Brexit: KE daje uczestnikom rynków finansowych 18 miesięcy na uniezależnienie się od brytyjskich CCP

Brexit: KE daje uczestnikom rynków finansowych 18 miesięcy na uniezależnienie się od brytyjskich CCP
Fot. stock.adobe.com/Daniela Stärk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska przyjęła dziś tymczasową decyzję, aby dać uczestnikom rynków finansowych 18 miesięcy na ograniczenie ich ekspozycji na brytyjskich kontrpartnerów centralnych (CCP), poinformowała Komisja.
#KomisjaEuropejska przyjęła tymczasową decyzję, aby dać uczestnikom rynków finansowych 18 miesięcy na ograniczenie ich ekspozycji na brytyjskich kontrpartnerów centralnych #CCP #brexit #WielkaBrytania

CCP to podmiot, który ogranicza ryzyko systemowe i zwiększa stabilność finansową, stojąc między dwoma kontrahentami kontraktu pochodnego (tj. działając jako kupujący dla sprzedającego i sprzedający dla kupującego ryzyko). Głównym celem CCP jest zarządzanie ryzykiem, które mogłoby powstać, gdyby jeden z kontrahentów nie wywiązał się z transakcji.

Centralne rozliczanie ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej, ponieważ ogranicza ryzyko kredytowe dla firm finansowych, zmniejsza ryzyko efektu domina w sektorze finansowym i zwiększa przejrzystość rynku.

Czytaj także: Niebezpieczna dla dobrobytu Brytyjczyków gra Borisa Johnsona na twardy brexit >>>

„Izby rozliczeniowe lub CCP odgrywają systemową rolę w naszym systemie finansowym. Podejmujemy tę decyzję, aby chronić naszą stabilność finansową, która jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Ta ograniczona w czasie decyzja ma bardzo praktyczne uzasadnienie, ponieważ daje uczestnikom rynku z UE czas potrzebny na zmniejszenie nadmiernych ekspozycji wobec CCP z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a CCP z UE – czas na zbudowanie zdolności rozliczeniowych. W rezultacie ekspozycje będą bardziej zrównoważone. To kwestia stabilności finansowej ” – powiedział wiceprezes wykonawczy Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Bankowy brexit >>>

Ogromne uzależnienie unijnego systemu finansowego od usług świadczonych przez CCP z siedzibą w Wielkiej Brytanii rodzi istotne kwestie związane ze stabilnością finansową i wymaga zmniejszenia ekspozycji UE.

W związku z tym KE zdecydowanie zachęca się do współpracy przy opracowywaniu strategii, które zmniejszą ich zależność od CCP ze Zjednoczonego Królestwa, które mają znaczenie systemowe dla Unii.

1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuści jednolity rynek

Dzisiejsza decyzja ma na celu ochronę stabilności finansowej w UE i zapewnienie uczestnikom rynku czasu niezbędnego do ograniczenia ich ekspozycji na brytyjskich CCP.

1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy UE w ramach rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego dotyczące nadzoru nad kontrahentami centralnymi z UE i spoza UE (CCP). Aby nowe przepisy w pełni obowiązywały, należało uzupełnić je trzema aktami delegowanymi. Akty zostały opublikowane dzisiaj w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie jutro.

Te nowe przepisy mają poprawić zdolność UE do zarządzania zewnętrznymi zagrożeniami dla systemu finansowego i radzenia sobie z nimi. Mają też przyczynić się do zwiększenia odporności infrastruktury rynku finansowego, co jest ważne dla promowania międzynarodowej roli euro i wzmocnienia otwartej autonomii strategicznej Europy.

Akty delegowane określają między innymi, w jaki sposób Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) może nadzorować CCP spoza UE, w zależności od stopnia ryzyka systemowego, jakie stwarzają dla systemu finansowego UE lub któregokolwiek z jej państw członkowskich. Określają kryteria, w jaki sposób ESMA powinien klasyfikować CCP z państw trzecich w oparciu o ich znaczenie systemowe oraz w jaki sposób ESMA powinien oceniać, czy zgodność CCP z przepisami państw trzecich jest porównywalna z przepisami UE.

Źródło: ISBnews