Brak pracowników z kluczowymi umiejętnościami coraz większym problemem. Zagraża zyskom firm

Brak pracowników z kluczowymi umiejętnościami coraz większym problemem. Zagraża zyskom firm
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zaledwie 32% liderów biznesowych w naszym regionie liczy na wzrost przychodów w kolejnych 3 latach. Głównym zagrożeniem w realizacji tego celu jest coraz trudniejszy dostęp do pracowników z kluczowymi umiejętnościami - wynika z raportu PwC "CEO Survey 2018 - Europa Środkowo-Wschodnia".

Brak pracowników z kluczowymi umiejętnościami coraz większym problemem. Zagraża zyskom firm #PwC

45% prezesów firm z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej (57% odpowiedzi globalnie) oceniło w badaniu PwC, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy światowa gospodarka będzie się nadal rozwijać. Z kolei 47% respondentów spodziewa się utrzymania status quo (36% globalnie). Podobny ostrożny optymizm widoczny jest w odniesieniu do rozwoju własnych firm: 40% (42% na świecie) jest w pełni przekonana o wzroście przychodów w kolejnym roku, ale w okresie 3 lat odsetek przekonanych o tym zmniejsza się do 32% (45% na świecie).

– Liderów biznesowych w naszym regionie cechuje przede wszystkim realizm. Znają swoje mocne strony, dlatego są pewni rynkowej pozycji w krótkim okresie, ale są także świadomi rosnących wyzwań, spośród których wymieniają przede wszystkich dostęp do pracowników z kluczowymi umiejętności. W tym kontekście rozwój w dłuższym okresie nie jest już taki pewny i wymaga wypracowania nowego podejścia – mówi Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce.

Wyzwaniem, wymienianym na pierwszym miejscu od 4 lat przez prezesów firm w Europie Środkowo-Wschodniej jest właśnie dostęp do talentów i kluczowych umiejętności. Rok temu na to zagrożenie wskazało 76% kierujących firmami, w tym jest to już 86% (odpowiedzi bardzo zaniepokojony i w pewnym stopniu zaniepokojony) w porównaniu do 79% globalnie. Pozostałe zagrożenia wymieniane w Europie Środkowo-Wschodniej to przeregulowanie rynku, niepewność geopolityczna, terroryzm i populizm.

Problem z dostępem do talentów i kluczowych umiejętności dotyczy przede wszystkim obszaru cyfryzacji. 62% prezesów z Europy Środkowo-Wschodniej (50% globalnie) uważa, że już teraz trudno lub bardzo trudno zrekrutować pracowników z kompetencjami digital. Nie dziwi więc, że 60% respondentów z naszego regionu jest w trakcie zmiany strategii i roli działu HR w organizacji.

– Firmy z Europy Środkowo-Wschodniej biorą obecnie udział w prawdziwej walce o talenty technologiczne, konkurencja jednak dotyczy nie tylko regionu, ale całego świata. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie skutecznych sposobów na przekonanie wykształconych młodych ludzi z regionu do pozostania w rodzimym kraju. Argumenty finansowe już nie wystarczą, chodzi bardziej o budowanie zaangażowania poprzez realizację nadrzędnego celu organizacji, z którym młode pokolenia mogą się identyfikować” – mówi Olga Grygier-Siddons, prezes PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

55% respondentów badania PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (54% globalnie) deklaruje zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 29% nie planuje zmian kadrowych, a 15% zamierza zmniejszyć liczbę pracowników. Myśląc o rozwoju swoich firm 29% prezesów w regionie myśli o przejęciu innej spółki (42% globalnie), a 28% o współpracy ze start-upami (33% globalnie).

Globalizacja i zaufanie

Potrzeba odnalezienia przez firmy nowych sposobów na przyciąganie, motywowanie i utrzymanie pracowników poprzez zaangażowanie i cel odzwierciedla też inne napięcia. Autorzy raportu PwC podkreślają, że kraje naszego regionu stoją przed wyzwaniem zwiększenia poziomu zaufania w społeczeństwach. Przedsiębiorstwa odgrywają w tym procesie istotną rolę, pokazując i promując na rynku dobre praktyki dotyczące relacji z pracownikami, klientami czy organami regulacyjnymi. W tym obszarze pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, ale tegoroczne badanie przyniosło pozytywne wiadomości: 69% prezesów deklaruje mierzenie zaufanie pomiędzy pracownikami a menedżerami wyższego szczebla w swoich firmach. Jest to wynik bliski wskaźnikowi globalnemu, który wynosi 71%. Dodatkowo, 74% liderów twierdzi, że mierzy poziom zaufania pomiędzy firmą a klientami (74% na świecie).

Innym, istotnym problemem społecznym pozostaje globalizacja i jej ocena w poszczególnych częściach świata. Z jednej strony zdecydowana większość respondentów zgadza się, że globalizacja ułatwiła wymianę towarów i usług. Z drugiej jednak liderzy biznesowi w Europie Środkowo-Wschodniej nadal postrzegają globalizację w nieco bardziej ponurych barwach niż ich koledzy na świecie, w szczególności w odniesieniu do zmniejszenia luki pomiędzy bogatymi a biednymi. Ponad połowa (53%) twierdzi, że proces ten w ogóle nie rozwiązał tego problemu (39% odpowiedzi globalnie).

Źródło: PwC