Być kobietą w biznesie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kobiety.biznes.250x167.gifJesteśmy społeczeństwem przedsiębiorczych kobiet - takie wnioski płyną z raportu PKPP Lewiatan1.  Mimo, że liczba firm zarządzanych przez kobiety jest w Polsce nadal mniejsza od liczby firm "męskich", przedsiębiorczość wśród kobiet utrzymuje się na poziomie wyróżniającym nasz kraj w skali europejskiej. Europejski Fundusz Leasingowy, spoglądając na strukturę swoich klientów, zdradza jaki procent spośród jego klientów stanowią kobiety.

34,2 proc. polskich przedsiębiorców ma w dowodzie wpisaną literkę „K”. Są to kobiety, pracujące na własny rachunek. Odsetek pań, które zakładają firmy  jest jeszcze wyższy – wynosi 38,5 proc. Płeć żeńska najczęściej dominuje w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, edukacja, gastronomia ale również  przewodzi w  usługach – zajmując się  rynkiem nieruchomości. Dane pokazują również, że kobiet kierujących firmami jest 3 razy więcej niż pielęgniarek, czy nauczycielek.

Z raportu wynika również, że Polki są bardziej przedsiębiorcze niż panie pracujące w Europie. W zestawieniu z naszymi sąsiadami, w Polsce jest największy odsetek kobiet – pracodawców oraz kobiet prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Firma damska i męska

Ciekawe są również różnice pomiędzy firmami zarządzanymi przez kobiety oraz przez mężczyzn. W porównaniu do „męskich” biznesów, u pań daje się zauważyć większą ostrożność przy przyjmowaniu nowych pracowników do firmy. Kobiety ostrożniej niż mężczyźni podchodzą również do kwestii oceny i prognoz wzrostów sprzedaży w prowadzonym biznesie. Ich celem strategicznym jest przede wszystkim utrzymanie się na rynku i wzrost udziału w nim. Firmy zarządzane przez kobiety są też bardziej zorientowane na jakość obsługi klienta. Wskaźniki przeżywalności firm założonych przez kobiety oraz przez mężczyzn są podobne. Dodatkowo, raport wskazuje na fakt, że kobieta przedsiębiorcza w Polsce znacznie ostrożniej korzysta z kredytów.

Kobieta na stanowisku decyzyjnym

EFL – jedna z największych  firm leasingowych działających na polskim rynku potwierdza dane wynikające z raportu PKPP Lewiatan, analizując strukturę klientów. Dwa ostatnie lata  pokazały, że 23 proc. firm, które podpisały w 2011 i 2012 roku umowę z EFL, były prowadzone przez kobiety. Zestawienia pokazują, że kobiety najczęściej zarządzają spółkami partnerskimi, spółdzielniami, stowarzyszeniami oraz fundacjami.

Zauważamy, że przedsiębiorcza Polka jest osobą wykształconą, samodzielną, chętną do podejmowania inicjatyw oraz  nastawioną na rozwój osobisty. Często łączy życie zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, ale świetnie sobie z tym radzi. Kobiety przedsiębiorcze są dobrym partnerem w biznesie – nie tylko racjonalnie podejmują decyzje, ale również wywiązują się ze zobowiązań oraz strategicznie planują swoje działania – komentuje Liwia Kwiecień, Dyrektor Zarządzający ds. Zasobów Ludzkich w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

1) „Przedsiębiorcy w Polsce. Fakty, liczby, przykłady”, raport przygotowany przez PKPP Lewiatan, grudzień 2012