł powstania Bankowej Spółki Prawniczej wziął się z tego, że Związek Banków Polskich i cale środowisko bankowe stanęło ponad 20 lat temu przez wyzwaniem rozpoznawania (w bardzo wielu dziedzinach równocześnie) zupełnie nowych potrzeb związanych z prawem bankowym. Stąd wynikała potrzeba zbudowania kompetentnych instytucji do monitorowania zmian w systemie prawnym, które kształtowałyby systemy działania polskich banków na poziomie europejskim. Powstał problem, jak to zrobić? Pomysł skrzyknięcia prawników z banków – takiego swoistego „pospolitego ruszenia” nie miał sensu, bo oni na co dzień mają co robić w swoich macierzystych instytucjach. Dlatego zakładaliśmy, że jeżeli włączą się do naszych prac, to będą koncentrować się na opiniowaniu już przygotowanych przez nas projektów stanowisk. W związku z tym, kierując się wzorcem, jaki poznałem – będąc gościem jednej z większych prawniczych firm brytyjskich w roku 1990 – postanowiłem zaproponować formułę utworzenia przez wybitne prawnicze osobowości i Związek Banków Polskich – Bankowej Spółki Prawniczej oraz budowania wokół tego projektu zespołu prawników z określonymi kompetencjami.

Robiliśmy to z pełną świadomością, że system prawa w Polsce będzie intensywnie się zmieniał, choćby z powodu przebudowy całego systemu gospodarczego. W tym sensie Bankowa Spółka Prawnicza była dobrym pomysłem, bo wokół spółki dało się skojarzyć ze sobą dziesiątki, wręcz setki prawników z różnych specjalności. W całym okresie działania spółka kształciła własne kadry i rozwijała kontakty z najwybitniejszymi ekspertami polskiego systemu prawnego. Jednocześnie świadczyła usługi w tym zakresie (jako pomoc prawna) Związkowi Banków Polskich oraz bankom i firmom infrastrukturalnym budowanym przez ZBP i całe środowisko bankowe. Bankowa Spółka Prawnicza podjęła się wsparcia pomysłu tworzenia Sądu Polubownego, Komisji Etyki Bankowej, Arbitra Bankowego. To tutaj wychowani i zatrudnieni prawnicy stali się w naturalny sposób uczestnikami procesu legislacyjnego realizowanego w polskim parlamencie i w różnych ministerstwach, np. w Komisji Nadzoru Finansowego. Myślę, że to jest ich wielki dorobek, dobrze pokazujący potencjał samej spółki. Z czasem powstała Rada Prawa Bankowego, a nasi eksperci z Sądu Polubownego pokazali sektorowi bankowemu swoje unikalne umiejętności. Dlatego prawnicy CPBiI są dziś bardzo cenieni zarówno przez ZBP, jak i przez banki oraz uczelnie wyższe.

Czy utworzenie przy ZBP instytucji Arbitra Bankowego i przekazanie do Centrum Prawa Bankowego i Informacji miało być dla rynku czytelnym sygnałem, że w prawnych sporach na styku klient-bank, ZBP jest niejako z boku, aby nie wpływać na przebieg sporu konsumenta z instytucją finansową?

– Tu przede wszystkim chodziło o bardzo wyraźny sygnał dla konsumentów indywidulanych, że spory pomiędzy bankami i ich klientami będzie rozstrzygać niezależny od ZBP i banków profesjonalista. Nigdy w okresie 10 lat funkcjonowania Arbitra Bankowego nie doszło do ingerencji ze strony Zwią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI