BOŚ Bank miał 23,5 mln zł zysku netto, 18,42 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

BOŚ Bank miał 23,5 mln zł zysku netto, 18,42 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.
Fot. Materiały prasowe BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 24,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@BOS__Bank odnotował 23,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 24,49 mln zł zysku rok wcześniej #BOSBank #zysk

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 105,26 mln zł wobec 99,93 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 22,7 mln zł wobec 21,36 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 18,42 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec III kw. 2018.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 67,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 58,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Program Postępowania Naprawczego

„Od 2016 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. skutecznie realizuje Program Postępowania Naprawczego. Po przeprowadzeniu w poprzednich latach restrukturyzacji kosztowej, optymalizacji bilansu oraz poprawy pozycji kapitałowej i płynnościowej, BOŚ S.A. sukcesywnie poprawia wyniki finansowe. W efekcie przemodelowania formuły biznesowej oraz znacznego podniesienia poziomu kompetencyjnego w zakresie decyzji kredytowych z jednoczesną silną kontrolą w obszarze ryzyka, bank udziela kredytów o wyższej jakości i na lepszych marżach” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: KNF podwyższyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku >>>

Działania podjęte w obszarze funkcjonowania i organizacji sieci oraz wdrożenia nowego modelu biznesowego umożliwiły znaczącą poprawę wyników sprzedażowych. Uruchomiono szereg działań strategicznych związanych z ekologiczną misją banku. W III kwartale 2019 roku zakończono prace związane z wdrożeniem nowej bankowości internetowej. Bank dostosował także systemy do wymogów dyrektywy PSD2, wymieniono także.

Pozytywne efekty restrukturyzacji

„Pozytywne efekty restrukturyzacji są widoczne w realizowanych wynikach finansowych. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku:

wzrost wyniku netto o 15,3% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku 2018 roku; zysk netto wyniósł 67,6 mln zł,

wzrost wyniku odsetkowego o 11,5%. Wynik odsetkowy wyniósł 314,9 mln zł wobec 282,4 mln zł w trzech kwartałach 2018 roku,

wzrost wyniku prowizyjnego o 1,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku,

wzrost marży odsetkowej grupy do poziomu 2,3% w porównaniu do 2% w całym 2018 roku,

wzrost ROE do poziomu 3,4% w porównaniu do 3,2% w 2018 roku,

wzrost sprzedaży kredytów – bank udzielił o 99,3% więcej kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) niż w trzech kwartałach 2018 roku.

utrzymanie kosztów ryzyka banku na poziomie 0,9% za ostatnie 12 miesięcy,

zmniejszenie poziomu ogólnych kosztów administracyjnych grupy bez uwzględnienia składki na BFG – spadek o 2,4%, w tym spadek świadczeń pracowniczych o 4,2% w relacji do analogicznego okresu 2018 roku,

poprawę wskaźnika C/I grupy – do poziomu 60,5%, tj. o 3,0 pkt proc. w relacji do poziomu z 2018 roku,

bezpieczną bazę kapitałową grupy – łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 16,90% na koniec III kwartału 2019 roku oraz 17,95% na koniec 2018 roku” – czytamy dalej.

Od 1 stycznia do 30 września BOŚ udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 3,4 mld zł

Od 1 stycznia do 30 września 2019 roku BOŚ udzielił kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na kwotę 3,4 mld zł, tj. o 99,3% wyższą niż w analogicznym okresie 2018 roku. W wyniku implementacji nowego modelu biznesowego sprzedaż w segmencie klientów instytucjonalnych zwiększyła się o 105,7% a w segmencie klientów indywidualnych o 47,8%, podano także.

„Jednocześnie, realizując strategię, bank zwiększa udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota nowych kredytów w segmencie proekologicznym wyniosła 1,2 mld zł i była o 73,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych” – wskazano też w raporcie.

Czytaj także: Agencja Fitch potwierdziła ratingi BOŚ i Getin Noble Banku >>>

Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowił 34,8% salda kredytów ogółem na koniec III kwartału 2019 roku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 września 2019 roku wynosiło 4,4 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 63,92 mln zł wobec 52,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews