BANK 2016/06

BANK 2016/06

50 największych banków w Polsce 2016: Koniec kredytów na ziemię rolną?

bank.2016.06.foto.106.a.400xW kwietniu ukazało się opracowanie firmy Deloitte, którego autorzy, Łukasz Szymański i Artur Lisicki, zwrócili uwagę na nowy mechanizm, mający na celu wykluczenie nadmiernego obciążania hipotekami nieruchomości rolnych. Chodzi o art. 4 pkt 3 wprowadzający zmianę do Ustawy o księgach wieczystych i hipotece (UKWiH) polegającą na dodaniu art. 68 ust. 2a, zgodnie z którym suma hipoteki na działce rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień jej ustanowienia. W efekcie od 1 maja br. banki odmawiają finansowania inwestycji na gruntach rolnych i działkach siedliskowych, bo nie mogą na nich ustanowić odpowiednich zabezpieczeń.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

50 największych banków w Polsce 2016: Placówka na miare XXI stulecia

Tradycyjne oddziały bankowe nierzadko uchodzą we współczesnym świecie za przejaw konserwatyzmu. Wniosek takowy jest poniekąd zrozumiały, jeśli wziąć pod uwagę dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej, a w ostatnich latach w szczególności mobilnej. Tymczasem nowoczesność nie jest zarezerwowana wyłącznie dla kanałów zdalnych; również stacjonarny oddział może stać się placówką na wskroś nowatorską, wkomponowaną w omnikanałową strukturę instytucji finansowej i korzystającą ze współczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

50 największych banków w Polsce 2016: Banki pod lupą przedsiębiorców

Zaciągnąć kredyt w banku, czy może pożyczyć od rodziny? Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP i mikro pozyskują fundusze na prowadzenie działalności z najróżniejszych źródeł. Potężną dawkę wiedzy na temat metod finansowania przedsięwzięć w rodzinnych firmach, wykorzystania w biznesie funduszy unijnych oraz preferowanych sposobach kontaktu z bankiem znaleźć można w najnowszej, 18. już edycji raportu „Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

50 największych banków w Polsce 2016: Nowe narzędzia w rękach Prezesa UOKiK

bank.2016.06.foto.116.a.400xbank.2016.06.foto.116.b.400xW dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalono nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa). Zasadniczym celem ustawy było uporządkowanie i zintegrowanie przepisów w zakresie ochrony konsumentów. Jednym z głównych założeń powyższej nowelizacji jest zwiększenie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez powierzenie mu dodatkowych narzędzi mających na celu zapewnienie jeszcze większej niż dotychczas ochrony konsumentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

50 największych banków w Polsce 2016: Produkt finansowo-ubezpieczeniowy zyskuje na atrakcyjności, gdy zostaje wzbogacony o assistance

Popularność usług assistance rośnie z roku na rok. O 650 tys. osób więcej skorzystało z pomocy assistance oferowanej w ramach produktów bankowych. Z piątej edycji badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów”, zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance wynika, że 76% ankietowanych uznało, że wzbogacenie produktu finansowo-ubezpieczeniowego o assistance podnosi jego atrakcyjność.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

50 największych banków w Polsce 2016: Poczta Polska – gotówkowy obrót walutowy

bank.2016.06.foto.122.a.400xSystematyczny wzrost gotówkowego obrotu walutowego na terenie Polski powoduje zapotrzebowanie na profesjonalną obsługę w zakresie tzw. cash processingu. Poczta Polska od kilku lat świadczy dla banków oraz ich klientów usługę obsługi walutowej. Wolumen obsługiwanej waluty rok do roku wzrasta blisko o 100%. Obecnie obsługujemy 11 walut (EUR, USD, GBP, CHF, CZK, SEK, CAD, HUF, NOK, DKK, JPY), najczęściej używanych w obrocie gotówkowym na terenie Polski, jednocześnie jesteśmy przygotowani na obsługę pozostałych walut dopuszczonych do obrotu gotówkowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

Temat numeru: BLIK podbija Polskę – ponad 2 mln użytkowników i 3 mln transakcji

Pierwszy i największy otwarty system płatności mobilnych w Polsce wystartował w lutym 2015 r. w wyniku porozumienia prezesów sześciu największych polskich banków – Alior Banku, Banku Millennium, Banku Zachodniego WBK, ING Banku Śląskiego, mBanku i PKO Banku Polskiego. Ostatnio dołączył do nich Getin Noble Bank. Z BLIKA mogą też korzystać klienci Inteligo i Orange Finanse.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

Bank i Klient: Nowe unijne pożyczki dla małych instytucji finansowych

Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłaszają kolejne instrumenty wspierające preferencyjne finansowanie zwrotne dla europejskich przedsiębiorców. Szczególną rolę pełnią instrumenty przeznaczone dla najmniejszych firm – stanowiących zdecydowaną większość ogółu przedsiębiorstw – oraz dla instytucji finansowych obsługujących mikro- i małych przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

Bank i Klient: Jak zwiększyć dostęp do kredytu przedsiębiorców branży telko?

Czeka nas nieuchronna cyfryzacja: gospodarki, administracji i w końcu życia codziennego. Jak podkreślano w trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, jest to proces, w którym priorytetami są dostępność usług i bezpieczeństwo danych, a sukces ekonomiczny i społeczny odniosą państwa i społeczności, które zadbały o rozwój gospodarki elektronicznej w obu sektorach – i publicznym, i prywatnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

Bank i Klient: Obowiązki banków i SKOK-ów w związku z rachunkami nieaktywnymi

Sektor bankowy poddawany jest ustawicznym modyfikacjom. Zmiany dotyczą nie tylko typowych dla gospodarki wolnorynkowej obszarów konkurencyjnych, takich jak: doskonalenie oferty produktowej i usługowej, wdrażanie nowych produktów bankowych zgodnych z oczekiwaniami rynku i potrzebami konsumentów. Nowelizacja przepisów z obszaru Prawa bankowego, która wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. dotyczy prawno-organizacyjnego obszaru relacji: bank – posiadacz rachunku bankowego, bank – osoba (osoby) dysponująca tytułem prawnym do środków zgromadzonych na rachunku bankowym posiadacza (spadkobiercy).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

Bank i Klient: Wartość credit scoringu w sektorze telekomunikacyjnym – doświadczenie rynku polskiego

Sprawdzanie historii kredytowej konsumenta jest od wielu lat standardową czynnością w procesach oceny ryzyka kredytowego klienta w banku. Ta historia jest sprawdzana, aby ograniczyć dalsze zadłużanie się osób, które już mają problemy ze spłatą kredytów, ale także dlatego, że jest ona dobrym prognostykiem problemów finansowych klienta.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

Prawo: Centralna informacja „przebudzi” uśpione rachunki

bank.2016.06.foto.156.a.267xJuż 1 lipca 2016 r., we wszystkich bankach prowadzących działalność w Polsce, a także w SKOK-ach, udostępniona zostanie nowa usługa, która usprawni pozyskiwanie informacji o odziedziczonych lub zapomnianych środkach. Dzięki opracowanemu przez KIR rozwiązaniu, wdrożonemu pod nazwą Centralna informacja, uprawnione osoby będą mogły łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo. W odróżnieniu od stanu obecnego, nie trzeba już będzie poszukiwać rachunków w każdym banku z osobna – wystarczy złożenie zapytania w wybranej placówce banku lub SKOK-u. Centralna informacja umożliwi rozwiązanie problemu tzw. rachunków uśpionych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

Prawo: Jednolity Plik Kontrolny Skuteczne narzędzie w walce z nadużyciami

bank.2016.06.foto.158.a.267xJuż za kilka miesięcy duże przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe będą zobowiązane przekazywać fiskusowi dane w ujednoliconej formie. Ma to związek ze zmianami w ordynacji podatkowej, które od 1 lipca 2016 r. wprowadzają w życie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Dane w takiej formie będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych plików. JPK umożliwi automatyczne sprawdzanie rozliczeń firm oraz usunie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/06

Strefa VIP: Czy kryzys na rynku finansowym jest kryzysem wartości?

bank.2016.06.foto.164.a.400xO głoszenie 15 września 2008 r. przez bank inwestycyjny Lehman Brothers bankructwa i wszelkie wydarzenia, które miały miejsce później otworzyły nową epokę w dziejach światowego rynku finansowego. Ostatni kryzys finansowy porównywany jest bowiem nie tylko z wcześniejszymi kryzysami gospodarczymi (np. kryzysem naftowym z 1973 r., kryzysem bankowości międzynarodowej z 1982 r. czy kryzysem na rynku spółek technologicznych z 2000 r.), ale niektórym finansistom przywołuje na myśl słynny kryzys lat 30. XX w.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2