BNP Paribas Bank Polska: 153,9 mln zł zysku netto w III kwartale; trwa pilotaż ugód ws. kredytów frankowych

BNP Paribas Bank Polska: 153,9 mln zł zysku netto w III kwartale; trwa pilotaż ugód ws. kredytów frankowych
Fot. stock.adobe.com/dennizn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2021 roku spadł do 153,9 mln zł z 231,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał 4 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 160 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 142 mln zł do 169 mln zł.

Zysk netto w III kwartale spadł 34 proc. rdr i był 17 proc. wyższy niż w II kwartale 2021 roku.

Po trzech kwartałach 2021 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 449,8 mln zł czyli był 20,5 proc. niższy niż rok wcześniej.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: negatywny wpływ rezerwy na kredyty frankowe to 202 mln zł w III kw. >>>

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2021 roku 60,9 mln zł. Rynek oczekiwał o 20 proc. wyższych odpisów na poziomie 76,5 mln zł (w przedziale od 70 do 85 mln zł).

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł 202 mln zł, czyli był na poziomie podawanym wcześniej przez bank.

Wynik odsetkowy banku

Wynik odsetkowy banku wyniósł 785 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 780,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 772 – 789 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 6 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 250,6 mln zł i był 4 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 259,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 255 mln zł do 264 mln zł). Wynik z prowizji pozostał na poziomie z ubiegłego roku i poprzedniego kwartału.

Koszty działania

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w trzecim kwartale 598,7 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (590,3 mln zł).

Podwyżki stóp zwiększą wynik odsetkowy BNP Paribas Bank Polska o ok. 140-160 mln zł

BNP Paribas Bank Polska szacuje, że roczna wrażliwość wyniku odsetkowego na dokonane w październiku i listopadzie podwyżki stóp procentowych NBP wynosi około 140-160 mln zł – poinformował bank w prezentacji.

„Szacowana roczna wrażliwość wyniku odsetkowego na dokonane w październiku i listopadzie br. podwyżki stóp procentowych NBP (łącznie o 1,15 pp.) wynosi około 140-160 mln zł, przy założeniu statycznego bilansu i uwzględnieniu efektu zmian struktury” – napisano w rpaorcie.

RPP podwyższyła stopę referencyjną NBP w październiku o 40 pb do 0,50 proc. i w listopadzie o 75 pb do 1,25 proc.

Bank podał we wtorek, że jego wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 785 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 780,3 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 6 proc. rdr i 3 proc. kdk. 

BNP Paribas Bank Polska przeprowadza pilotaż ugód ws. kredytów CHF

BNP Paribas Bank Polska przeprowadza pilotaż ugód w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych, ale ostatecznej decyzji w sprawie oferowania ugód nie podjął – poinformował bank w raporcie.”Bank przeprowadził wśród swoich klientów ankietę, która wykazała wstępne zainteresowanie klientów ugodami oraz prowadzi także akcję pilotażową w zakresie oferowania ugód na warunkach indywidualnie uzgodnionych z kredytobiorcami.

– napisano w raporcie.

Bank podał, że analizuje możliwość uruchomienia programu ugód dla klientów banku oraz warunki na jakich takie potencjalne ugody mogły być zawierane.

„Z uwagi na brak ostatecznych decyzji Bank nie rozpoznaje skutków rezerw z tytułu ugód” – napisano w raporcie.

Pod koniec września bank był pozwany w 1.790 sprawach, w samym III kwartale przybyło 416 pozwów. Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 690,18 mln zł.

W trzecim kwartale 2021 roku saldo rezerw utworzonych przez bank na ryzyko dotyczące kredytów CHF wzrosło o 217,9 mln zł. Łączna wartość utworzonych rezerw na postępowania dotyczące tych kredytów wynosi 676,6 mln zł.

Portfel brutto kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF wynosi 4,49 mld zł.

Nowa strategia na lata 2022-2025

BNP Paribas Bank Polska planuje w pierwszym kwartale 2022 roku ogłosić nową strategię banku na lata 2022-2025 – poinformował bank w prezentacji.

W sierpniu prezes BNP Paribas Bank Polska zapowiadał, że nowa strategia ma być kontynuacją obecnej strategii wzrostu organicznego banku.

Po trzech kwartałach 2021 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 449,8 mln zł czyli był 20,5 proc. niższy niż rok wcześniej. Rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF wyniosły w tym okresie 460,9 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES