Cele GPW na 2022 rok: nowe projekty, inicjatywy technologiczne i wzmocnienie pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i na Zakaukaziu

Cele GPW na 2022 rok: nowe projekty, inicjatywy technologiczne i wzmocnienie pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i na Zakaukaziu
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamyka bieżący rok 48 debiutami i oczekuje, że w 2022 r. będzie jeszcze więcej debiutujących spółek - w tym zagranicznych - dla których warszawski parkiet jest coraz bardziej atrakcyjny. Dzięki nowatorskim inicjatywom w obszarze technologii i aktywności w działaniach międzynarodowych, GPW wyraźnie wybija się na tle innych giełd regionu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zamyka bieżący rok 48 debiutami: 16 na Głównym Rynku (najwięcej od 2016 roku) i 32 na rynku NewConnect (najwięcej od 2013 roku).

Największe pod względem wartości IPO w tym roku uzyskała Grupa Pepco (3,7 mld zł) i znalazła się w pierwszej dziesiątce największych europejskich debiutów w drugim kwartale 2021 roku. Drugim najbardziej wartościowym debiutem w 2021 r. na GPW może pochwalić się spółka Huuuge Inc. (1,67 mld zł), a trzecim Grupa Pracuj (1,12 mld zł).

Ambicje GPW na przyszły rok

Ambicje GPW na przyszły rok, w kontekście wzrostu liczby debiutów, są jeszcze większe. Warszawskiej giełdzie zależy przede wszystkim na innowacyjnych spółkach – również zagranicznych – z branży nowych technologii, biotechnologii, energetyki, e-commerce i gamedev.

Na początek 2022 r. planowany jest start GlobalConnect – rynku akcji spółek zagranicznych -notowanych na giełdach w Europie Zachodniej, a docelowo również w USA. Notowania na GlobalConnect będą odbywać się w godzinach sesji giełdowej na GPW oraz w polskim złotym, co daje inwestorowi pewność ceny, po której nabywa akcje. Inwestorzy będą mogli składać zlecenia poprzez rachunek w krajowym biurze maklerskim, podłączonym do nowego rynku.

Projekt „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny”

W pierwszej połowie 2022 r. planowane jest uruchomienie projektu „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny” (PCOL), koordynowanego przez GPW. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i ułatwienie procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja (TLS) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego.

„Warszawska giełda ma blisko 30 letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń oraz zapewnia najwyższy poziom zabezpieczania danych. W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego, a docelowo projekt będzie dedykowany dla całego rynku TSL” – podkreślił Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

Rozwój oferty produktowej

Giełda koncentruje się na rozwoju oferty produktowej. Inwestorzy, którzy przychodzą na rynek kapitałowy, chcą pomnażać środki. GPW oferuje dostęp do ponad 2,5 tys. produktów strukturyzowanych dających ekspozycję na różne towary i instrumenty, w które inwestor indywidualny często nie miałby szans zainwestować w sposób bezpośredni. Poszerza się też oferta ETF-ów – od połowy grudnia br. dostępny jest nowy fundusz typu ETF na indeks sWIG80TR.

Realizowane są również działania związane z rozwojem technologii i wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, takich jak: big data, blockchain, sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów.

Komercjalizacją autorskich produktów technologicznych zajmuje się spółka z Grupy Kapitałowej GPW – GPW Tech S.A., która ma w swoim portfolio produkty takie jak GPW STORK – aplikację webową optymalizującą proces analizy danych rynkowych w zakresie detekcji nadużyć na rynku; WATS – szybki i innowacyjny system transakcyjny, który zostanie wdrożony na giełdzie w I kwartale 2024 r.; GRC – rozwiązanie IT wspierające zarządzanie procesami, ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny; TCA Tool – narzędzie usprawniające analizę kosztów transakcyjnych czy Indeksator – który ma docelowo zastąpić obecny system kalkulacji i kalkulator indeksów stosowany przez GPW.

Projekt GPW Private Market

Ciekawą inicjatywą technologiczną warszawskiej giełdy jest projekt GPW Private Market oferujący nowe możliwości inwestowania i obrót aktywami niefinansowymi, jak metale szlachetne czy dzieła sztuki – w szczególności obrazy. Ich wartość zostałaby zdigitalizowana i odzwierciedlona w tzw. tokenach.

Na mocy porozumienia podpisanego w listopadzie br. przez GPW oraz Artinfo.pl tworzone są ramy biznesowe umożliwiające tokenizację dzieł sztuki. Przyczyni się to do zwiększenia transparentności rynku sztuki i dostępności dzieł sztuki dla klientów detalicznych, a dzięki zastosowaniu technologii blockchain – do zmniejszenia kosztów transakcyjnych.

GPW na tle giełd regionu

Warszawska giełda wyraźnie wybija się na tle innych giełd regionu. Jednym z najważniejszych wydarzeń mijającego roku była II edycja Konferencji Giełd Trójmorza. Uczestniczyli w niej prezesi dziewięciu giełd regionu CEE oraz prezesi banków centralnych Armenii i Gruzji.

Głównym założeniem Inicjatywy Giełd Trójmorza, której GPW jest współpomysłodawcą, jest pogłębianie współpracy pomiędzy giełdami regionu Europy Centralnej w celu wspólnej promocji rynków i spółek oraz skuteczniejszego przyciągania inwestorów i pozyskiwania kapitału.

Ważną tegoroczną inicjatywą było podpisane w grudniu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarową Giełdę Energii, Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange porozumienie Term Sheet, w którym instytucje te zadeklarowały powołanie do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions (CPS), działającej w obszarze post-transakcyjnym na rynkach towarowych.

Czytaj także: Grupa Kapitałowa GPW przedstawiła strategię ESG: osiągnięcie zeroemisyjności do 2030 roku >>>

W opinii prezesa zarządu GPW zintegrowanie polskiego i węgierskiego biznesu w ramach spółki Central Post-trade Solutions umożliwi uzyskanie synergii w zakresie stworzenia kompleksowej oferty rozliczeniowej dla całego regionu.

„Potencjalna transakcja umożliwi stworzenie podmiotu o kompleksowej ofercie dla rynków towarowych – energii elektrycznej, gazu i produktów rolnych. Współpraca z naszymi węgierskimi przyjaciółmi pozwoli na wprowadzenie przez TGE nowych linii biznesowych oraz przyniesie wiele korzyści także dla innych uczestników z obszaru CEE/SEE” – stwierdził Marek Dietl.

Czytaj także: GPW rozpoczęła publikowanie indeksu WIG140 >>>

Warszawska giełda docenia też białoruskich specjalistów IT i zachęca tamtejsze firmy technologiczne do wchodzenia na GPW. W przyszłości zamierza otworzyć indeks spółek białoruskich, analogicznie jak w przypadku 8 spółek ukraińskich, wycenianych na WIG-Ukraine na ok. 8 mld zł.

GPW chce być obecna także na Zakaukaziu. Wciąż planowany jest zakup armeńskiej giełdy AMX, którego warunki są na etapie finalnych negocjacji.

W Polsce GPW zamierza przyciągać na rynek kapitałowy także firmy przed giełdowym debiutem, oferując im finansowanie. W tym celu została powołana GPW Ventures, działająca jako fundusz lokujący środki inwestorów na zasadach rynkowych w funduszach Venture Capital. GPW Ventures będzie wspierać w szczególności rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz sektora OZE.

Działania edukacyjne

GPW prowadzi też działania edukacyjne skierowane zarówno do emitentów, jak i inwestorów indywidualnych. W październiku tego roku GPW rozpoczęła już trzecią edycję Akademii GPW Growth. Jest to program giełdowy nastawiony na wspieranie rozwoju małych i średnich firm w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. W ramach Akademii odbywają się spotkania networkingowe z ekspertami i praktykami biznesu, warsztaty, a także case studies.

Program jest adresowany do prezesów, członków zarządów i dyrektorów odpowiedzialnych za realizację kluczowych celów w firmach. Udział w Akademii GPW Growth pozwala także nabyć kompetencje, które w przyszłości mogą pomóc firmom w debiucie na warszawskim parkiecie.

Wśród projektów GPW skierowanych do inwestorów indywidualnych jednym z kluczowych jest konferencja GPW Innovation Day, organizowana kilka razy do roku. Do tej pory odbyło się już 9 edycji tego wydarzenia. Podczas GPW Innovation Day inwestorzy mają możliwość poznać spółki, które planują wejście na rynek publiczny.

Źródło: PAP MediaRoom