BIK: w styczniu mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców, ale na wyższe kwoty

BIK: w styczniu  mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców, ale na wyższe kwoty
Fot. stock.adobe.com / MAXSHOT_PL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W styczniu 2022 roku w porównaniu do stycznia 2021 roku banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom w ujęciu liczbowym (-5,8%), ale więcej w wartościowym (+12,6%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-36,2%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-14,7%) mniej kredytów w rachunku bieżącym. Natomiast więcej o (+7,0%) kredytów obrotowych. Wzrosła w porównaniu do stycznia 2021 r. wartość udzielonych kredytów obrotowych o (+20,9%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (+17,8%). Wartość kredytów inwestycyjnych udzielonych w styczniu 2022 r. spadła o (-6,6%), poinformował BIK.

Jakość portfeli kredytów według produktów kredytowych

Styczniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,67% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w styczniu 2022 roku kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,94%, kredyty w rachunku bieżącym 3,16%, oraz kredyty obrotowe 8,55%.

Największe pogorszenie Indeksu w okresie 12-miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych (+0,34)

W styczniu 2022 roku w porównaniu do grudnia 2021 roku pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,49).

Indeks nieco polepszył się (spadł) natomiast w porównaniu do stycznia 2021 o (-0,01). Nadal jest on na bezpiecznym poziomie.

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy dwóch rodzajów kredytów. Największe pogorszenie Indeksu w okresie 12-miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych (+0,34) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,18). Polepszył się (spadł) Indeks kredytów obrotowych (-0,14).

Czytaj także: Czy mikroprzedsiębiorstwa przetrwają szok energetyczny w czasie pandemii?

Sprzedaż kredytów według sektorów

Na 10,0 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w styczniu 2022 roku 4,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,4%) i 2,5 tys. handlowe (25,2%). Łącznie więc 71% udzielonych w styczniu 2021 roku kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,355 mld zł, banki udzieliły 484 mln zł (35,7%) kredytów firmom z sektora usług oraz 380 mln zł (28,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w styczniu 2022 roku 63,7% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

Łącznie więc 71% udzielonych w styczniu 2021 roku kredytów przypada na te (handlowy i usługowy) dwa sektory

W styczniu 2022 roku najniższe spadki r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (-1,1%). W przypadku usług dynamika wyniosła (-6,5%) a handlu (-8,3%). W ujęciu wartościowym w styczniu 2022 roku w porównaniu do stycznia 2021 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budowlanego (+20,6%) oraz produkcyjnego (+19,5%). W handlu dynamika wyniosła (+10,5%), a w usługach (+7,9%).

Czytaj także: W Banku Pekao kumulacja promocji dla mikroprzedsiębiorców

Jakość portfeli kredytów według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w styczniu 2022 roku spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 4,94%. W porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiło pogorszenie (wzrost) Indeksu o (+0,37).

W porównaniu do stycznia 2021 roku Indeks pogorszył się w dwóch branżach: produkcji o (+0,69) i budownictwie o (+0,52)

Najlepszy (najniższy) odczyt w styczniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 4,32%. W porównaniu do grudnia 2021 roku Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+0,43).

W porównaniu do stycznia 2021 roku Indeks pogorszył się w dwóch branżach: produkcji o (+0,69) i budownictwie o (+0,52).

Czytaj także: Nowe zasady w e-commerce, warunki przyjmowania płatności przez małe i średnie firmy takie jak dla największych graczy na rynku

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK