Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: Moim subiektywnym zdaniem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.06.2012.foto.021.150xMoim subiektywnym zdaniem czyli 20 lat CPBiI oczami prezes Teresy Hildebrand-Wrzesień

Nasze największe atuty to…

… ludzie. Stały rozwój spółki i podejmowanie działalności w nowych obszarach ułatwiała nam dobra organizacja oraz głęboka wiedza, pasja, entuzjazm i pracowitość zarówno kadry zarządczej, jak i całego zespołu pracowników i ekspertów z nami współpracujących. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, iż w okresie minionych dwudziestu lat pięciu młodych prawników ukończyło aplikacje radcowskie. Obecnie trzy osoby są w trakcie aplikacji. W okresie działalności spółki trzy osoby podjęły studia doktoranckie, jedna uzyskała już tytuł doktora nauk prawnych.

Najmilej wspominam…

…wygrane przetargi. W ich wyniku wykonaliśmy następujące opracowania, realizowane ze środków PHARE:

a) w 1993 r. Raport na temat podstaw prawnych wprowadzenia elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych; Regulamin Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz projekt umowy normującej stosunki między uczestnikami tego systemu;

b) w 1996 r. Raport o podstawach prawnych obrotu przy użyciu kart płatniczych wraz z projektem ustawy wzorcowych umów i regulaminów;

c) w 1998 r. projekty ustaw o podatku dochodowym – od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projekty rozporządzeń w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz w sprawie wyceny transferu

d) projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych opracowany na zlecenie Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich. W przypadku trzech pierwszych opracowań spółka wygrała przetarg, konkurując z dużymi kancelariami prawniczymi – krajowymi i zagranicznymi, a spełnienie wymogów zawartych w Terms of Reference wymagało od nas dużych umiejętności i doświadczenia.

Największe osiągnięcie…

… do najważniejszych zaliczam przyczynienie się do stworzenia nowoczesnego prawa bankowego, dostosowanego do prawodawstwa obowiązującego w Unii Europejskiej oraz udział w współtworzeniu podstaw prawnych dla instytucji wspomagających sektor ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI