Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: Niezmiennie aktywni i potrzebni

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.06.2012.foto.030.150xZ Andrzejem Wolskim, członkiem zarządu - dyrektorem zarządzającym Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., rozmawia Paweł Minkina

Analizując minione 20 lat, można stwierdzić, że sektor bankowy doświadczył rewolucyjnych zmian. Jakie były początki Centrum Prawa Bankowego i Informacji, założenia i perspektywy stawiane spółce na początku lat 90?

– Tworzący się w nowych realiach sektor bankowy potrzebował wsparcia, choćby możliwości korzystania z usług wyspecjalizowanych firm infrastrukturalnych. Wśród najważniejszych wymienić należy usługi doradcze, rozliczeniowe, jak również telekomunikacyjne i informatyczne. Wszystkie one na początku lat 90. były dramatycznie słabe, co było barierą dla rozwoju bankowości.

W tym czasie równie dynamicznie inwestowały w Polsce w tym segmencie tak firmy zagraniczne, jak i nowo powstające firmy krajowe. Specyfika rynku, umiejętność poruszania się na nim oraz zrozumienie reguł krajowych były dużym atutem firm takich, jak powstająca wówczas Bankowa Spółka Prawnicza. Wysoka jakość usług eksperckich, jak również konkurencyjność pod względem ceny oferowanych usług była i jest przymiotem CPBiI, zarówno gdy chodzi o usługi doradcze, prawnicze, jak i logistyczne czy szkoleniowe. Większa część środowiska dość szybko przekonała się do wysokiej jakości usług świadczonych przez Centrum, pozwoliło to ugruntować pozycję nowo powstałej firmy na rynku. Obszar doradztwa bankowego stanowi stale niezwykle ważny element aktywności CPBiI. Do dziś jest ono niezwykle cenione, gdy chodzi o prezentowane opinie – zarówno na rynku działań komercyjnych, jak i w procesie legislacyjnym. Śmiało możemy zatem powiedzieć, że Centrum wywarło duży wpływ na proces kształtowania się otoczenia prawnego polskiego sektora bankowego.

No dobrze, jak zatem zmieniający się rynek bankowy w ostatnich dwóch dekadach wpłynął na kształt spółki?

– Centrum ściśle związało swoje losy ze Związkiem Banków Polskich, poświęcając dużą część aktywności doradztwu i monitorowaniu stanu prawnego sektora bankowego, zajmując się wieloma obszarami w tym zakresie. O ile zmiany prawne w bankowości zachodziły wraz z procesem ewolucji prawa gospodarczego w Polsce, o tyle zmiany w innych obszarach dotyczących funkcjonowania banków miały zupełnie inną dynamikę. Centrum precyzyjnie analizowało potrzeby zarówno pojedynczych banków, w tym banków spółdzielczych, jak i całego sektora. Jednym z wyzwań stojących przed spółką była obsługa wszystkich baz danych, które powstawały w ramach Związku Banków Polskich. Sposób administrowania i stały rozwó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI