Caspar TFI – zmiany w zarządzie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

caspar.tfi.01.400x219Łukasz Marach złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Caspar TFI i jednocześnie przestał zarządzać i współzarządzać subfunduszami Caspar Akcji Polskich oraz Caspar Akcji Tureckich. Przyczyną takiej decyzji jest długotrwała nieobecność.

Z Zarządu Caspar TFI SA ustąpił także Błażej Bogdziewicz, który teraz skoncentruje się na zarządzaniu aktywami. Poza współzarządzaniem – wspólnie z Piotrem Przedwojskim – subfunduszem Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Błażej będzie samodzielnie zarządzał subfunduszem Caspar Akcji Tureckich oraz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy. Natomiast samodzielne zarządzanie subfunduszem Caspar Akcji Polskich obejmie Piotr Przedwojski.

Zarząd Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA będzie się składał z prezesa Leszka Kasperskiego oraz wiceprezes Moniki Glinkowskiej. Zmiany organizacyjne zaczną obowiązywać od 1 listopada 2014 roku.

Zmiany w strukturze organizacyjnej pozwolą Piotrowi Przedwojskiemu oraz Błażejowi Bogdziewiczowi – jednym z najlepszych zarządzających w Polsce, czego potwierdzeniem są liczne nagrody przyznawane między innymi przez „Parkiet” oraz „Puls Biznesu” – skupić się na zarządzaniu aktywami i tym samym zwiększą satysfakcję klientów ze współpracy z naszym Towarzystwem.

Źródło: www.caspartfi.pl