BANK 2015/06

BANK 2015/06

50 największych banków w Polsce 2015: Likwidacja BTE – co dalej?

14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, przy czym orzekł także, że utrata mocy przepisów art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe zostaje odroczona do 1 sierpnia 2016 r. Przypomnieć wypada, że wbrew obiegowej opinii BTE nie był wynalazkiem czasów PRL. Został bowiem wprowadzony Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 20 stycznia 1924 r. BTE funkcjonował więc w polskim systemie prawnym od dziesięcioleci, a w okresie ostatnich 25 lat jego znaczenie, wraz z rozwojem sektora bankowego, rosło. Z czasem stał się podstawowym narzędziem optymalizacji procesu dochodzenia należności bankowych. Dla całego sektora bankowego likwidacja BTE oznacza prawdziwą rewolucję. Waga wyroku TK jest tak ogromna, że trudno o wskazanie wszystkich aktualnych i przyszłych jej skutków. Z konieczności ograniczymy się do najbardziej oczywistych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/06

50 największych banków w Polsce 2015: BTE w sprzeczności z Konstytucją RP – jak poradzą sobie banki?

bank.2015.06.foto.092.a.400xW kontekście likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego banki stają przed realnym wyzwaniem skutecznego zabezpieczenia swoich należności. Czy znajdą adekwatne rozwiązania zabezpieczające zawierane umowy kredytowe, tak aby relacje bank – klient pozostały partnerskie? Czy koszty wdrożonych rozwiązań nie zostaną przerzucone na klienta?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/06

50 największych banków w Polsce 2015: Lepiej, taniej i bezpieczniej – dzięki wirtualizacji

bank.2015.06.foto.118.a.400xRozmowa ze Zbigniewem Parysem (Solutions Architect w Cloudware Polska, od 19 lat związanym z branżą IT,specjalizującym się w rozwiązaniach storage’owych takich firm jak IBM, NetApp, Hitachi Data Systems, HP czy LSI, mającym także bogate doświadczenie w dziedzinie monitoringu i wirtualizacji) oraz z Piotrem Biskupskim (CEE Flash System Technical w IBM, w Dziale STG, odpowiadającym za systemy Flash w ramach regionu CEE, od 17 lat związanym z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; którego główne zainteresowania naukowe i hobbystyczne to nanotechnologia i fizyka ciała stałego).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/06

50 największych banków w Polsce 2015: Życzenia przeplecione ambitną muzyką

bank.2015.06.foto.120.b.400x25 lat to piękny wiek – takie hasło padało tego wieczoru wielokrotnie. A okazja była ku temu znakomita, bowiem firma NCR obchodzi właśnie ćwierć wieku swojej obecności w Polsce. 28 maja, podczas uroczystej gali w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, na ręce prezesa NCR Polska Bartłomieja Śliwy spływały gratulacje i życzenia od partnerów i klientów spółki, a wieczór szybko stał się przepełnionym „luźnymi” rozmowami towarzyskim spotkaniem. Miejsce również nie było przypadkowe – muzyczną ucztę zafundował bowiem Leszek Możdżer.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/06

50 największych banków w Polsce 2015: Pion Poczta Polska Ochrona

bank.2015.06.foto.122.a.400xNasza strategia to budowa silnej Poczty Polskiej na rynku kuriersko-paczkowym. Ważną rolę do odegrania mają także usługi finansowe i ubezpieczeniowe, których zadaniem jest stabilizacja przychodów Grupy Poczty Polskiej w kontekście zmian na rynku pocztowym. Jednym z elementów takiego rozwoju są usługi z segmentu logistyki gotówki. Przewidzieliśmy w naszej strategii wzrost przychodu z obsługi obrotu gotówkowego oraz usług konwojowania wartości. Poczta Polska ma już właściwe kompetencje, aby zdynamizować te usługi i zapewnić im wysoką sprzedaż. Zadania z tego zakresu realizowane będą przez naszą wyspecjalizowaną i zreformowaną w ostatnim czasie jednostkę biznesową Pion Poczta Polska Ochrona.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/06

Raport specjalny: Pax Transatlantica

bank.2015.06.foto.135.a.400xNegocjacje, które mogą zmienić świat zawsze budzą wielkie nadzieje, obawy i nieporozumienia. Tak dzieje się z umową o utworzenie Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji, czyli TTIP. Daje nadzieję, że na nowo uporządkuje relacje USA-UE. Rodzi obawy, że wzmocni niepokojące efekty globalizacji. Postrzega się umowę jako reakcję na kryzys. Tymczasem jest na odwrót. Przygotowania do zawarcia TTIP rozpoczęły się wiosną 2007 r., zaś kryzys 2008+ je spowolnił.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/06

Raport specjalny: Relacje walutowe a TTIP

bank.2015.06.foto.148.c.400xbank.2015.06.foto.148.d.400xNegocjacje w sprawie TTIP, skoncentrowane na poprawie uwarunkowań wzajemnego handlu i inwestycji, pomijają problem wzajemnych relacji między kursami obu walut. To błąd. Jeżeli TTIP ma znaczyć dla strategicznego partnerstwa USA-UE tyle, ile niegdyś traktat rzymski dla integracji europejskiej, to w negocjowanym porozumieniu należy unormować, choćby szeroko, kwestię dolar-euro. Problem jest tym głębszy, że znaczenie powiązań pieniądza amerykańskiego z europejskim nie ogranicza się do przestrzeni transatlantyckiej. Obie waluty dominują w światowym systemie finansowym, o czym decyduje ich pozycja w transakcjach międzynarodowych i rezerwach walutowych. Ich relacje trzeba widzieć w kontekście negocjowanych umów o wolnym handlu – w szczególności chodzi o TPP – przez USA. Wielkie umowy negocjuje także UE, np. z Chinami. W każdym przypadku powiązania dolar-euro decydują o wzajemnych obrotach USA-UE, PNB i zatrudnieniu

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/06

Raport specjalny: 5 najważniejszych powodów, aby popierać TTIP

bank.2015.06.foto.149.a.400xPerspektywa brytyjskiego biznesu

Brytyjski biznes postrzega umowę TTIP jako szansę, którą trzeba wykorzystać. Do USA trafia niemal 1/5 brytyjskiego eksportu. Udział polskiego eksportu do Niemiec kształtuje się podobnie. W pierwszym przypadku odnotowuje się jednak o wiele więcej barier handlowych. To trzeba zmienić. Nie tylko z myślą o brytyjskim biznesie, lecz o ochronie jednolitego rynku. A oto pięć najważniejszych powodów, dla których warto popierać TTIP.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 3