BNP Paribas Bank Polska: 164 mln zł zysku netto w I kwartale; nie ma decyzji o uruchomieniu programu ugód ws. kredytów frankowych

BNP Paribas Bank Polska: 164 mln zł zysku netto w I kwartale; nie ma decyzji o uruchomieniu programu ugód ws. kredytów frankowych
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w I kwartale 2021 roku wzrósł do 164 mln zł z 115,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 15 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 142,6 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 93,7 mln zł do 184,4 mln zł.

Zysk netto w I kwartale wzrósł 42 proc. rdr i był 2 proc. niższy niż w IV kwartale 2020 roku.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, razem z rezerwami na kredyty walutowe, wyniosły w pierwszym kwartale 2021 roku 131,9 mln zł. Rynek oczekiwał o 12 proc. wyższych odpisów na poziomie 150 mln zł.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: łączne składki na BFG zaksięgowane w I kw. wynoszą 103,7 mln zł >>>

Koszt ryzyka kredytowego w I kwartale wynosił 0,31 proc., podczas gdy w IV kwartale 2020 roku był na poziomie 0,78 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 733,1 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 734,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 721,4-750 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 10 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto spadła do 2,46 proc. z 2,48 proc. kwartał wcześniej.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 247,3 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 249,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 243 mln zł do 253,4 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 20 proc. rdr i spadł 4 proc. kdk.

Bank podał, że największe przyrosty przychodów na tej linii dotyczyły obsługi rachunków, obsługi kart płatniczych i kredytowych, zarządzania aktywami i operacji brokerskich oraz działalności kredytowej i leasingu.

Koszty działania

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w pierwszym kwartale 665,2 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (674,6 mln zł).

W I kwartale 2021 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 103,7 mln zł i były o 29,7 proc. niższe od kosztów I kwartału 2020 r.

Rezerwy na ryzyko dotyczące kredytów frankowych

W I kwartale 2021 roku bank utworzył rezerwy w wysokości 71,8 mln zł na ryzyko dotyczące kredytów CHF (w IV kwartale 2020 101,7 mln zł, a w całym 2020 roku 168,2 mln zł).

„Wzrost rezerwy w I kwartale 2021 roku wynikał głównie ze zwiększenia liczby nowych pozwów, aktualizacji założeń i parametrów stosowanego przez bank modelu jak również obserwowanym, niekorzystnym dla banków kształtowaniem się linii orzeczniczej” – podał bank w raporcie.

Łączna wartość utworzonych rezerw na postępowania dotyczące kredytów w CHF pod koniec I kwartału 2021 wynosiła 272,1 mln zł.

Pod koniec I kwartału bank był pozwanym przez klientów w 943 w sprawach dotyczących umów kredytu walutowego oraz denominowanego do CHF, co oznaczało napływ 300 nowych spraw w pierwszym kwartale 2021 roku.

Łączna wartość dochodzonych roszczeń w aktualnie toczących się sprawach wynosiła 323,59 mln zł (pod koniec 2020 roku wynosiła 217,82 mln zł), a w sprawach prawomocnie zakończonych 35,06 mln zł.

Bank podał, że w 25 dotychczas prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadły następujące wyroki: w 14 roszczenia wobec banku zostały oddalone, w 2 postępowanie zostało umorzone; w 1 sąd odrzucił pozew; w 7 sąd w uzasadnieniu stwierdził nieważność umowy, w 1 zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, w pozostałym zakresie sąd oddalił powództwo.

Portfel kredytów

Portfel kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF wynosi 4,65 mld zł.

Suma bilansowa grupy BNP Paribas Bank Polska na koniec marca 2021 r. wyniosła 122,1 mld zł i była wyższa o 2,1 proc. w porównaniu do końca 2020 r.

Kredyty klientów brutto wyniosły 80,2 mld zł, co oznacza spadek 0,3 proc. rdr i wzrost 1,6 proc. kdk. Portfel kredytów klientów indywidualnych wzrósł 10,8 proc. rdr i 2,5 proc. kdk.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,81 proc., a współczynnik kapitału Tier1 jest na poziomie 13,79 proc.

Co z ugodami z frankowiczami?

BNP Paribas Bank Polska nie podjął decyzji o uruchomieniu programu ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF. Przeprowadzona wśród swoich klientów ankieta wykazała wstępne zainteresowanie ugodami – poinformował bank w raporcie.

„Bank przeprowadził wśród swoich klientów ankietę oraz z kilkoma z nich test, które wykazały wstępne zainteresowanie klientów ugodami. Na moment publikacji niniejszego sprawozdania finansowego bank nie podjął decyzji o uruchomieniu programu ugód dla klientów banków i jest na etapie analizy proponowanego rozwiązania” – napisano w raporcie kwartalnym.

BNP Paribas Bank Polska z decyzją w sprawie ewentualnego przystąpienia do programu oferowania ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF poczeka na rozstrzygające orzeczenie Sądu Najwyższego – poinformował prezes banku Przemek Gdański.

„Zrobiliśmy badanie wśród naszych klientów na dużą skalę, realizujemy projekt testowy na niewielkiej grupie klientów (…) Najpierw chcemy poznać rozstrzygnięcie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, następnie starannie przeanalizować konsekwencje tego rozstrzygnięcia i wtedy podjąć decyzję – czyli będzie to na pewno po kolejnym, mam nadzieję, konkluzywnym, posiedzeniu Izby Cywilnej i jeszcze po jakimś czasie, który będziemy potrzebowali na prace analityczne” – powiedział Gdański.

Ocenił, że będzie to bardzo „odpowiedzialna decyzja”.

Prezes podał, że 56 proc. badanych wyraziła zainteresowanie ugodami.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska nie wypłaci dywidendy z zysku za 2020 rok; co z kredytami frankowymi?

W marcu akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska na ZWZ banku wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF. Punkt ten nie był poddany głosowaniu.

Bank szacował wcześniej koszt potencjalnej konwersji kredytów zgodnej z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF na 0,7 mld zł dla kredytów denominowanych albo na 1,3 mld zł przy założeniu, że propozycja obejmie cały portfel kredytów CHF.

Prezentacja nowej strategii we wrześniu 

BNP Paribas Bank Polska prawdopodobnie we wrześniu przedstawi nową strategię, poinformował prezes Przemek Gdański. 

„Strategia 'Fast Forward’, 5 filarów prowadzi nas jeszcze w tym roku. Równolegle pracujemy nad nową strategią. Wczoraj miałem okazję pokazać pierwszy draft tej strategii naszej radzie nadzorczej. Bardzo dobra dyskusja. Planujemy finalizację procesu strategicznego jesienią i wyjście do rynku, pracowników z nową strategią prawdopodobnie we wrześniu, czyli z komfortowym wyprzedzeniem czasowym jeśli chodzi o okres obowiązywania naszej obecnej strategii” – powiedział Gdański podczas wideokonferencji. 

Pod koniec lutego br. bank informował, że jest w trakcie prac nad przygotowaniem nowej strategii na lata 2022-2024, którą planuje ogłosić w II półroczu 2021. 

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews