BOŚ porządkuje stary portfel kredytów

BOŚ porządkuje stary portfel kredytów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
– Pracujemy na rzecz przyszłości, naprawiamy przeszłość – tak można opisać działania prowadzone w Banku Ochrony Środowiska zarówno w roku 2016, jak i w 2017. Utworzenie przez Bank odpisów na kredyty związane z finansowaniem farm wiatrowych jest profesjonalną i odpowiedzialną decyzją Zarządu BOŚ w obecnej niepewnej sytuacji rynkowej tego sektora – mówi Stanisław Kluza, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Bank Ochrony Środowiska poinformował o wysokości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości za 2016 r. Utworzone przez BOŚ rezerwy wynoszą łącznie 220,8 mln zł. W kwocie tej 98,5 mln zł dotyczy bankowego portfela kredytowego farm wiatrowych, co oznacza wzrost o 92,1 mln zł w stosunku do 2015 r. Odpisy te związane są z finansowaniem przez Bank farm wiatrowych głównie w latach 2013 – 2015. Natomiast portfel pozostałych rezerw utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku (wzrost o 4,5 mln zł).

Pełniejsze informacje w tym zakresie zostaną podane w raporcie rocznym BOŚ za 2016 r.

– W oparciu o rzetelną ocenę sytuacji rynkowej obecny zarząd BOŚ przyjął wobec portfela kredytowego farm wiatrowych podejście ostrożnościowe, zdecydowanie inne niż było stosowane w poprzednich latach. Warto także podkreślić, że podjęliśmy taką decyzję pomimo braku, na dzień 31 grudnia 2016 r., zaległości w obsłudze zobowiązań przez inwestorów posiadających inwestycje wiatrowe – podkreśla Stanisław Kluza.

– Finansowanie budowy farm było jedną z istotniejszych aktywności kredytowych Banku, w szczególności w latach 2013 – 2015. Co istotne, znaczna koncentracja portfela kredytowego w tym sektorze szła w parze z rosnącym ryzykiem takich inwestycji i wzrostem niepewności biznesowej co do przyszłej koniunktury w branży, na co kilkakrotnie zwracała uwagę w minionych latach agencja ratingowa Fitch. Rezerwy wówczas nie zostały jednak utworzone – dodaje Prezes BOŚ.

Decyzje odnośnie portfela kredytowego farm wiatrowych wpisują się w działania naprawcze, które są sukcesywnie wdrażane w BOŚ już od pierwszej połowy 2016 r.

– W związku z trudną sytuacją finansową Banku, nowy Zarząd BOŚ podjął w 2016 r. szereg pilnych działań naprawczych. Przygotowana została strategia na lata 2016 – 2020, sukcesem zakończyło się podniesienie kapitału BOŚ, obniżone zostały koszty finansowania się Banku, m.in. dzięki wykupieniu euroobligacji wyemitowanych na kwotę 250 mln euro, przy jednoczesnej zamianie finansowania w tym obszarze na znacznie tańsze, złotowe. Równie istotne były prace związane z odbudową zyskowności produktów, wprowadzanie zmian w organizacji sprzedaży oraz w strukturach banku. W rezultacie BOŚ już po III kwartałach 2016 r. zaczął odbudowywać wynik na działalności bankowej w obszarze odsetkowym, co jest kluczowe z punktu widzenia bieżącej działalności Banku – zaznacza Stanisław Kluza.

Bank Ochrony Środowiska