Centrum AMRON: Centrum AMRON – centrum wiedzy o lokalnym rynku nieruchomości dla banku spółdzielczego i jego klientów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Centrum AMRON to ośrodek analityczno-badawczy, od blisko 12 lat świadczący usługi związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości. Konsekwentnie realizujemy nasz cel stworzenia kompleksowej bazy danych o rynku nieruchomości, zapewniającej szybki i bezpośredni dostęp do wiarygodnych informacji niezbędnych wszystkim uczestnikom tego rynku.

Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – jedynej w Polsce ogólnopolskiej, międzybankowej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości. Obecnie obok naszej podstawowej działalności – obsługi systemu i jego użytkowników – świadczymy wiele usług wspierających bieżące zarządzanie ryzykiem kredytowym zarówno w dużych bankach komercyjnych, jak i w bankach spółdzielczych.

System AMRON

We wstępie do nowej Rekomendacji J Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje na konieczność prowadzenia – niezależnie od baz wewnętrznych – jednej, wspólnej dla całego sektora bankowego bazy danych systematycznie zasilanej zarówno ze źródeł bankowych przez wszystkie banki finansujące nieruchomości, jak również ze źródeł pozabankowych. System AMRON to pierwsza i jedyna międzybankowa (w rozumieniu Rekomendacji J) baza danych o cenach i wartościach nieruchomości. Gdy w lipcu 2000 r. Komisja Nadzoru Bankowego uchwaliła Rekomendację J, Związek Banków Polskich podjął wówczas decyzję o budowaniu wspólnej międzybankowej bazy danych – Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON.

Międzybankowa baza danych o nieruchomościach rekomendowana przez KNF powinna być systematycznie zasilana informacjami o nieruchomościach i ich cenach i wartościach, w sposób gwarantujący standaryzację opisu oraz minimalny zakres danych. Posiadanie przez banki odpowiedniego zestawu informacji umożliwi lepszą ocenę ryzyka związanego z rynkiem nieruchomości, z zastrzeżeniem lokalnego charakteru tego rynku i co za tym idzie – odpowiednim zasobem danych zgromadzonych w bazie międzybankowej, odpowiadającym prowadzonej przez bank działalności, w szczególności jej zakresowi, obszarowi i skali.

Rola banków spółdzielczych w budowaniu bazy danych dobrze opisującej rynki lokalne jest nie do przecenienia. Banki spółdzielcze chętnie i z dumą odwołują się do swojego lokalnej tożsamości, silnie identyfikują się z obszarem swojej działalności, podkreślając znajomość lokalnych uwarunkowań ekonomicznych, świadomość lokalnych potrzeb oraz rolę, jaką pełnią w aktywizacji lokalnego biznesu. Banki spółdzielcze są również prawdziwą skarbnicą informacji o lokalnym rynku nieruchomości. W sytuacji gdy sieciowe banki komercyjne skupiają się na finansowaniu dobrze opisanych, standardowych i porównywalnych segmentów rynku nieruchomości na płynnych rynkach, banki spółdzielcze często obsługują nieruchomości niestandardowe, bazując na swoim doświadczeniu i znajomości klienta.

Obecnie zasób bazy danych zbliża się do 2,5 mln rekordów, w tym dane transakcyjne (ceny z aktów notarialnych) stanowią 60% zasobu. Współpracujemy z 30 największymi bankami komercyjnymi oraz 330 bankami spółdzielczymi, spół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI