BOŚ: III kwartał 2021 r. z najwyższym wynikiem netto od 2,5 roku; zysk grupy wzrósł do 23,9 mln zł

BOŚ: III kwartał 2021 r. z najwyższym wynikiem netto od 2,5 roku; zysk grupy wzrósł do 23,9 mln zł
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BOŚ w III kwartale 2021 roku wzrósł do 23,9 mln zł z 10,8 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku zysk netto grupy BOŚ Banku wyniósł 30,7 mln zł, czyli był 39,2 proc. niższy niż rok wcześniej.

W III kwartale wynik odsetkowy wyniósł 88,5 mln zł, czyli wzrósł 5 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 35,2 mln zł, rosnąc 2 proc. rdr.

Czytaj także: Bank Ochrony Środowiska z pierwszym raportem i strategią ESG; celem neutralność klimatyczna w 2030 r. >>>

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 93,2 mln zł, co oznacza wzrost o 8 proc. rdr.

Rezerwy w III kwartale były na poziomie 43,3 mln zł, czyli wzrosły 14 proc. rdr.

Poniżej skonsolidowane wyniki BOŚ Banku w III kwartale w porównaniu do wyników osiągniętych rok wcześniej.

w mln złIII kw 2021III kw 2020różnica
   rdr
Wynik odsetkowy88,584,15%
Wynik z prowizji35,234,52%
Koszty ogółem93,286,48%
Saldo rezerw-43,3-37,914%
Wynik netto23,910,8120%

Program ugód z frankowiczami

BOŚ pracuje nad programem ugód w sprawie kredytów frankowych, jest gotowy operacyjnie do jego wdrożenia, czeka jednak na zgody korporacyjne. Bank liczy na dalszy wzrost udziału kredytów proekologicznych w sprzedaży kredytów – poinformował prezes banku Wojciech Hann.

„Od czasu ogłoszenia przez Przewodniczącego KNF schematu podejścia do ugód w sprawie kredytów frankowych, bank intensywnie włączył się w prace sektorowego zespołu. Pracujemy w tej chwili nad uzyskaniem właściwych zgód korporacyjnych, jesteśmy w tym programie aktywni, będziemy informować rynek o kolejnych krokach” – powiedział Hann.

„Od strony operacyjnej bank co do zasady jest gotowy, pracujemy jeszcze nad harmonogramem od strony zgód korporacyjnych” – dodał.

„W ostatnich dwóch kwartałach tempo pozwów się ustabilizowało na poziomie 30-32 pozwów średniomiesięcznie” – powiedział wiceprezes banku Arkadiusz Garbarczyk, dodając, że w scenariuszu bazowym bank nie zakłada w kolejnych miesiącach dynamicznego wzrostu liczby pozwów.

Czytaj także: BOŚ: akcjonariusze 8 grudnia zdecydują o zgodzie na program ugód ws. kredytów frankowych >>>

Garbarczyk ocenił, że bank może zdecydować się na rozwiązanie części portfelowych rezerw powiązanych z COVID-19.

„W perspektywie jednego – dwóch kwartałów, jeżeli uporamy się z czwartą falą pandemii, należy się spodziewać pewnych ruchów in plus” – powiedział Garbarczyk.

Prezes nie podał, jaka jest wrażliwość wyniku odsetkowego banku na październikową i listopadową podwyżkę stóp procentowych.

„Wpływ będzie się materializował w najbliższych kwartałach” – powiedział Hann.

Rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi

Łącznie rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą pod koniec III kwartału 2021 roku wynosiły 415,2 mln zł, z czego 376,7 mln zł prezentowane jest jako rezerwa na postępowania sądowe i roszczenia na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, a 38,5 mln zł prezentowane jako dodatkowe odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej.

Poziom pokrycia rezerwami mieszkaniowych kredytów CHF brutto wynosi 48 proc.

Pod koniec września 2021 roku przed sądami toczyły się łącznie 582 sprawy przeciwko bankowi, dotyczące kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 167,56 mln zł.

Sprzedaż kredytów i pożyczek

W okresie od I do III kwartału wartość sprzedaży kredytów i pożyczek wyniosła 3 mld zł, czyli była wyższa o 26,6 proc. niż rok wcześniej. Sprzedaż klientom instytucjonalnym zwiększyła się o 28,2 proc. a klientom indywidualnym o 13,8 proc.

Udział kredytów proekologicznych w sprzedaży kredytów ogółem wyniósł około 40 proc., czyli 1,2 mld zł. Ich sprzedaż była o 13,5 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,06 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 15,57 proc.

Źródło: PAP BIZNES