Biuro Maklerskie PKO BP liderem obrotów na rynku akcji GPW w lipcu

Biuro Maklerskie PKO BP liderem obrotów na rynku akcji GPW w lipcu
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BM PKO BP w lipcu 2020 roku powrócił na pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW, a na drugim miejscu zestawienia znalazł się dotychczasowy lider Merrill Lynch - podała GPW na stronie internetowej.
BM @PKOBP w lipcu 2020 roku powrócił na pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych @GPW_WSExchange, a na drugim miejscu zestawienia znalazł się dotychczasowy lider @MerrillLynch #PKOBP #GPW #giełda

Udział BM PKO BP w obrotach na rynku akcji w lipcu wyniósł 9,05 proc., a Merrill Lynch 8,36 proc.

Trzecie miejsce w zestawieniu najbardziej aktywnych brokerów na rynku transakcji sesyjnych akcjami zajął w lipcu BM mBanku (7,64 proc.), a czwarte Morgan Stanley (6,52 proc.). Na piątym miejscu, z udziałem na poziomie 6,31 proc., znalazł się BM ING BSK.

Największe obroty na rynku akcji w transakcjach pakietowych na GPW osiągnął w lipcu Liquidnet (47,12 proc.), a kolejne miejsca zajęły BM PKO BP i CSS SV (odpowiednio: 20,65 proc. i 6,85 proc.).

Czytaj także: GPW: obroty na rynku głównym wyniosły rekordowe 131 mld zł w I poł. 2020 r. >>>

Od początku 2020 roku największy udział w obrotach na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW ma Merrill Lynch (8,32 proc.). Kolejne miejsca należą do: BM PKO BP (8,08 proc.), Morgan Stanley (7,04 proc.) oraz JP Morgan (6,97 proc.).

Na rynku obligacji liderem w lipcu był BM PKO BP, którego udział w tym segmencie rynku sięgnął 43,50 proc. Kolejne miejsca pod względem udziału w obrotach obligacjami zajęły BM Pekao (17,48 proc.) oraz BM ING BSK (10,54 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych pierwsze miejsce w lipcu przypadło DM BOŚ (24,85 proc.), drugie Erste (15,64 proc.), a trzecie miejsce zajął BM mBank (9,96 proc.).

Największy udział w obrotach opcjami w lipcu należał do RCB (27,17 proc.). Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Santander BM (19,56 proc.), a trzecie BM PKO BP (13,75 proc.). 

Obroty akcjami na GPW w lipcu wzrosły o 41,4 proc. rdr do 23,7 mld zł

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w lipcu o 41,4 proc. rdr do 23,7 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 40,6 proc. do 23,4 mld zł – poinformowała także giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,017 mld zł, o 40,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w lipcu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 2.277,1 proc. rdr do poziomu 2336,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 2.471,6 proc. rdr i wyniosła 2277,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu wyniósł 618,6 tys. szt., czyli o 20,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 21,3 proc. rdr do poziomu 323,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 24,4 proc. rdr do 155,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5 proc. rdr do 122,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 31,5 proc. rdr do 16,9 tys. szt.

W lipcu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 98,7 proc. rdr do poziomu 234,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 249,2 proc. rdr do 40,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lipca 94,3 mld zł wobec 88,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 14,8 proc. rdr do poziomu 272,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w lipcu 6,9 mld zł wobec 19,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 64,6 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu 19,0 TWh, co oznacza wzrost o 9,9 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 3,6 proc. rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 11,1 proc. rdr do poziomu 16,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w lipcu o 1 proc. rdr do 12,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 105,3 proc. do poziomu 1,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 6,9 proc. rdr do poziomu 11,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł w lipcu 1,9 TWh, co oznacza spadek o 20,5 proc. rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł w lipcu do poziomu 6,6 ktoe wobec 67,8 ktoe rok wcześniej.

Kapitalizacja 389 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec lipca wyniosła 481 mld zł (109,1 mld euro).

Łączna kapitalizacja 437 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 836,9 mld zł (189,9 mld euro).

W lipcu na GPW odbyło się 23 sesji giełdowych, tyle samo, co rok wcześniej.

Źródło: PAP BIZNES