NBS 2010/05

NBS 2010/05

Monitor spółdzielczy: maj 2010

nbs.2009.03.foto.04.a.150xDYWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Banku BPS przeznaczyło na dywidendę WZA zgodnie z propozycją zarządu 14,49 mln zł, co stanowi 24,5 proc. wypracowanego zysku w kwocie 57,2 mln zł. Zysk netto banku był wyższy o 6,7 proc. niż wypracowany rok wcześniej, podczas gdy w całym sektorze bankowym odnotowano spadek zysków brutto i netto o ponad 36 proc. Na koniec grudnia 2009 r. suma bilansowa Banku BPS SA wyniosła 12,5 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 1,2 mld zł, tj. o 10,7 proc., fundusze własne wzrosły o 37,5 mln zł do 468,3 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/05

Bank Polskiej Spółdzielczości: Budujemy wartość dla akcjonariuszy

potulski.miroslaw.02.100x

Kolejny raz powraca pytanie: jaki powinien być bank zrzeszający – apeksowy czy komercyjny? Moim zdaniem to źle postawione pytanie. Bank zrzeszający jest bezpieczny wówczas, gdy posiadany kapitał absorbuje ryzyko jego działalności. Bankiem wyłącznie apeksowym miał być GBW w Poznaniu. W 2007 r. akcjonariusze podjęli decyzję, by oddać placówki bankom zrzeszonym i radykalnie ograniczyć jego funkcje komercyjne. Co stało się po dwóch latach? GBW otwiera centra finansowe biznesu, powstają kolejne placówki i generalnie zrzeszenie zmienia strategię.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/05

Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

nbs.2010.05.foto.72.a.200xPREMIER PAWLAK W BRODNICY

Wicepremier RP Waldemar Pawlak odwiedził Bank Spółdzielczy w Brodnicy. W spotkaniu z bankowcami i przedstawicielami samorządu uczestniczyli również m.in. Zbigniew Sosnowski – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Ryszard Bober – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wacław Derlicki – burmistrz Brodnicy i Waldemar Gęsicki – starosta powiatu. W czasie dyskusji, którą moderował prezes brodnickiego banku – Józef Mitura, bankowcy zgłaszali wnioski i zapytania do premiera. Waldemar Pawlak zapoznał się z historią najstarszego polskiego banku oraz aktualnymi problemami sektora bankowości spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/05

Opinie zawieszone w sieci: maj 2010

nbs.2009.03.foto.32.a.150xFAŁSZYWY WIGOR

Podstawę do określenia rynkowej ceny kredytu w PLN stanowi WIBOR, który z założenia jest stawką transakcyjną, wyznaczaną codziennie na podstawie kwotowań piętnastu największych polskich banków. Do momentu upadku Lehman Brothers WIBOR stanowił dobre odzwierciedlenie rynkowej ceny pozyskiwania pieniądza przez banki. Przed upadkiem Lehman Brothers współczynnik Pearsona (obliczony dla okresu 01.01.2005 – 31.08.2008) między stawką WIBOR 3M a oprocentowaniem depozytów dla gospodarstw domowych wynosił 0,9, co oznacza bardzo wysoką korelację dodatnią. Niestety, po upadku Lehman Brothers rynek międzybankowy dla transakcji powyżej jednego tygodnia praktycznie przestał istnieć, a WIBOR 3M, na którym bazuje większość umów kredytowych, stał się fikcją. Współczynnik Pearsona między WIBOR 3M a średnim oprocentowaniem depozytów dla gospodarstw domowych obliczony dla okresu po upadku Lehman Brothers (01.10.2008 – 31.01.2010) wynosił 0,2, co oznacza praktycznie brak korelacji między kosztem pozyskania pieniądza depozytowego a stawką referencyjną, służącą do określania ceny kredytu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1