BOŚ Bank miał 24,49 mln zł zysku netto, 18,4 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

BOŚ Bank miał 24,49 mln zł zysku netto, 18,4 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/Paulista
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska odnotował 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,83 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa BOŚ S.A. wypracowała w trzech kwartałach 2018 roku zysk netto w wysokości 58,7 mln zł wobec zysku w wysokości 56,9 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

„Wynik w III kwartale br. był wyższy o 6,7 mln zł, tj. o 37,3% niż w II kwartale br. i o 8,1 mln zł, tj. o 49,8% niż w I kwartale 2018 roku. Przebudowa portfela kredytowego mająca na celu zwiększenie udziału kredytów o wyższych marżach a także obniżanie kosztowości depozytów i ograniczanie finansowania w formie obligacji własnych, skutkowały sukcesywną poprawą wyniku z tytułu odsetek, który w III kwartale br., wyniósł 99,8 mln zł i był najwyższy w historii Grupy” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 99,8 mln zł wobec 93,8 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 21,36 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej.

Obniżenie kosztów o charakterze osobowym i rzeczowym

Aktywa razem banku wyniosły 18,4 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 19,68 mld zł na koniec 2017 r.

„Grupa BOŚ S.A. w III kwartale 2018 roku, w ramach wdrażania Strategii i Programu Postępowania Naprawczego, prowadziła działania mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania oraz wzrost przychodów, także we współpracy z akcjonariuszami. Kontynuowano prace zmierzające do zwiększenia roli elektronicznych kanałów dystrybucji i dostosowania tradycyjnych kanałów dystrybucji do obecnych wyzwań rynkowych i oczekiwań klientów. Liczne działania ukierunkowane były na obniżenie kosztów o charakterze osobowym i rzeczowym. Polegały m.in. na redukcji lub renegocjacji umów serwisowych, konsolidacji infrastruktury i licencji informatycznych. Działania optymalizacyjne objęły również kontynuację restrukturyzacji sieci placówek banku” – czytamy dalej.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 58,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,93 mln zł zysku rok wcześniej.

BOŚ restrukturyzuje sieć oddziałów

„Grupa BOŚ S.A. wypracowała w trzech kwartałach 2018 roku zysk netto w wysokości 58,7 mln zł wobec zysku w wysokości 56,9 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Należy zaznaczyć, iż na wynik ubiegłego roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez Spółkę zależną Banku posiadanych akcji spółki notowanej na GPW (wpływ na wynik w kwocie 6,8 mln zł) oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przedterminowym wykupem obligacji własnych serii G (wpływ na wynik w kwocie 6 mln zł). W bieżącym roku osiągnięto poprawę głównych wskaźników finansowych: marża odsetkowa zwiększyła się do 2,0% z poziomu 1,9% w 2017 roku a wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 64,1% wobec 64,5% w 2017 roku” – czytamy w raporcie.

Ogólne koszty administracyjne grupy były niższe o 14,3 mln zł wobec trzech kwartałów ub.r., głównie na skutek niższej o 8,5 mln zł składki na BFG. Koszty rzeczowe obniżono o 3,3 mln zł, tj. o 3,8% a amortyzacja zmniejszyła się o 1,9 mln zł, tj. o 9%. Koszty świadczeń pracowniczych Grupy BOŚ S.A. w trzech kwartałach 2018 roku były niższe o 0,6 mln zł, tj. o 0,5% r/r, przy zmniejszeniu zatrudnienia w BOŚ S.A. o 5,6% a w całej grupie o 4,4% w relacji do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Bank w ramach realizacji strategii, restrukturyzuje sieć oddziałów. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku zmniejszono o 6 liczbę placówek banku. Mniejsza liczba placówek nie powoduje negatywnego wpływu na wyniki, ponieważ bank równolegle rozwija rozwiązania związane z alternatywnymi kanałami dystrybucji, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 52,99 mln zł wobec 42,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews