Budżet na 2020 rok bez deficytu, pierwszy raz od 30 lat. Rząd przyjął projekt

Budżet na 2020 rok bez deficytu, pierwszy raz od 30 lat. Rząd przyjął projekt
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,7% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,8% zakładanego w budżecie na ten rok. W przyjętym projekcie nie zaplanowano deficytu budżetu państwa. To pierwsza taka sytuacja od 1990 r., podało Centrum Informacyjne Rządu.

W budżecie założono obniżki podatków, m.in. #PIT 0% dla młodych, powszechną obniżkę PIT do 17% wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, obowiązującą obniżkę podatku #CIT dla MSP do 9% #budżet2020

„Mam przyjemność przedstawić projekt budżetu na 2020 r. Budżet, który po raz pierwszy od 30 lat jest budżetem bez deficytu” – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Dodał, że już budżet w ubiegły roku był z najniższym deficytem od wielu lat.

Czytaj także: Konfederacja Lewiatan: budżet bez deficytu, ale firmy ograniczą inwestycje >>>

„Priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących  polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej” – czytamy w komunikacie CIR.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:
– dochody – 429,5 mld zł,
– wydatki – 429,5 mld zł,
– brak deficytu budżetu państwa,
– deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3% PKB.

Czytaj także: Santander Bank Polska: projekt budżetu na 2020 r. może ulec zmianie po wyborach >>>

„Wydatki na ochronę zdrowie w 2020 roku wyniosą 5%. Ten poziom nawet przekroczymy – zgodnie z tym, co powiedział dzisiaj minister zdrowia – wyniesie 5,06%” – powiedział premier.

„W ramach budżetu na 2020 r. te cele społeczne zostały utrzymane, tak jak na cele obronne. To wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy obniżamy podatki” – dodał Morawiecki.

Obniżki podatków

Według projektu budżetu prezentowanego przez premiera wynika, że założono obniżki podatków przyjęte przez rząd, m.in. PIT 0% dla młodych, powszechną obniżkę podatku PIT do 17% wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, a także obowiązującą obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw z 19% do 9%.

Wydatki socjalne

Budżet obejmie także finansowanie programu Rodzina 500+, specjalnego dodatku dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcznie wraz z wyższą kwotą zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego. W budżecie przewidziano także środki na wypłatę tzw. matczynych emerytur dla mam, które wychowały co najmniej 4 dzieci, a także program „Dobry start” – wyprawkę dla dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 300 zł.

Czytaj także: ING Bank Śląski ocenia: budżet na 2020 r. oparty na nadmiernie optymistycznych założeniach >>>

Wydatki na obronę narodową wyniosą 2%. Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m. in. wzrostem gospodarczym, a także efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

Czytaj także: Budżet 2020. Bank Millennium: wzrost dochodów z VAT zbyt optymistyczny >>>

„Mamy obecnie jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w UE. Ten poziom konserwatywny założony w budżecie skłania nas do ostrożnego optymizmu co do dalszego realizowania naszych zapowiedzi o ile wyborcy ponownie nam zaufają” – dodał premier.

Uwarunkowania makroekonomiczne

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne są zgodne z założeniami przyjętymi przez rząd w czerwca – są one następujące: wzrost PKB na poziomie 3,7%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent o 6,3% oraz wzrost spożycia prywatnego o 6,4%.

Premier: zakładamy wzrost dochodów z CIT o 3,8%, z VAT – o 7,9-8% 

Przychody z tytułu podatku CIT i VAT będą w tym roku wyższe od zakładanych wcześniej na 2019 rok i tym samym zaplanowany w projekcie budżetu na 2020 r. wzrost dochodów z tych podatków jest realistyczny, wynika ze słów premiera Mateusza Morawieckiego. Premier oczekuje także, że zadłużenie spadnie poniżej 48,5% PKB  w tym roku i poniżej 47% w 2020 r.

Czytaj także: PKO Bank Polski: budżet na 2020 r. bazuje na realnych, choć niekonserwatywnych założeniach >>>

„Planowaliśmy podatek CIT na poziomie ok. 44 mld zł i jest to wpływ do budżetu i samorządu, a wiemy, że przekroczymy tę miarę co najmniej o 1, może o 2 mld zł, a więc baza będzie wyższa, a więc więcej będzie środków w budżecie, które będziemy można zagospodarować.  I jednocześnie, jeśli dobrze pamiętam, to w przypadku CIT planujemy 3,8% wzrostu w przyszłym roku i nie jest to jakieś bardzo radykalne założenie wzrostu” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządowym.

„Jeżeli chodzi o VAT, to tutaj nasze ambicje są większe i tam planujemy wzrost 7,9-8% wzrostu. Ale również jest to od zwiększonej bazy. Baza jest to koniec wykonania tego roku. Planowaliśmy 179,5 mld zł, a wykonanie będzie wyższe, bo ostatnio minister finansów pokazywał mi prognozę i będzie to 186 mld zł. Ja konserwatywnie zakładam 184 do 185 mld zł, a więc trzeba liczyć ten przyrost od tej wyższej bazy i w tym kontekście staje się to dużo bardziej realne, realistyczne” – dodał premier.

Czytaj także: Polski sektor finansów publicznych nie będzie zrównoważony w 2020 roku?

Według niego, dług publiczny w relacji do PKB maleje.

„Nasz wzrost PKB na poziomie ok. 4% przewyższający nasze prognozy, w budżecie zakładaliśmy na ten rok 3,8% to ten wzrost w tym roku będzie znacząco wyższy od osiąganych przez naszych partnerów handlowych. My redukujemy zadłużenie w stosunku do PKB w sposób bardzo szybki, bo w tym roku będzie to poniżej 48,5% w kolejnym roku zakładamy, żeby to spadło poniżej 47% do PKB” – dodał premier.

Rząd przyjął też nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zakładające m.in. zwiększenie podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podało także CIR.

„Od 1 sierpnia 2019 r. podstawa naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwiększy się o 3,4%. Z funduszu finansowane są np. „wczasy pod gruszą”, czy karnety sportowe dla pracowników” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: mBank: zrównoważenie budżetu na 2020 r. może oznaczać zacieśnienie polityki fiskalnej >>>

Najważniejsze rozwiązania:

* Od 1 stycznia 2019 r. podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3 278,14 zł. Podstawa w tej wysokości będzie obowiązywała do 31 lipca 2019 r.

* Od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3 389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4%.

* W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:
– 1229,3 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,
– 1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

* Od 1 sierpnia 2019 r. zmieni się także naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz członków ich rodzin. Dotyczy to emerytów i rencistów – byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej.

* Do tej pory, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin tworzy się w wysokości 0,6% środków na emerytury i renty dla żołnierzy zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r., natomiast w przypadku pozostałych służb mundurowych – w wysokości 0,5% środków na emerytury i renty dla tych służb. Po zmianach, od 1 sierpnia 2019 r., podstawą odpisu na zakładowy fundusz socjalny będą środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2014 r. na emerytury i renty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

*Na zaproponowanych zmianach skorzystają osoby uprawnione do korzystania z funduszu:
– pracownicy i ich rodziny,
– emeryci i renciści służb mundurowych – byli żołnierze oraz funkcjonariusze i ich rodziny,
– inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews