KF 2014.07-09 (lipiec – wrzesień 2014)

KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Sonda

Majowe Forum Technologii Banków Spółdzielczych było okazją do oficjalnej inauguracji programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W jej ramach spotkali się koordynatorzy projektu z uczelni, partnerzy i firmy wspierające. Wymiana doświadczeń, oczekiwań i formułowanie zadań, jakie przed organizatorami stawiają beneficjenci, pozwoli – mamy nadzieję – w bieżącym roku akademickim jeszcze bardziej nasycić treścią zarówno dni otwarte, wykłady i prezentacje, jak i multimedialne formy przekazu realizowane w ramach projektu. Poniżej prezentujemy efekty sondy, jaką przy okazji spotkania w warszawskim hotelu Gromada przeprowadziliśmy.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Edukacja ekonomiczna nad Wisłą – Takie finanse Rzeczypospolitej będą, jakie jej młodzieży chowanie

kf.2014.k3.foto.006.400xZ perspektywy czasu edukacja ma większą wartość niż pieniądze – to stwierdzenie amerykańskiego przedsiębiorcy i popularyzatora biznesu Roberta Kiyosaki zyskało dotkliwe potwierdzenie w wyniku globalnego załamania gospodarczego w latach 2007-2010. W Polsce kryzys na szczęście przybrał dość łagodną formę – co bynajmniej nie było zasługą odpowiedniej edukacji finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Fundusze poręczeniowe wymagają pomocy – Czy są jeszcze potrzebne regionalne fundusze poręczeń kredytowych?

kf.2014.k3.foto.015.250xPrawie 20 lat temu utworzono w Polsce wzorem innych krajów pierwsze instytucje poręczające bankowe kredyty przedsiębiorcom. Przełomem w rozwoju funduszy poręczeniowych był okres po 2002 r., gdy powstał rządowy program rozbudowy systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw: Kapitał dla przedsiębiorczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Inwestycje: Jak budować to energooszczędnie

kf.2014.k3.foto.003.313x400Do niedawna budownictwo energooszczędne kojarzone było z modą, prestiżowymi inwestycjami i dużymi nakładami finansowymi. Dzisiaj takie rozwiązania stają się standardem, a nawet stylem życia, na który decyduje się coraz więcej Polaków. Komfort ciszy i bezpieczeństwa, niższe rachunki za energię i ogrzewanie, rozwiązania ekologiczne i przyjazne środowisku naturalnemu – to tylko niektóre z zalet domów niskoenergetycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Temat numeru: Czarny rynek a system płatności

kf.2014.k3.foto.030.250xW literaturze można spotkać różne określenia dla identyfikacji czarnego rynku (hidden economy): na przykład rynek równoległy, szara strefa (shadow economy), drugi obieg gospodarczy (non-observed market), rynek nieoficjalny (unofficial economy), podziemie gospodarcze (informal market). Szara strefa jest ugruntowaną praktyką unikania regulacji życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, warunków zatrudnienia, przepisów handlowych itp. Dlatego też jej podstawową cechą jest – w potocznym rozumieniu – wzbogacanie się kosztem innych.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Banki: Bankowość elektroniczna: nie tylko detal

Wykorzystanie bankowości internetowej, możliwość rozliczeń giełdowych poprzez dotychczasowe konto firmowe i system SWIFT jako podstawa rozliczeń – to najważniejsze elementy nowego modelu rozrachunku, wdrażanego przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych przy współpracy z Deutsche Bankiem. Wbrew pozorom, ta zmiana stanowi istotną wiadomość nie tylko dla osób korzystających z rynku giełdowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Banki: Rekomendacja D, czyli wskazówki dla banków w świecie standardów

kf.2014.k3.foto.046.250xŚwiat norm ISO i innych międzynarodowych standardów jest niezwykle zawiły, szczególnie w obszarze bankowości. W uporządkowaniu i wdrożeniu tych rozwiązań ma pomóc bankom Rekomendacja D Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Na wdrożenie tych instrukcji banki mają czas jedynie do 31 grudnia 2014 r., dlatego warto się z nimi zapoznać już teraz.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Banki: Ryzyko kredytowe jako ważny element prawidłowego zarządzania bankiem – Znaczenie Systemu AMRON w ograniczaniu ryzyka kredytowego

kf.2014.k3.foto.049.250xRynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem. W praktyce każdy bank dąży do ograniczenia ryzyka kredytowego poprzez obniżenie poziomu udziału należności zagrożonych i zobowiązań pozabilansowych w portfelu kredytowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

AMRON: Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce – konferencja z okazji X-lecia AMRON

kf.2014.k3.foto.056.250x29 września 2014 r. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbyła się Konferencja pod hasłem „Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce”, zorganizowana we współpracy ze Związkiem Banków Polskich z okazji dziesięciolecia działalności Centrum AMRON.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Ubezpieczenia społeczne: Kraje skandynawskie – Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia (cz. II)

kf.2014.k3.foto.059.250xArtykuł opublikowany w numerze 1. „Kuriera Finansowego” poświęcony był prezentacji przypadków systemów emerytalnych, w których przeważają elementy ubezpieczeniowego modelu systemu zabezpieczenia społecznego. W numerze 2. rozpoczęto prezentację systemów zabezpieczenia emerytalnego zawierających istotne elementy modelu zaopatrzeniowego. Przedstawiono przy tej okazji system emerytalny Danii. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację prezentacji systemów funkcjonujących w krajach nordyckich: Finlandii, Norwegii i Szwecji. Z uwagi na miejsce zaopatrzenia emerytalnego w systemie zabezpieczenia społecznego analiza w sposób szczególny będzie koncentrować się na systemach emerytalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Punkt widzenia: Węgiel nie musi brudzić

kf.2014.k3.foto.072.250xStwierdzenie, że polityka energetyczna powinna zaspokoić bieżące potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a równocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i poszanowanie środowiska naturalnego, ma charakter tyleż ogólny, co oczywisty. Sprawa staje się mniej oczywista, gdy zaczynamy zastanawiać się nad konkretnymi rozwiązaniami, które do osiągnięcia takiej stabilnej sytuacji mają doprowadzić. Wówczas okazuje się, że istnieją obok siebie ścieżki alternatywne, a wybór między nimi naprawdę wymaga poważnego zastanowienia.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Turystyka i podróże: Ekonomia i tendencje – podstawowe wyniki badań Aktywność turystyczna Polaków w latach 2007–2012 i częściowo w 2013 r.

kf.2014.k3.foto.075.250xAktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Rozwój turystyki jest istotnym impulsem dynamizującym rozwój społeczno-ekonomiczny każdego kraju. Jej znaczenie przejawia się w wysokiej zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, podwyższania konkurencyjności regionów.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1