BNP Paribas Bank Polska: obniżki stóp procentowych obniżą wynik odsetkowy grupy o 100 – 130 mln zł

BNP Paribas Bank Polska: obniżki stóp procentowych obniżą wynik odsetkowy grupy o 100 – 130 mln zł
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy BNP Paribas Bank Polska w wysokości 100-130 mln zł, podał bank.
.@BNPParibas_PL: łączny poziom kosztów ryzyka w I kwartale 2020 r. może być istotnie wyższy niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku #BNPParibas #StopyProcentowe #RPP

„Według szacunków banku, decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 8 kwietnia 2020 r. o kolejnym obniżeniu referencyjnej stopy procentowej z 1% do 0,5% wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy banku i grupy za 2020 rok, w przedziale prognozowanym od 55 do 70 mln zł. Łączny wpływ na wynik odsetkowy banku i grupy za 2020 rok obu obniżek stóp procentowych (z 1,5% do 0,5%) dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. może wynieść od 100 do 130 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: RPP znowu tnie stopy procentowe >>>

Rzeczywisty wpływ będzie uzależniony od krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych. Zarówno szacunki jak i założenia mogą ulec zmianie, podkreślił bank.

„Dodatkowo przewiduje się, że obniżenie stóp procentowych dokonane 8 kwietnia 2020 r. może mieć negatywny wpływ na wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w 2020 r.” – czytamy dalej.

Skutki pandemii koronawirusa

Jednocześnie bank poinformował, że uwzględnienie szacowanych, bazujących na obecnej wiedzy skutków pandemii koronawirusa obejmujących m.in. osłabienie złotego i oczekiwania banku co do wpływu pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych banku, wpłynie na wzrost wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I kwartale 2020 r. o co najmniej 70 mln zł. W konsekwencji łączny poziom kosztów ryzyka w I kwartale 2020 r. może być istotnie wyższy niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews