BNP Paribas Bank Polska: zysk netto w IV kw. 2019 r. wyniósł 121,3 mln zł. Powyżej oczekiwań

BNP Paribas Bank Polska: zysk netto w IV kw. 2019 r. wyniósł 121,3 mln zł. Powyżej oczekiwań
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2019 roku wyniósł 121,3 mln zł - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 112,5 mln zł.
.@BNPParibas_PL odnotował 614,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 360,38 mln zł zysku rok wcześniej #BNPParibas #zysk #WynikiFinansowe

Oczekiwania 5 biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 93 mln zł do 124 mln zł.

W 2019 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 614,7 mln zł, czyli był o 70,6 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Czytaj także: Przemysław Gdański: BNP Paribas Bank Polska jest w stanie osiągać 1 mld zł rocznego zysku >>>

Tansakcja zakupu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto zrealizowanego w 2019 r. w porównaniu do wyników za 2018 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji zakupu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska.

„Rok 2019 był zdominowany przez działania związane z integracją nabytej przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen.

(…) Wszystkie kluczowe cele integracji zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem i założonym zakresem” – napisano w raporcie.

„Oprócz wzmocnienia pozycji na rynku, przejęcie było uzasadnione potencjalnymi synergiami. Założenia przewidywały 500 mln zł brutto synergii kosztowych w latach 2019-2021 (od 2021 r. 350 mln zł powtarzalnych synergii kosztowych rocznie) i koszty restrukturyzacji brutto w kwocie 500 mln zł w latach 2018-2019. Dotychczasowa realizacja potwierdza te założenia będąc dobrym prognostykiem na kolejne lata” – dodano.

Czytaj także: Fuzja BNP Paribas i dawnego Raiffeisen Bank Polska zwieńczona sukcesem >>>

Bank podał, że w IV kwartale koszty integracji wyniosły 148,4 mln zł, rezerwa portfelowa na kredyty CHF była na poziomie 29,5 mln zł, a rezerwa na zwrot prowizji wyniosła 20,8 mln zł. W III kwartale koszty integracji wyniosły 103,3 mln zł, a rezerwa na zwrot prowizji 48,8 mln zł.

Wynik odsetkowy banku

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 805,3 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 802 mln zł (w przedziale oczekiwań 797,1-808 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 1 proc. kdk.

Wynik z prowizji wyniósł 207,3 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 204,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 203 mln zł do 206 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 1 proc. kdk.

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w ostatnim kwartale 2019 roku 751,7 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (754,7 mln zł). Koszty wzrosły 5 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosił w 2019 roku 64,7 proc., a z wyłączeniem kosztów integracji był na poziomie 55,7 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2019 roku 101 mln zł. Rynek oczekiwał o 13 proc. wyższych odpisów na poziomie 116,4 mln zł. Koszty ryzyka wyniosły 54 pb, a w całym 2019 roku 59 pb.

Portfel kredytów mieszkaniowych

Udział kredytów mieszkaniowych CHF w całym portfelu kredytowym banku wynosi 6,3 proc.

Portfel kredytów mieszkaniowych banku zawiera jedynie umowy kredytu denominowanego i umowy walutowe (nie ma w nim kredytów indeksowanych). Według stanu na koniec 2019 bank był pozwanym w 192 sprawach sądowych (wzrost o 31 kdk), dotyczących umowy kredytu hipotecznego. Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 49,37 mln zł.

Łączna wartość rezerw na postępowania dotyczące kredytów w CHF na koniec 2019 roku wynosi 32,1 mln zł.

W 2020 r. celem banku jest wejście na ścieżkę intensywnego wzrostu organicznego

Bank podał, że w 2020 r. jego celem jest wejście na ścieżkę intensywnego wzrostu organicznego.

„Planowany jest dynamiczny, acz zrównoważony wzrost akcji kredytowej, pozwalający na zachowanie zarówno adekwatnej marżowości, jak i kosztów ryzyka. Wzrost ten będzie możliwy dzięki skuteczniejszej akwizycji nowych klientów i poprawie ich aktywności” – napisano w raporcie.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 15,03 proc., a Tier 1 jest na poziomie 12,78 proc. Bank podał, że zarząd nie będzie rekomendował wypłacenia dywidendy za 2019 rok.

Kurs BNP Paribas Bank Polska zwyżkuje

Kurs banku idzie w górę o godz. 10.08 o 9,3 proc. Spółka podała wyższy od oczekiwań zysk, a prezes zapowiedział, że BNP Paribas Bank Polska jest w stanie generować 1 mld zł zysku netto w skali roku.

„Uważam, że ten bank w tej skali spokojnie powinien dowozić 1 mld zł rocznego zysku” – powiedział prezes zarządu banku Przemysław Gdański na konferencji.

Źródło: PAP BIZNES