BRE Bank w III kw. 2011 – najbardziej dochodowy kwartał

BRE Bank w III kw. 2011 – najbardziej dochodowy kwartał
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
307,3 mln zł wyniósł zysk netto BRE Banku za III kwartał 2011 r. Po wyłączeniu transakcji o charakterze jednorazowym oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego, rekordowego kwartału o niemal 24 proc. Biznes wzrasta przy zachowaniu ścisłej kontroli kosztowej, wskaźnik C/I po trzech kwartałach wyniósł 48 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 51 proc.

Wskaźnik ROE netto wzrósł w trzecim kwartale do 16,4 proc., wobec 15,9 proc. na koniec II kwartału 2011 roku i 11,8 proc przed rokiem.

– BRE, już szósty kwartał z rzędu zwiększył przychody. W samym III kwartale dochody z działalności podstawowej wyniosły do 767,5 mln zł, są więc o 12,8 proc. wyższe niż rok wcześniej – mówi Cezary Stypułkowski, prezes BRE Banku. – Wzrost przychodów w ostatnim okresie był kluczowym czynnikiem wspierającym poprawę rentowności BRE Banku. Ponadto pomimo wojny depozytowej, która na dobre rozpoczęła się w ostatnim kwartale, udało nam się utrzymać marże na niezmienionym poziomie – dodaje.

BRE konsekwentnie realizuje także strategię zwiększania współczynnika uproduktowienia, czyli liczby produktów przypadających na jednego klienta bankowości detalicznej. Na koniec III kwartału osiągnął już poziom 3,1 wobec 2,75 w tym samym okresie roku 2010.

Ostrożna polityka zarządzania ryzykiem, pozwoliła na dalszy spadek kosztów ryzyka do 61 punktów bazowych wobec 127 p.b. przed rokiem.Jakość portfela kredytów hipotecznych pozostaje na bardzo dobrym, niezmienionym poziomie. Należności zagrożone stanowią tylko 1,1 proc. wszystkich „hipotek”.

Współczynniki wypłacalności Grupy BRE Banku pozostają na bezpiecznych poziomach, w znaczący sposób przekraczających wymogi regulacyjne: współczynnik CAR ukształtował się na poziomie 15,8 proc., a współczynnik Core Tier I wyniósł 10,2 proc.

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna

W III kwartale 2011 roku obszar osiągnął zysk brutto na poziomie 160,4 mln zł co oznacza 74 proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału. Liczba klientów korporacyjnych wzrosła w ciągu III kwartału 2011 roku o 242 oraz o 607 od początku bieżącego roku, do najwyższego w historii poziomu 13 878 klientów. W III kwartale nastąpił również wzrost kredytów i depozytów klientów korporacyjnych odpowiednio o 6 proc. i 4 proc.

– Rozbudowana oferta bankowości transakcyjnej i wprowadzenie kolejnych nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie, pozwala poprawiać wyniki i zdywersyfikować źródła naszych przychodów – mówiPrzemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości korporacyjnej. – Systematycznie zwiększamy liczbę klientów korporacyjnych, a poprzez rozbudowę sieci placówek wzmacniamy naszą obecność w regionach – dodaje.

BRE wciąż konsekwentnie rozwija współpracę z samorządami. Jako lider konsorcjum zorganizuje i przeprowadzi emisję obligacji spółki Szybka Kolej Miejska. Środki z emisji przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu trzynastu nowoczesnych pociągów, które jeździć będą na trasie Dworzec Centralny – Lotnisko Chopina. Łączna kwota programu emisji to 216,4 mln zł.

Marki detaliczne BRE najlepsze w Polsce

W III kwartale 2011 roku bankowość detaliczna BRE osiągnęła zysk brutto w wysokości 235,5 mln zł Liczba klientów wzrosła o kolejne 46 tysięcy. Oznacza to, że mBank i MultiBank obsługują już ponad 3,8 mln osób.

– Przeciętny klient detaliczny BRE korzysta już z ponad 3 produktów naszego banku. Pokazuje to, że poziom dostarczanych usług znajduje uznanie w oczach rynku – mówi Jarosław Mastalerz, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości detalicznej – Jednocześnie, cały czas, na bardzo konkurencyjnym rynku pozyskujemy nowych klientów, systematycznie zbliżamy się do granicy 4 milionów – dodaje.

W prestiżowym konkursie tygodnika Newsweek mBank uznany został najlepszym w Polsce bankiem internetowym. Nagroda zbiegła się z wprowadzeniem przez bank pierwszej w Polsce aplikacji na iPhony i iPady, która umożliwia klientom pełną mobilną transakcyjność. W tym samym rankingu MultiBank zdobył tytuł najlepszego banku tradycyjnego, wygrywając jednocześnie w kategorii: jakość obsługi oraz pozyskiwanie i utrzymanie klientów. Klienci obu detalicznych marek BRE otrzymali kolejną możliwość dokonywania szybkich przelewów na rachunki w innych bankach. Przelew dowolnej wysokości dotrze do odbiorcy nawet w ciągu godziny dzięki systemowi Sorbnet, do tej pory zarezerwowanemu dla transakcji powyżej 1 mln zł.